Oferta wynajmu mieszkań
Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Ulepszaj mieszkanie z pomocą miasta


Najemcy mieszkań komunalnych mogą korzystać z dofinansowania przy modernizacji swojego lokalu. Zmieniając sposób ogrzewania na bardziej ekologiczne, wykonując łazienkę lub kuchnię mogą liczyć na wsparcie finansowe.

Na takie działania pozwala Program Małych Ulepszeń. Ideą Programu jest dofinansowywanie przez gminę ulepszeń dokonywanych przez najemców lokali komunalnych polegających na:
- wykonaniu wc, łazienki, łazienki z wc lub kuchni wraz z rozprowadzeniem odpowiednich instalacji i montażem urządzeń – w przypadku, gdy dotychczas w mieszkaniu nie było takiego pomieszczenia. Inwestycje mogą być realizowane w obrębie danego lokalu;
- zastąpieniu źródeł ogrzewania na paliwo stałe systemem ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zgodnie z regulaminem dofinansowanie z Programu waha się w granicach 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 7.500 zł brutto. Dla ulepszeń grupowych ta kwota jest wyższa i wynosi 9.000 zł brutto. W skład kosztów wykonania ulepszeń mogą wchodzić dodatkowo koszty wykonania dokumentacji technicznej oraz dokonania odbiorów technicznych - jednak w kwocie nie większej niż 3.500 zł brutto.
Dofinansowanie obejmuje także legalizację samowolnie wykonanych wc/łazienek lub kuchni, poprzez zwrot kosztów wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do zalegalizowania wykonanego ulepszenia, jednak w kwocie nie wyższej niż 3.500 zł brutto.Wnioski należy składać w siedzibach zarządców : ZBiLK, Szczecińskie TBS, TBS „Prawobrzeże”.
Co ważne najemca, który wykona ulepszenie nie będzie miał z tego tytułu wyższego czynszu.

Program Małych Ulepszeń funkcjonuje w Szczecinie od ponad 20 lat. Przez ten okres w ramach Programu wykonano ponad 1000 remontów, które dofinansowane zostały kwotą ponad 4 mln zł. Większość ulepszeń związana jest ze zmianą systemu ogrzewania mieszkania z ogrzewania piecami węglowymi na ogrzewanie gazowe.