Pobierz
Akty prawne
Wyszukiwarka Uchwał Rady Miasta

Biuletyn Informacji Publicznej

Do pobrania
W CELU POBRANIA WYBRANEGO DOKUMENTU KLIKNIJ NA JEGO NAZWĘ LUB POBIERZ Z WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW (PONIŻEJ).

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH:
 
OBNIŻKI CZYNSZÓW:
ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH:
 
ZIELONE PODWÓRKA I ZIELONE PRZEDOGRÓDKI SZCZECINA:
 
SPRAWY WINDYKACYJNE:
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH:
 
KARTA ALARMOWA:
 
REGULACJE STANÓW PRAWNYCH LOKALI MIESZKALNYCH:
 
LOKALE UŻYTKOWE, GRUNTY, GARAŻE:

Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
Deklaracja o dochodach
 .doc
42.5 Kb
2012-06-28, 12:49:53
2
Ankieta do programu "Odpracuj dług"
 .doc
30 Kb
2013-04-09, 10:00:29
3
Zał. 14 oświadczenie o skutkach umorzenia
 .doc
29.5 Kb
2013-04-09, 10:02:19
4
Wniosek o udzielenie obniżki czynszu
 .pdf
32.7 Kb
2013-04-09, 10:12:57
5
Oświadczenie o stanie majątkowym - obniżki czynszów
 .pdf
92.3 Kb
2013-04-09, 10:11:44
6
Deklaracja o dochodach - obniżki czynszów
 .pdf
36.2 Kb
2013-04-09, 10:12:00
7
Wywiad środowiskowy u wnioskodawcy - obniżki czynszów
 .pdf
80.5 Kb
2013-04-09, 10:12:12
8
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
 .pdf
114.4 Kb
2013-04-10, 11:58:16
9
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 .pdf
130.3 Kb
2013-04-10, 12:03:01
10
Karta Alarmowa - obowiązujący wzór
 .doc
48.5 Kb
2013-05-29, 15:21:42
11
Służebność gruntowa - wniosek
 .doc
39 Kb
2014-02-06, 14:27:54
12
Służebność przesyłu - wniosek
 .doc
54.5 Kb
2014-02-06, 14:28:12
13
Zajęcie terenu - wniosek
 .doc
51.5 Kb
2014-02-06, 14:28:49
14
Wniosek o raty / umorzenie dla przedsiębiorcy - lokale użytkowe, grunty, garaże
 .doc
26.5 Kb
2014-04-11, 16:33:15
15
Wniosek o raty / umorzenie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej - lokale użytkowe, grunty, garaże
 .doc
27 Kb
2014-04-11, 16:33:40
16
Oświadczenie o stanie majątkowym - zał. nr 1 - do wniosku o umorzenie / raty - lokale użytkowe, grunty, garaże
 .doc
48.5 Kb
2014-04-11, 16:34:21
17
Oświadczenie o skutkach umorzenia - zał. nr 3 - do wniosku o umorzenie / raty - lokale użytkowe, grunty, garaże
 .doc
11.5 Kb
2014-04-11, 16:34:47
18
Oświadczenie o potrzebach mieszkaniowych i zamieszkiwaniu
 .docx
13.4 Kb
2014-07-30, 15:00:45
19
Oświadczenie o rodzajach uzyskiwanego dochodu
 .docx
13.1 Kb
2014-07-30, 15:01:21
20
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [pdf]
 .pdf
90 Kb
2014-08-18, 10:21:56
21
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [doc]
 .doc
49 Kb
2014-08-18, 10:22:09
22
ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH
 .pdf
96.9 Kb
2014-10-21, 10:40:31
23
Oświadczenie o publikacji zdjęć - do zamiany międzylokatorskiej
 .pdf
110.8 Kb
2014-11-03, 11:17:34
24
Oświadczenie do wniosku o zamianę
 .doc
97 Kb
2015-12-04, 13:35:11
25
Wykaz dokumentów do zamiany międzylokatorskiej
 .doc
88 Kb
2015-12-04, 13:35:21
26
Zielone Podwórka Szczecina - WNIOSEK
 .pdf
120.7 Kb
2014-11-25, 13:58:20
27
Zielone Przedogródki Szczecina - WNIOSEK
 .pdf
120.7 Kb
2014-11-25, 13:58:32
28
Wniosek o przydział lokalu dla organizacji pożytku publicznego
 .pdf
97.9 Kb
2015-12-21, 12:00:58
29
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [pdf]
 .pdf
140.4 Kb
2015-12-21, 13:44:08
30
Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
 .pdf
89.2 Kb
2015-12-21, 13:44:36
31
Wniosek o sprzedaż garażu na rzecz najemcy
 .pdf
88 Kb
2015-12-21, 13:44:52
32
Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych
 .pdf
204.9 Kb
2016-01-07, 14:36:01
33
Oświadczenie - windykacja
 .pdf
189.2 Kb
2016-01-07, 14:36:08
34
Wniosek o wydanie zgody na podnajem
 .pdf
250.3 Kb
2016-01-07, 14:37:05
35
Wniosek o dzierżawę, użyczenie nieruchomości gruntowej dla organizacji pożytku publicznego, fundacji, stowarzyszeń itp.
 .pdf
473.4 Kb
2016-01-11, 14:24:45
36
Wniosek o regulację stanu prawnego lokalu mieszkalnego
 .pdf
334.3 Kb
2016-01-12, 14:24:00
37
Wniosek o zamianę międzylokatorską
 .pdf
343.4 Kb
2016-01-12, 14:24:10
38
Wniosk o zamianę z urzędu
 .pdf
328.2 Kb
2016-01-12, 14:24:19
39
zaswiadczenie do TBS 12 miesiecy.pdf
 .pdf
248.1 Kb
2016-01-13, 12:36:27
40
Deklaracja o dochodach do TBS [za rok 2015]
 .pdf
240.6 Kb
2016-01-14, 11:46:55
41
Wniosek o cesję umowy dzierżawy gruntu
 .pdf
371.8 Kb
2016-01-20, 10:44:50
42
Wniosek o udostępnienie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy
 .pdf
339.8 Kb
2016-01-20, 10:44:59
43
Wniosek o wydzierżawienie gruntu
 .pdf
486 Kb
2016-01-20, 10:45:07
44
Wniosek o zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji
 .pdf
369.8 Kb
2016-01-20, 10:47:05
45
Wniosek o udzielenie ulgi - rozłożenie zaległości na raty i umorzenie odsetek
 .pdf
251.2 Kb
2016-01-22, 09:01:03
46
Oświadczenie o uznaniu długu (do wniosku o umorzenie zaległości i rozłożenie na raty)
 .pdf
250.7 Kb
2016-01-22, 09:01:24
47
Wniosek o udzielenie ulgi - odroczenie terminu płatności
 .pdf
307.7 Kb
2016-02-03, 10:17:33
48
Wniosek o udzielenie ulgi - rozłożenie zaległości na raty
 .pdf
312 Kb
2016-02-03, 10:17:41
49
Wniosek o udzielenie ulgi - umorzenie zaległości
 .pdf
311.1 Kb
2016-02-03, 10:17:50
50
Oświadczenie - do wniosku o udzielenie ulgi
 .pdf
187.4 Kb
2016-02-03, 10:18:01
51
Zielone Podwórka Szczecina - regulamin
 .pdf
337.5 Kb
2016-02-08, 08:47:26
52
Zielone Przedogródki Szczecina - regulamin
 .pdf
273.2 Kb
2016-02-08, 08:47:34