Pobierz
Akty prawne
Wyszukiwarka Uchwał Rady Miasta

Biuletyn Informacji Publicznej

Do pobrania
W CELU POBRANIA WYBRANEGO DOKUMENTU KLIKNIJ NA JEGO NAZWĘ LUB POBIERZ Z WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW (PONIŻEJ).

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH:
 
OBNIŻKI CZYNSZÓW:

ZWROT NADPŁATY:

ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH:
 
ZIELONE PODWÓRKA I ZIELONE PRZEDOGRÓDKI SZCZECINA:
 
SPRAWY WINDYKACYJNE:
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH:
 
KARTA ALARMOWA:
 
REGULACJE STANÓW PRAWNYCH LOKALI MIESZKALNYCH:
 
LOKALE UŻYTKOWE, GRUNTY, GARAŻE:

Lista załączników:
Zał. 14 oświadczenie o skutkach umorzenia
rozmiar pliku: 29.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2013-04-09 10:02:19
Oświadczenie o stanie majątkowym - obniżki czynszów
rozmiar pliku: 92.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2013-04-09 10:11:44
Wywiad środowiskowy u wnioskodawcy - obniżki czynszów
rozmiar pliku: 80.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2013-04-09 10:12:12
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
rozmiar pliku: 114.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2013-04-10 11:58:16
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
rozmiar pliku: 130.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2013-04-10 12:03:01
Karta Alarmowa - obowiązujący wzór
rozmiar pliku: 48.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2013-05-29 15:21:42
Służebność gruntowa - wniosek
rozmiar pliku: 39 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-02-06 14:27:54
Służebność przesyłu - wniosek
rozmiar pliku: 54.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-02-06 14:28:12
Zajęcie terenu - wniosek
rozmiar pliku: 51.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-02-06 14:28:49
Oświadczenie o stanie majątkowym - zał. nr 1 - do wniosku o umorzenie / raty - lokale użytkowe, grunty, garaże
rozmiar pliku: 48.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-04-11 16:34:21
Oświadczenie o skutkach umorzenia - zał. nr 3 - do wniosku o umorzenie / raty - lokale użytkowe, grunty, garaże
rozmiar pliku: 11.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-04-11 16:34:47
Oświadczenie o potrzebach mieszkaniowych i zamieszkiwaniu
rozmiar pliku: 13.4 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2014-07-30 15:00:45
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [pdf]
rozmiar pliku: 90 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2014-08-18 10:21:56
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [doc]
rozmiar pliku: 49 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-08-18 10:22:09
Oświadczenie o publikacji zdjęć - do zamiany międzylokatorskiej
rozmiar pliku: 110.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2014-11-03 11:17:34
Oświadczenie do wniosku o zamianę
rozmiar pliku: 97 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2015-12-04 13:35:11
Wykaz dokumentów do zamiany międzylokatorskiej
rozmiar pliku: 88 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2015-12-04 13:35:21
Zielone Podwórka Szczecina - WNIOSEK
rozmiar pliku: 120.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2014-11-25 13:58:20
Zielone Przedogródki Szczecina - WNIOSEK
rozmiar pliku: 120.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2014-11-25 13:58:32
Wniosek o przydział lokalu dla organizacji pożytku publicznego
rozmiar pliku: 97.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-12-21 12:00:58
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [pdf]
rozmiar pliku: 140.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-12-21 13:44:08
Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
rozmiar pliku: 89.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-12-21 13:44:36
Wniosek o sprzedaż garażu na rzecz najemcy
rozmiar pliku: 88 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-12-21 13:44:52
Wniosek o zamianę międzylokatorską
rozmiar pliku: 343.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-01-12 14:24:10
Deklaracja o dochodach do TBS [za rok 2015]
rozmiar pliku: 240.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-01-14 11:46:55
Zielone Podwórka Szczecina - regulamin programu
rozmiar pliku: 335.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-02-23 14:56:35
Zielone Przedogródki Szczecina - regulamin programu
rozmiar pliku: 271.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-02-23 14:56:43
Oświadczenie o rodzajach uzyskiwanego dochodu
