Pobierz
Akty prawne
Wyszukiwarka Uchwał Rady Miasta

Biuletyn Informacji Publicznej

Do pobrania

Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
Wykaz dokumentów do zamiany międzylokatorskiej
 .doc
100.5 Kb
2013-05-09, 11:44:37
2
Wniosek o zamianę z urzędu
 .doc
53 Kb
2013-08-08, 13:04:03
3
Deklaracja o dochodach
 .doc
42.5 Kb
2012-06-28, 12:49:53
4
Ankieta do programu "Odpracuj dług"
 .doc
30 Kb
2013-04-09, 10:00:29
5
Oświadczenie - wnoszę o umorzenie
 .doc
25.5 Kb
2013-04-09, 10:01:18
6
Zał. 14 oświadczenie o skutkach umorzenia
 .doc
29.5 Kb
2013-04-09, 10:02:19
7
Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wysokości dochodów
 .doc
25 Kb
2013-04-09, 10:02:38
8
Wniosek o udzielenie obniżki czynszu
 .pdf
32.7 Kb
2013-04-09, 10:12:57
9
Oświadczenie o stanie majątkowym - obniżki czynszów
 .pdf
92.3 Kb
2013-04-09, 10:11:44
10
Deklaracja o dochodach - obniżki czynszów
 .pdf
36.2 Kb
2013-04-09, 10:12:00
11
Wywiad środowiskowy u wnioskodawcy - obniżki czynszów
 .pdf
80.5 Kb
2013-04-09, 10:12:12
12
Wniosek o wynajęcie zajmowanego lokalu mieszkalnego
 .doc
51 Kb
2012-06-28, 08:55:00
13
Wniosek o wynajęcie zajmowanego lokalu mieszkalnego po wyprowadzeniu się najemcy
 .doc
49 Kb
2013-04-09, 10:13:53
14
Wniosek o wynajęcie zajmowanego lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy
 .doc
49 Kb
2013-04-09, 10:14:14
15
Wniosek o wynjęcie zajmowanego lokalu mieszkalnego po uregulowaniu zaległości w opłatach
 .doc
49 Kb
2013-04-09, 10:15:44
16
Wniosek o wynjęcie zajmowanego lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu umowy
 .doc
50 Kb
2013-04-09, 10:15:53
17
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
 .pdf
114.4 Kb
2013-04-10, 11:58:16
18
Wniosek o przydział lokalu dla organizacji pożytku publicznego
 .pdf
36.6 Kb
2013-04-10, 11:59:10
19
Wniosek o sprzedaż lokalu na rzecz najemcy
 .pdf
110.1 Kb
2013-04-10, 11:59:46
20
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 .pdf
130.3 Kb
2013-04-10, 12:03:01
21
Karta Alarmowa - obowiązujący wzór
 .doc
48.5 Kb
2013-05-29, 15:21:42
22
Służebność gruntowa - wniosek
 .doc
39 Kb
2014-02-06, 14:27:54
23
Służebność przesyłu - wniosek
 .doc
54.5 Kb
2014-02-06, 14:28:12
24
Zajęcie terenu - wniosek
 .doc
51.5 Kb
2014-02-06, 14:28:49
25
Wniosek o raty / umorzenie dla przedsiębiorcy - lokale użytkowe, grunty, garaże
 .doc
26.5 Kb
2014-04-11, 16:33:15
26
Wniosek o raty / umorzenie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej - lokale użytkowe, grunty, garaże
 .doc
27 Kb
2014-04-11, 16:33:40
27
Oświadczenie o stanie majątkowym - zał. nr 1 - do wniosku o umorzenie / raty - lokale użytkowe, grunty, garaże
 .doc
48.5 Kb
2014-04-11, 16:34:21
28
Oświadczenie o skutkach umorzenia - zał. nr 3 - do wniosku o umorzenie / raty - lokale użytkowe, grunty, garaże
 .doc
11.5 Kb
2014-04-11, 16:34:47
29
Oświadczenie o potrzebach mieszkaniowych i zamieszkiwaniu
 .docx
13.4 Kb
2014-07-30, 15:00:45
30
Oświadczenie o rodzajach uzyskiwanego dochodu
 .docx
13.1 Kb
2014-07-30, 15:01:21
31
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [pdf]
 .pdf
90 Kb
2014-08-18, 10:21:56
32
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [doc]
 .doc
49 Kb
2014-08-18, 10:22:09
33
ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH
 .pdf
96.9 Kb
2014-10-21, 10:40:31
34
Oświadczenie o publikacji zdjęć - do zamiany międzylokatorskiej
 .pdf
110.8 Kb
2014-11-03, 11:17:34
35
Wniosek o zamianę międzylokatorską - nowy
 .pdf
258.1 Kb
2014-11-07, 10:02:14
36
Zielone Podwórka Szczecina - WNIOSEK
 .pdf
120.7 Kb
2014-11-25, 13:58:20
37
Zielone Przedogródki Szczecina - WNIOSEK
 .pdf
120.7 Kb
2014-11-25, 13:58:32
38
WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI (rozłożenie zaległości na raty)
 .doc
27.5 Kb
2015-04-15, 10:09:00
39
WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI (odroczenie terminu płatności)
 .doc
28 Kb
2015-04-15, 10:09:26
40
WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI (umorzenie zaległości)
 .doc
30.5 Kb
2015-04-15, 10:10:01
41
Wniosek o cesję umowy dzierżawy gruntu
 .pdf
158.7 Kb
2015-09-21, 12:47:14
42
Wniosek o zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji
 .pdf
155.2 Kb
2015-09-21, 12:47:34
43
Wniosek w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy
 .pdf
164.5 Kb
2015-09-21, 12:47:44
44
Wniosek o wydzierżawienie gruntu
 .pdf
262.8 Kb
2015-10-02, 12:49:30