Akty prawne
Wyszukiwarka Uchwał Rady Miasta

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Do pobrania
W CELU POBRANIA WYBRANEGO DOKUMENTU KLIKNIJ NA JEGO NAZWĘ LUB POBIERZ Z WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW (PONIŻEJ).

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH:
 1. Zaświadczenie o dochodach
 2. Zaświadczenie o dochodach na TBS (za rok poprzedni)
 
OBNIŻKI CZYNSZÓW:
 1. Wniosek o udzielenie obniżki czynszu
 2. Deklaracja o dochodach – obniżki czynszu
 3. Oświadczenie – o odpowiedzialności karnej
 4. Zaświadczenie o dochodach 
 5. KLAUZULA INFORMACYJNA i zgoda na przetwarzanie danych

ZWROT NADPŁATY:
 1. Wniosek o zwrot nadpłaty z konta czynszowego
 2. Wniosek o zwrot kaucji

ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH:
 1. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego dla najemców posiadających umowę na czas nieoznaczony
 2. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego dla najemców posiadających umowę na czas oznaczony
 3. Wniosek o zamianę międzylokatorską
 4. Wykaz dokumentów do zamiany międzylokatorskiej
 5. Oświadczenie do wniosku o zamianę
 6. Deklaracja o dochodach
 7. Oświadczenie o publikacji zdjęć – do zamiany międzylokatorskiej  

ZIELONE PODWÓRKA I ZIELONE PRZEDOGRÓDKI SZCZECINA:
 1. Wniosek – Zielone Podwórka
 2. Wniosek – Zielone Przedogródki
 3. Regulamin – Zielone Podwórka
 4. Regulamin – Zielone Przedogródki
 
SPRAWY WINDYKACYJNE - ROZŁOŻENIE NA RATY:
 1. Wniosek.
 2. Zaświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (formularz ZBiLK).
 3. Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 4. Oświadczenie o rodzaju uzyskiwanego dochodu.
 5. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 6. Oświadczenie o o uznaniu długów.

SPRAWY WINDYKACYJNE - UMORZENIE:
 1. Wniosek.
 2. Zaświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (na formularzu ZBiLK).
 3. Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 4. Oświadczenie o rodzaju uzyskiwanego dochodu.
 5. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 6. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Klauzula informacyjna - umorzenia, rozłożenia na raty (lokale mieszkalne).
 8. Oświadczenie (wnoszę o umorzenie).

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH:
 1. Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego 
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA - lokal socjalny, do remontu, zamiana z urzędu, sprzedaż, obniżki czynszu
 
KARTA ALARMOWA:
 1. Karta alarmowa
 
REGULACJE STANÓW PRAWNYCH LOKALI MIESZKALNYCH:
 1. Wniosek o regulację stanu prawnego lokalu mieszkalnego (po wyprowadzeniu się najemcy, po zgonie najemcy, po spłacie zaległości, po wygaśnięciu umowy, tzw. rozgęszczenie, w związku z innymi okolicznościami)
 2. Deklaracja o wysokości dochodu
 3. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego
 4. Oświadczenie o stanie majątkowym
 5. Zaświadczenie o dochodach
 