rozmiar pliku: 264.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-02-25 14:54:17
zaświadczenie o dochodach
rozmiar pliku: 126.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-04-13 08:16:22
Zaświadczenie o dochodach na mieszkanie z zasobu TBS
rozmiar pliku: 108 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2016-06-28 15:03:04
Wniosek o udzielenie obniżki czynszu
rozmiar pliku: 119.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-11-30 14:53:33
Deklaracja o dochodach - obniżki czynszów
rozmiar pliku: 82.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-11-30 14:57:03
Deklaracja przystąpienia do programu "Odpracuj dług"
rozmiar pliku: 14.5 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2017-04-20 13:30:23
Wniosek o regulację stanu prawnego lokalu mieszkalnego
rozmiar pliku: 119.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2017-07-04 10:41:36
Wniosek o wydanie zgody na podnajem
rozmiar pliku: 91.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2017-07-04 10:45:43
Wniosek o zamianę z urzędu
rozmiar pliku: 122.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2017-07-04 10:49:24
Wniosek o zamianę z urzędu
rozmiar pliku: 122.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2017-07-04 10:55:30
Wniosek o zamianę międzylokatorską
rozmiar pliku: 154 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2017-07-04 10:59:02
Oświadczenie do udzielenia obniżki czynszu
rozmiar pliku: 22.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2017-07-04 11:08:03
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
rozmiar pliku: 25.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2017-07-04 11:14:45
Oświadczenie - windykacja
rozmiar pliku: 23.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2017-07-04 11:18:23
Wniosek o cesję umowy dzierżawy gruntu
rozmiar pliku: 167.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-07-25 11:03:19
Wniosek o dzierżawę dla organizacji
rozmiar pliku: 380.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-07-25 11:03:28
wniosek o wydzierżawienie gruntu
rozmiar pliku: 266.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-07-25 11:03:36
wniosek o zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji
rozmiar pliku: 165.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-07-25 11:03:44
wniosek w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy
rozmiar pliku: 168.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-07-25 11:03:52
Wniosek o raty / umorzenie dla przedsiębiorcy - lokale użytkowe, grunty, garaże
rozmiar pliku: 74.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-08-28 10:08:59
Wniosek o raty / umorzenie dla osób nieprowadzących działalności - lokale użytkowe, grunty, garaże
rozmiar pliku: 74.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-08-28 10:09:32
Oświadczenie dot. danych osobowych - lokale użytkowe, grunty, garaże
rozmiar pliku: 53.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-08-28 10:10:20
Oświadczenie o skutkach umorzenia - dla osób nieprowadzących działalności - oświadczenie o skutkach umorzenia -dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
rozmiar pliku: 46.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-08-28 10:10:57
Oświadczenie o stanie majatkowym - dla osób ubiegających się o raty i umorzenie - lokale użytkowe, grunty, garaże
rozmiar pliku: 119.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-08-28 10:11:26
Formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis
rozmiar pliku: 152.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-08-28 10:11:45
Wniosek o zwrot nadplaty z konta czynszowego
rozmiar pliku: 521.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-10-09 08:50:48
WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI - odroczenie terminu platnosci
rozmiar pliku: 258.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-01-09 13:35:46
WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI - rozlozenie zaleglosci na raty i o umorzenie odsetek
rozmiar pliku: 259.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-01-09 13:35:55
WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI - rozlozenie zaleglosci na raty
rozmiar pliku: 257.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-01-09 13:36:05
WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI - umorzenie zaleglosci
rozmiar pliku: 260.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-01-09 13:36:14
OŚWIADCZENIE O UZNANIU DŁUGU
rozmiar pliku: 262.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-01-10 08:26:30