Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO


UWAGA! POZYCJA ARCHIWALNA.Mieszkania do remontu – ostateczny wykaz


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych opublikuje ostateczny wykaz osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu. Lista zostanie upubliczniona na stronie internetowej oraz w siedzibie ZBiLK w piątek (23 czerwca) o godz. 13.00.

ZBiLK planuje przekazać 300 mieszkań do remontu na koszt przyszłych najemców. Lista mieszkań wraz z ich opisem, lokalizacją, szacunkowymi kosztorysami, zakresem pracy i terminem możliwości oglądania zostanie opublikowana w najbliższy poniedziałek (26 czerwca) o godz. 12.00.

Osobom ujętym w ostatecznym wykazie będzie przysługiwała możliwości wyboru lokalu. Po obejrzeniu mieszkań najemcy będą mogli składać wnioski, w których wskażą dwa lokale uwzględniając lokal pierwszego wyboru. W sytuacji, gdy jednym lokalem zainteresowanych będzie kilu chętnych o jego przyznaniu zadecyduje liczba punktów.

Natomiast, jeżeli wnioskodawcy ubiegający się o jedno mieszkanie osiągną taką samą punktację, to o przekazaniu lokalu zadecyduje losowanie.

Nabór wniosków od osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania komunalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy trwał od 15 kwietnia do 15 września 2016 r.

Do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych wpłynęło 1100 wniosków o wynajęcie lokalu do remontu na koszt najemcy.

O wynajęcie mieszkania mógł ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasta Szczecin o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych. Każdy wniosek został poddany ocenie punktowej. Na jej podstawie został sporządzony wstępny wykaz złożonych wniosków z podaniem liczby punktów. Listy te ZBiLK opublikował 3 marca 2017 r.

Osoby, które nie zgadzały się z naliczoną punktacją miały możliwość złożenia odwołania w ciągu 30 dni. Odwołania, uwagi oraz zażalenia były rozpatrywane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.