Oferta wynajmu mieszkań
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2018-10-12

Wykaz lokali mieszkalnych do remontu na koszt przyszłego najemcy – 2018r. ogólny nabór - tura IIIZarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie wciąż dysponuje wolnymi mieszkaniami do remontu na koszt przyszłych najemców. W związku z tym zapraszamy wszystkich wnioskodawców ( bez względu na uzyskaną liczbę punktów) do składania wniosków o najem wybranych mieszkań po przeprowadzeniu w nich niezbędnego remontu.
Prawo do wyboru konkretnego mieszkania do remontu mają obecnie WSZYSCY wnioskodawcy (niezależnie od liczby uzyskanych punktów), którzy w terminie od 15 listopada do 15 grudnia 2017 roku złożyli w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie kompletny wniosek o najem mieszkania do remontu, który został rozpatrzony pozytywnie.

Od 29 października do 8 listopada 2018r. (włącznie) spośród wolnych lokali do remontu wybrać należy dwa:
pierwszego i drugiego wyboru.

Okazywanie mieszkań z listy odbędzie się w terminie od 17.10.2018 r. do 26.10.2018 r., natomiast  informacje o ww. terminach i godz. będą dostępne od 16 października 2018r. na stronie internetowej http://www.zbilk.szczecin.pl .

Druk wniosku do pobrania w formie papierowej jest dostępny w Biurze Obsługi Interesantów ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 lub na stronie internetowej
http://www.zbilk.szczecin.pl .

Wypełnione wnioski składać należy w BOI ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.


Wykazy do pobrania na tej stronie są w formacie PDF. Do oglądania dokumentów PDF potrzebny jest program Adobe Reader.  Szczególy dot. lokali (kosztorysy i inne informacje) znajdują się w załacznikach w formacie pdf.
 
 
 
Przed podpisaniem umowy o prace remontowe należy
  •  wpłacić kaucję w wysokości 1000 zł zabezpieczającą pokrycie należności za nierealizowanie warunków umowy
  • dostarczyć wraz z kompletem dokumentów kserokopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 50 000,00 PLN, z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w remontowanym lokalu.
 
Szczegółowych informacji o potrzebnych dokumentach do zawarcia umowy udzielają pracownicy ZBiLK kontaktując się z osobami uprawnionymi do wynajęcia konkretnego mieszkania. 

informacje:
treść opublikowana dnia: 2018-10-12 o godzinie: 10:53:40 przez użytkownika Artur Mozolewski