Oferta wynajmu mieszkań
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2018-03-01

Progi dochodowe
Z początkiem roku 2016 zmieniły się progi dochodowe uprawniające do wynajęcia mieszkania z zasobów Gminy Miasta Szczecin oraz towarzystw budownictwa społecznego. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.
 
Obowiązujące od 1 marca 2018 roku progi dochodowe wyliczone zostały na podstawie najniższej emerytury, która wynosi 1029,80 zł.
 
I. Dochody na lokale socjalne na czas oznaczony -  od 01.03.2018 r. do 28.02.2019r.
 
Zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego następuje w stosunku do osób, których udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 80% na każdego członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach wieloosobowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Gmina może zawrzeć umowę najmu lokalu socjalnego gdy przekroczenie kryterium dochodu o którym mowa w niniejszym ustępie następuje o nie więcej niż o 15 %.

 
 
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód maksymalny [zł]
Dochód maksymalny powiększony o 15% [zł]
1 osoba
1544,70
1776,40 zł
2 osoby
1647,68 zł
1894,83 zł
3 osoby
2471,52 zł
2842,25 zł
4 osoby
3295,36 zł
3789,66 zł
5 osób
4119,20 zł
4737,08 zł
6 osób
4943,04 zł
5684,50 zł
7 osób
5766,88 zł
6631,91 zł
8 osób
6590,72 zł
7579,33 zł
 
II. Dochody na lokale na czas nieoznaczony - od   01.03.2018 r. do 28.02.2019r.
 
Zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony następuje w stosunku do osób, których udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekracza 300% najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego, 450% najniższej emerytury dla gospodarstwa dwuosobowego i o dalsze 100% najniższej emerytury na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

 
 
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód maksymalny [zł]
1 osoba
3089,40 zł
2 osoby
4634,10 zł
3 osoby
5663,90 zł
4 osoby
6693,70 zł
5 osób
7723,50 zł
6 osób
8753,30 zł
7 osób 9783,10 zł
 i plus o dalsze 1029,80 zł na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób
 
III. Dochody na TBS wg stawek czynszu najmu jak dla mieszkaniowego zasobu TBS – od 1.12.2016
- nowe budownictwo
- lokale powstałe przed dniem 1.01.1997 i zmodernizowane przy udziale środków KFM/BGK
 
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód minimalny [zł]
Dochód maksymalny [zł]
1 osoba
2258,10
3385,88
2 osoby
3871,03
5078,82
3 osoby
5376,42
6983,38
4 osoby
6451,71
8464,70
5 osób
7419,46
10157,64
6 osób
8387,22
11850,59
 
- lokale powstałe przed dniem 1.01.1997 i niezmodernizowane przy udziale środków KFM/BGK
 
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód minimalny [zł]
Dochód maksymalny [zł]
1 osoba
2258,10
5502,06
2 osoby
3871,03
8253,09
3 osoby
5376,42
10087,11
4 osoby
6451,71
11921,12
5 osób
7419,46
13755,14
6 osób
8387,22
15589,16
 
IV. Dochody do TBS wg stawek czynszu jak dla komunalnego zasobu mieszkaniowego – od 1.12.2016
- nowe budownictwo
- lokale powstałe przed dniem 1.01.1997 i zmodernizowane przy udziale środków KFM/BGK
- lokale powstałe przed dniem 1.01.1997 i niezmodernizowane przy udziale środków KFM/BGK
 
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód minimalny [zł]
Dochód maksymalny [zł]
1 osoba
1323,84 2258,10
2 osoby 1412,10 3871,03
3 osoby 2118,14 5376,42
4 osoby 2824,19 6451,71
5 osób 3530,24 7419,46
6 osób 4236,29 8387,22
 

informacje:
treść opublikowana dnia: 2018-03-01 o godzinie: 13:11:50 przez użytkownika Artur Mozolewski