Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO


UWAGA! POZYCJA ARCHIWALNA.Wyniki naboru na mieszkania komunalne dla osób o niskich dochodach (lokale socjalne)


W dniu 20 października 2017r. (piątek) zostanie opublikowany ostateczny wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu dla osób o niskich dochodach (lokalu socjalnego).

W dniu 20 października 2017r. (piątek) zostanie opublikowany ostateczny wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu dla osób o niskich dochodach (lokalu socjalnego).

Listy osób wraz z uzyskaną punktacją dostępne będą w Internecie oraz w formie papierowej, na tablicy informacyjnej w siedzibie ZBiLK. W formie elektronicznej listy sprawdzić będzie można od godz. 13.00.

Lokalem socjalnym jest lokal znajdujący się na terenie Gminy Szczecin, nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego łączna powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5m2, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego 10m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Przez obniżony standard należy rozumieć położenie lokalu w tzw. lokalu wspólnym lub brak pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w obrębie lokalu.