LOKALE UŻYTKOWE, GRUNTY, GARAŻE:
 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 2. Wniosek o przydział lokalu dla organizacji pożytku publicznego
 3. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 4. Służebność gruntowa – wniosek
 5. Służebność przesyłu – wniosek
 6. Zajęcie terenu – wniosek
 7. Wniosek o raty / umorzenie dla przedsiębiorcy
  1. Załącznik -  formularz przy ubieganiu się o pomoc publiczną
  2. Załącznik - oświadczenie dot. danych osobowych
 8. Wniosek o raty / umorzenie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
  1. Załącznik - oświadczenie o skutkach umorzenia
  2. Załącznik - oświadczenie dot. danych osobowych
  3. Załącznik - oświadczenie o stanie majątkowym
 9. Oświadczenie o stanie majątkowym (zał. do wniosku o umorzenie / raty)
 10. Oświadczenie o skutkach umorzenia (zał. do wniosku o umorzenie / raty
 11. Wniosek o cesję umowy dzierżawy gruntu
 12. Wniosek o zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji
 13. Wniosek w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy
 14. Wniosek o wydzierżawienie gruntu
 15. Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
 16. Wniosek o sprzedaż garażu na rzecz najemcy
 17. Wniosek o dzierżawę/użyczenie nieruchomości gruntowej dla: organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych
 18. KLAUZULA INFORMACYJNA - umorzenia, rozłożenia na raty dotyczące lokali użytkowych, bezprzetargowy najem lokalu uzytkowego
 19. Obowiązek informacyjny do zamieszczenia w ogłoszeniu o przetargach na najem lokali użytkowych, garaży oraz terenów pod garażami
 20. Klauzula informacyjna do wniosku o pozwolenie na zajęcie gruntów pod budowę infrastruktury


INNE:
 1. Oświadczenie o potrzebach mieszkaniowych i zamieszkiwaniu
 2. Oświadczenie o rodzajach uzyskiwanego dochodu
 3. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Wniosek o wyrażenie zgody na podnajem lokalu mieszkalnego
 5. Deklaracja o dochodach - na TBS (rok ubiegły, 12 miesięcy) 
 6. KLAUZULA INFORMACYJNA - lokal socjalny, do remontu, zamiana z urzędu, sprzedaż, obniżki czynszu 
 7. KLAUZULA INFORMACYJNA - lokale zamienne,  mieszkania chronione, dla osób niepełnosprawnych, bezprzetargowy najem lokalu garażu
 8. KLAUZULA INFORMACYJNA - pracownie artystyczne, lokale kryzysowe, odpowiedź na pismo w sprawie wyjaśnienia rozliczenia mediów
 9. KLAUZULA INFORMACYJNA DO OŚWIADCZENIA (rozwiązanie umowy najmu)
 10. Wniosek o rozwiązanie umowy najmu

