Pobierz
Akty prawne
Wyszukiwarka Uchwał Rady Miasta

Biuletyn Informacji Publicznej

Do pobrania

Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
Wniosek o zamianę miedzylokatorską - oferta na tablicę
 .doc
104.5 Kb
2012-06-26, 09:48:10
2
Wniosek o zamianę międzylokatorską docelowy
 .doc
98.5 Kb
2012-06-26, 09:48:21
3
Wykaz dokumentów do zamiany międzylokatorskiej
 .doc
100.5 Kb
2013-05-09, 11:44:37
4
Wniosek o zamianę z urzędu
 .doc
53 Kb
2013-08-08, 13:04:03
5
Zaświadczenie o dochodach
 .doc
108.5 Kb
2012-06-28, 12:49:42
6
Deklaracja o dochodach
 .doc
42.5 Kb
2012-06-28, 12:49:53
7
Ankieta do programu "Odpracuj dług"
 .doc
30 Kb
2013-04-09, 10:00:29
8
Oświadczenie - wnoszę o umorzenie
 .doc
25.5 Kb
2013-04-09, 10:01:18
9
Zał. 13a wniosek o udzielenie ulgi 2012 umorzenie zaległości
 .doc
32 Kb
2013-04-09, 10:01:36
10
Zał. 13b wniosek o udzielenie ulgi 2012 odroczenie terminu płatności
 .doc
28 Kb
2013-04-09, 10:01:46
11
Zał. 13c wniosek o udzielenie ulgi 2012 rozłożenia zaległości na raty
 .doc
28 Kb
2013-04-09, 10:01:56
12
Zał. 14 oświadczenie o skutkach umorzenia
 .doc
29.5 Kb
2013-04-09, 10:02:19
13
Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wysokości dochodów
 .doc
25 Kb
2013-04-09, 10:02:38
14
Wniosek o udzielenie obniżki czynszu
 .pdf
32.7 Kb
2013-04-09, 10:12:57
15
Oświadczenie o stanie majątkowym - obniżki czynszów
 .pdf
92.3 Kb
2013-04-09, 10:11:44
16
Deklaracja o dochodach - obniżki czynszów
 .pdf
36.2 Kb
2013-04-09, 10:12:00
17
Wywiad środowiskowy u wnioskodawcy - obniżki czynszów
 .pdf
80.5 Kb
2013-04-09, 10:12:12
18
Wniosek o wynajęcie zajmowanego lokalu mieszkalnego
 .doc
51 Kb
2012-06-28, 08:55:00
19
Wniosek o wynajęcie zajmowanego lokalu mieszkalnego po wyprowadzeniu się najemcy
 .doc
49 Kb
2013-04-09, 10:13:53
20
Wniosek o wynajęcie zajmowanego lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy
 .doc
49 Kb
2013-04-09, 10:14:14
21
Wniosek o wynjęcie zajmowanego lokalu mieszkalnego po uregulowaniu zaległości w opłatach
 .doc
49 Kb
2013-04-09, 10:15:44
22
Wniosek o wynjęcie zajmowanego lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu umowy
 .doc
50 Kb
2013-04-09, 10:15:53
23
Oświadczenie o potrzebach mieszkaniowych
 .doc
23.5 Kb
2013-04-09, 10:18:39
24
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
 .pdf
114.4 Kb
2013-04-10, 11:58:16
25
Wniosek o przydział lokalu dla organizacji pożytku publicznego
 .pdf
36.6 Kb
2013-04-10, 11:59:10
26
Wniosek o sprzedaż lokalu na rzecz najemcy
 .pdf
110.1 Kb
2013-04-10, 11:59:46
27
Wniosek o udostępnienie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin lub skarbu państwa w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy
 .pdf
108.7 Kb
2013-04-10, 12:02:32
28
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 .pdf
130.3 Kb
2013-04-10, 12:03:01
29
Wniosek o cesję umowy dzierżawy gruntu
 .pdf
169.9 Kb
2013-04-10, 12:03:30
30
Wniosek o wydzierżawienie gruntu
 .pdf
213.8 Kb
2013-04-10, 12:04:43
31
Wniosek o zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji
 .pdf
166.7 Kb
2013-04-10, 12:05:15
32
Karta Alarmowa - obowiązujący wzór
 .doc
48.5 Kb
2013-05-29, 15:21:42
33
Służebność gruntowa - wniosek
 .doc
39 Kb
2014-02-06, 14:27:54
34
Służebność przesyłu - wniosek
 .doc
54.5 Kb
2014-02-06, 14:28:12
35
Zajęcie terenu - wniosek
 .doc
51.5 Kb
2014-02-06, 14:28:49
36
Wniosek o raty / umorzenie dla przedsiębiorcy - lokale użytkowe, grunty, garaże
 .doc
26.5 Kb
2014-04-11, 16:33:15
37
Wniosek o raty / umorzenie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej - lokale użytkowe, grunty, garaże
 .doc
27 Kb
2014-04-11, 16:33:40
38
Oświadczenie o stanie majątkowym - zał. nr 1 - do wniosku o umorzenie / raty - lokale użytkowe, grunty, garaże
 .doc
48.5 Kb
2014-04-11, 16:34:21
39
Oświadczenie o skutkach umorzenia - zał. nr 3 - do wniosku o umorzenie / raty - lokale użytkowe, grunty, garaże
 .doc
11.5 Kb
2014-04-11, 16:34:47