Pobierz
Akty prawne
Wyszukiwarka Uchwał Rady Miasta

Biuletyn Informacji Publicznej

Do pobrania
W CELU POBRANIA WYBRANEGO DOKUMENTU KLIKNIJ NA JEGO NAZWĘ LUB POBIERZ Z WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW (PONIŻEJ).

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH:
 
OBNIŻKI CZYNSZÓW:

ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH:
 
ZIELONE PODWÓRKA I ZIELONE PRZEDOGRÓDKI SZCZECINA:
 
SPRAWY WINDYKACYJNE:
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH:
 
KARTA ALARMOWA:
 
REGULACJE STANÓW PRAWNYCH LOKALI MIESZKALNYCH:
 
LOKALE UŻYTKOWE, GRUNTY, GARAŻE:

Lista załączników:
Zał. 14 oświadczenie o skutkach umorzenia
rozmiar pliku: 29.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2013-04-09 10:02:19
Oświadczenie o stanie majątkowym - obniżki czynszów
rozmiar pliku: 92.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2013-04-09 10:11:44
Wywiad środowiskowy u wnioskodawcy - obniżki czynszów
rozmiar pliku: 80.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2013-04-09 10:12:12
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
rozmiar pliku: 114.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2013-04-10 11:58:16
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
rozmiar pliku: 130.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2013-04-10 12:03:01
Karta Alarmowa - obowiązujący wzór
rozmiar pliku: 48.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2013-05-29 15:21:42
Służebność gruntowa - wniosek
rozmiar pliku: 39 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-02-06 14:27:54
Służebność przesyłu - wniosek
rozmiar pliku: 54.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-02-06 14:28:12
Zajęcie terenu - wniosek
rozmiar pliku: 51.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-02-06 14:28:49
Wniosek o raty / umorzenie dla przedsiębiorcy - lokale użytkowe, grunty, garaże
rozmiar pliku: 26.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-04-11 16:33:15
Wniosek o raty / umorzenie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej - lokale użytkowe, grunty, garaże
rozmiar pliku: 27 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-04-11 16:33:40
Oświadczenie o stanie majątkowym - zał. nr 1 - do wniosku o umorzenie / raty - lokale użytkowe, grunty, garaże
rozmiar pliku: 48.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-04-11 16:34:21
Oświadczenie o skutkach umorzenia - zał. nr 3 - do wniosku o umorzenie / raty - lokale użytkowe, grunty, garaże
rozmiar pliku: 11.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-04-11 16:34:47
Oświadczenie o potrzebach mieszkaniowych i zamieszkiwaniu
rozmiar pliku: 13.4 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2014-07-30 15:00:45
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [pdf]
rozmiar pliku: 90 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2014-08-18 10:21:56
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [doc]
rozmiar pliku: 49 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-08-18 10:22:09
Oświadczenie o publikacji zdjęć - do zamiany międzylokatorskiej
rozmiar pliku: 110.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2014-11-03 11:17:34
Oświadczenie do wniosku o zamianę
rozmiar pliku: 97 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2015-12-04 13:35:11
Wykaz dokumentów do zamiany międzylokatorskiej
rozmiar pliku: 88 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2015-12-04 13:35:21
Zielone Podwórka Szczecina - WNIOSEK
rozmiar pliku: 120.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2014-11-25 13:58:20
Zielone Przedogródki Szczecina - WNIOSEK
rozmiar pliku: 120.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2014-11-25 13:58:32
Wniosek o przydział lokalu dla organizacji pożytku publicznego
rozmiar pliku: 97.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-12-21 12:00:58
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [pdf]
rozmiar pliku: 140.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-12-21 13:44:08
Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
rozmiar pliku: 89.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-12-21 13:44:36
Wniosek o sprzedaż garażu na rzecz najemcy
rozmiar pliku: 88 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-12-21 13:44:52
Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych
rozmiar pliku: 204.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-01-07 14:36:01
Oświadczenie - windykacja
rozmiar pliku: 189.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-01-07 14:36:08
Wniosek o wydanie zgody na podnajem
rozmiar pliku: 250.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-01-07 14:37:05
Wniosek o dzierżawę, użyczenie nieruchomości gruntowej dla organizacji pożytku publicznego, fundacji, stowarzyszeń itp.
rozmiar pliku: 473.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-01-11 14:24:45
Wniosek o regulację stanu prawnego lokalu mieszkalnego
rozmiar pliku: 334.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-01-12 14:24:00
Wniosek o zamianę międzylokatorską
rozmiar pliku: 343.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-01-12 14:24:10
Deklaracja o dochodach do TBS [za rok 2015]
rozmiar pliku: 240.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-01-14 11:46:55
Wniosek o udzielenie ulgi - rozłożenie zaległości na raty i umorzenie odsetek
rozmiar pliku: 251.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-01-22 09:01:03
Oświadczenie o uznaniu długu (do wniosku o umorzenie zaległości i rozłożenie na raty)
rozmiar pliku: 250.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-01-22 09:01:24
Wniosek o udzielenie ulgi - odroczenie terminu płatności
rozmiar pliku: 307.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-02-03 10:17:33
Wniosek o udzielenie ulgi - rozłożenie zaległości na raty
rozmiar pliku: 312 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-02-03 10:17:41
Wniosek o udzielenie ulgi - umorzenie zaległości
rozmiar pliku: 311.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-02-03 10:17:50
Oświadczenie - do wniosku o udzielenie ulgi
rozmiar pliku: 187.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-02-03 10:18:01
Zielone Podwórka Szczecina - regulamin programu
rozmiar pliku: 335.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-02-23 14:56:35
Zielone Przedogródki Szczecina - regulamin programu
rozmiar pliku: 271.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-02-23 14:56:43
Oświadczenie o rodzajach uzyskiwanego dochodu
rozmiar pliku: 264.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-02-25 14:54:17
Wniosek o zamianę miedzylokatorską.pdf
rozmiar pliku: 547.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-03-02 11:50:35
zaświadczenie o dochodach
rozmiar pliku: 126.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-04-13 08:16:22
Zaświadczenie o dochodach na mieszkanie z zasobu TBS
rozmiar pliku: 108 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2016-06-28 15:03:04
Wniosek o cesję umowy dzierżawy gruntu
rozmiar pliku: 158.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-07-22 09:37:28
wniosek o wydzierżawienie gruntu
rozmiar pliku: 261.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-07-22 09:37:58
Wniosek o zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji
rozmiar pliku: 155.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-07-22 09:38:46
Wniosek o udostępnienie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy
rozmiar pliku: 161.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-07-22 09:40:31
Wniosek o udzielenie obniżki czynszu
rozmiar pliku: 119.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-11-30 14:53:33
Deklaracja o dochodach - obniżki czynszów
rozmiar pliku: 82.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-11-30 14:57:03
Wniosek o zamianę z urzędu
rozmiar pliku: 450.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-02-16 12:55:07
Deklaracja przystąpienia do programu "Odpracuj dług"
rozmiar pliku: 14.5 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2017-04-20 13:30:23
Wniosek o zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji
rozmiar pliku: 90 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2017-06-22 14:48:03