Lista załączników:
Zał. 14 oświadczenie o skutkach umorzenia
rozmiar pliku: 29.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2013-04-09 10:02:19
Oświadczenie o stanie majątkowym - obniżki czynszów
rozmiar pliku: 92.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2013-04-09 10:11:44
Wywiad środowiskowy u wnioskodawcy - obniżki czynszów
rozmiar pliku: 80.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2013-04-09 10:12:12
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
rozmiar pliku: 114.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2013-04-10 11:58:16
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
rozmiar pliku: 130.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2013-04-10 12:03:01
Karta Alarmowa - obowiązujący wzór
rozmiar pliku: 48.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2013-05-29 15:21:42
Służebność gruntowa - wniosek
rozmiar pliku: 39 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-02-06 14:27:54
Służebność przesyłu - wniosek
rozmiar pliku: 54.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-02-06 14:28:12
Zajęcie terenu - wniosek
rozmiar pliku: 51.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-02-06 14:28:49
Oświadczenie o stanie majątkowym - zał. nr 1 - do wniosku o umorzenie / raty - lokale użytkowe, grunty, garaże
rozmiar pliku: 48.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-04-11 16:34:21
Oświadczenie o skutkach umorzenia - zał. nr 3 - do wniosku o umorzenie / raty - lokale użytkowe, grunty, garaże
rozmiar pliku: 11.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-04-11 16:34:47
Oświadczenie o potrzebach mieszkaniowych i zamieszkiwaniu
rozmiar pliku: 13.4 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2014-07-30 15:00:45
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [pdf]
rozmiar pliku: 90 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2014-08-18 10:21:56
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [doc]
rozmiar pliku: 49 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-08-18 10:22:09
Oświadczenie o publikacji zdjęć - do zamiany międzylokatorskiej
rozmiar pliku: 110.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2014-11-03 11:17:34
Oświadczenie do wniosku o zamianę
rozmiar pliku: 97 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2015-12-04 13:35:11
Wykaz dokumentów do zamiany międzylokatorskiej
rozmiar pliku: 88 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2015-12-04 13:35:21
Zielone Podwórka Szczecina - WNIOSEK
rozmiar pliku: 120.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2014-11-25 13:58:20
Zielone Przedogródki Szczecina - WNIOSEK
rozmiar pliku: 120.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2014-11-25 13:58:32
Wniosek o przydział lokalu dla organizacji pożytku publicznego
rozmiar pliku: 97.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-12-21 12:00:58
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [pdf]
rozmiar pliku: 140.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-12-21 13:44:08
Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
rozmiar pliku: 89.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-12-21 13:44:36
Wniosek o sprzedaż garażu na rzecz najemcy
rozmiar pliku: 88 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-12-21 13:44:52
Zielone Podwórka Szczecina - regulamin programu
rozmiar pliku: 335.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-02-23 14:56:35
Zielone Przedogródki Szczecina - regulamin programu
rozmiar pliku: 271.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-02-23 14:56:43
Oświadczenie o rodzajach uzyskiwanego dochodu
rozmiar pliku: 264.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-02-25 14:54:17
Zaświadczenie o dochodach na mieszkanie z zasobu TBS
rozmiar pliku: 108 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2016-06-28 15:03:04
Wniosek o udzielenie obniżki czynszu
rozmiar pliku: 119.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-11-30 14:53:33
Deklaracja o dochodach - obniżki czynszów
rozmiar pliku: 82.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-11-30 14:57:03
Deklaracja przystąpienia do programu "Odpracuj dług"
rozmiar pliku: 14.5 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2017-04-20 13:30:23
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
rozmiar pliku: 25.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2017-07-04 11:14:45
Oświadczenie - windykacja
rozmiar pliku: 23.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2017-07-04 11:18:23
Wniosek o dzierżawę dla organizacji
rozmiar pliku: 380.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-07-25 11:03:28
Wniosek o raty / umorzenie dla przedsiębiorcy - lokale użytkowe, grunty, garaże
rozmiar pliku: 74.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-08-28 10:08:59
Wniosek o raty / umorzenie dla osób nieprowadzących działalności - lokale użytkowe, grunty, garaże
rozmiar pliku: 74.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-08-28 10:09:32
Oświadczenie dot. danych osobowych - lokale użytkowe, grunty, garaże
rozmiar pliku: 53.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-08-28 10:10:20
Oświadczenie o skutkach umorzenia - dla osób nieprowadzących działalności - oświadczenie o skutkach umorzenia -dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
rozmiar pliku: 46.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-08-28 10:10:57
Oświadczenie o stanie majatkowym - dla osób ubiegających się o raty i umorzenie - lokale użytkowe, grunty, garaże
rozmiar pliku: 119.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-08-28 10:11:26
Formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis
rozmiar pliku: 152.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-08-28 10:11:45
WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI - odroczenie terminu platnosci
rozmiar pliku: 258.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-01-09 13:35:46
WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI - rozlozenie zaleglosci na raty i o umorzenie odsetek
rozmiar pliku: 259.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-01-09 13:35:55
WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI - rozlozenie zaleglosci na raty
rozmiar pliku: 257.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-01-09 13:36:05
WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI - umorzenie zaleglosci
rozmiar pliku: 260.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-01-09 13:36:14
OŚWIADCZENIE O UZNANIU DŁUGU
rozmiar pliku: 262.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-01-10 08:26:30
KLAUZULA INFORMACYJNA - lokale zamienne, mieszkania chronione, dla osób niepełnosprawnych, bezprzetargowy najem lokalu garażu
rozmiar pliku: 291.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-06-25 11:49:45
KLAUZULA INFORMACYJNA - pracownie artystyczne, lokale kryzysowe, odpowiedź na pismo w sprawie wyjaśnienia rozliczenia mediów
rozmiar pliku: 290.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-06-25 11:52:10
KLAUZULA INFORMACYJNA - umorzenia, rozłożenia na raty (lokale mieszkalne)
rozmiar pliku: 349.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-06-25 11:53:29
KLAUZULA INFORMACYJNA - umorzenia, rozłożenia na raty dotyczące lokali użytkowych, bezprzetargowy najem lokalu uzytkowego
rozmiar pliku: 347.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-06-25 11:55:09
KLAUZULA INFORMACYJNA DO OŚWIADCZENIA (rozwiązanie umowy najmu)
rozmiar pliku: 290.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-06-25 11:59:34
OSWIADCZENIE O ZGODZIE DO PRZETWARZANIA DANYCH do wniosku o umorzenia zaległości za lokal mieszkalny
rozmiar pliku: 195.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-06-25 12:12:51
OSWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH
rozmiar pliku: 178.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-06-25 12:15:38
WNIOSEK O REGULACJĘ STANU PRAWNEGO LOKALU MIESZKALNEGO
rozmiar pliku: 409.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-06-26 11:05:59
WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA PODNAJEM
rozmiar pliku: 322.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-06-26 11:07:05
Oświadczenie (wnoszę o umorzenie)
rozmiar pliku: 255.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-11-30 11:44:22
DWRM - Deklaracja o wysokości dochodu
rozmiar pliku: 50.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-05-10 10:10:35
DWRM - Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego
rozmiar pliku: 44 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-05-10 10:10:45
DWRM - Oświadczenie o stanie majątkowym
rozmiar pliku: 49.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-05-10 10:10:54
DWRM - Zaświadczenie o dochodach
rozmiar pliku: 64 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-05-10 10:11:02
zaświadczenie o dochodach z 3 m-cy
rozmiar pliku: 22.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2019-05-23 08:27:58
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE LOKALU MIESZKALNEGO W CELU PRZEPROWADZENIA REMONTU
rozmiar pliku: 147.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2019-05-23 08:33:03
Ośiwadczenie o odpowiedzialności karnej - do obniżki czynszu
rozmiar pliku: 34.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-08-16 10:52:09
Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego na lokal z zasobu TBS
rozmiar pliku: 196.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-08-30 10:25:52
Wniosek o zamianę międzylokatorską
rozmiar pliku: 210.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-08-30 10:26:19
WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY
rozmiar pliku: 127.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2019-08-30 12:59:21
WNIOSEK O ZWROT KAUCJI
rozmiar pliku: 225 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-08-30 14:47:54
WNIOSEK O WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU
rozmiar pliku: 173.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-12-10 12:14:52
WNIOSEK W CELU UMIESZCZENIA REKLAM I OZNACZEŃ PRZEDSIĘBIORCY
rozmiar pliku: 117.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-12-10 12:15:02
Wniosek o rozwiązanie umowy najmu
rozmiar pliku: 103.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-05-05 13:12:12
WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO DLA NAJEMCÓW POSIADAJĄCYCH UMOWĘ NA CZAS NIEOZNACZONY
rozmiar pliku: 348.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-05-15 07:36:52
WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU DLA NAJEMCÓW POSIADAJĄCYCH UMOWĘ NA CZAS OZNACZONY
rozmiar pliku: 342.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-05-15 07:37:17
Klauzula informacyjna - oświadczenie o przetwarzaniu danych - obniżki czynszów
rozmiar pliku: 113.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-06-10 09:10:18
Wniosek o cesję umowy dzierżawy gruntu
rozmiar pliku: 214.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-07-24 14:01:25
Klauzula informacyjna do wniosku o pozwolenie na zajęcie gruntów pod budowę infrastruktury
rozmiar pliku: 196.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-07-24 14:02:43
Wniosek o zawarcie nowej umowy gruntu w ramach kontynuacji
rozmiar pliku: 190.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-07-24 14:04:31
Obowiązek informacyjny do zamieszczenia w ogłoszeniu o przetargach na najem lokali użytkowych, garaży oraz terenów pod garażami
rozmiar pliku: 191.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-07-28 07:44:58
Klauzula informacyjna do wniosku o pozwolenie na zajęcie gruntów pod budowę infrastruktury
rozmiar pliku: 196.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-07-28 07:44:18