Oferta wynajmu mieszkań
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO


UWAGA! POZYCJA ARCHIWALNA.Nabór wniosków o zamianę na lokale TBS o czynszu komunalnym w nowowybudowanych budynkach przy ul. Koszarowej 31, 32.


Osiedle „Nad Płonią” przy ul. Koszarowej 31,32 w Szczecinie to inwestycja Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”. Do zasiedlenia są 24 lokale, które zostaną wynajęte za czynsz komunalny. Oferta zakłada nabór wniosków od najemców mieszkań z zasobu Gminy Miasto Szczecin oraz z zasobów TBS wynajmujących samodzielne mieszkania lub będących najemcami części lokali mieszkalnych, których pozostała część jest wolna pod względem prawnym i faktycznym.

Nabór wniosków trwa od 24.09.2018r do czasu wynajęcia ostatniego lokalu.

Nabór i weryfikacja wniosków oraz wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu odbywać się będzie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.
 
Druki wniosków pobrać można ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl lub osobiście
w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25. W tym samym miejscu należy składać wypełnione wnioski wraz z załącznikami.
 
 
O zamieszkanie w nowym lokalu w ramach zamiany starać się może każdy najemca lokalu mieszkalnego, który:
-        ma zawartą umowę najmu obecnego lokalu na czas nieokreślony
-        chce polepszyć swoje warunki mieszkaniowe
-        nie jest i w ostatnich dwóch latach nie był zadłużony
-        zda obecnie zajmowany lokal w stanie technicznym nadającym się do ponownego zasiedlenia (odnowiony, z pełnym osprzętem technicznym oraz ze zmianami funkcji lub jego wyposażenia dokonanymi zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodą wynajmującego),
-        osiąga wraz z rodziną dochód – w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz za cały 2017 rok - uprawniający do wynajęcia lokalu TBS-owskiego
o komunalnej stawce czynszu
 
Ilość osób w gosp. dom.
Minimalny dochód gospodarstwa domowego
Maksymalny dochód gospodarstwa domowego
                 1
1 544,70 zł
3 089,40 zł
                 2
1 647,68 zł
4 634,10 zł
                 3
2 471,52 zł
5 663,90 zł
                 4
3 295,36 zł
6 693,70 zł
                 5
4 119,20 zł
7 723,50 zł
                 6
4 943,04 zł
8 753,30 zł
 
 
Przed zawarciem umowy najmu lokalu z zasobów TBS wymagana jest wpłata kaucji
w wysokości 12-krotności czynszu w obowiązującej stawce.
 
Pracownicy ZBiLK przed wydaniem ostatecznej decyzji co do zamiany umawiać się będą na wizje w lokalach wnioskodawców.
 
 
 
Osiedle „Nad Płonią”
 
Typ mieszkania Liczba dostępnych mieszkań danego typu Powierzchnia
2 - pokojowe 18 46,30 – 55,79
3 - pokojowe 6 64,79 – 65,48
 
Załączniki do wniosku:
Etap I – poniższe dokumenty należy załączyć przy składaniu wniosku
 
 - zaświadczenia o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2017 wydane przez właściwy Urząd Skarbowy – wszystkich osób pełnoletnich
 - zaświadczenie o dochodach za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o zamianę (wystawia pracodawca lub ZUS) wszystkich osób pełnoletnich
 - zdjęcia lokalu
 - oświadczenie najemcy/ów o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu
 - zgoda właściciela na zamianę (dotyczy zasobu STBS, TBSP)
 
 
Etap II – dokument należy dostarczyć po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
 - oryginał dokumentu potwierdzający prawo do lokalu
 - aktualny protokół wstępny o stanie technicznym lokalu (sporządza administracja)
 - oświadczenia wszystkich osób pełnoletnich o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu.    Oświadczenia składane są osobiście.

Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
Oswiadczenie zamiana
 .pdf
415 Kb
2018-09-20, 08:51:30
2
WNIOSEK O ZAMIANĘ na Koszarową 31,32
 .pdf
642.3 Kb
2018-09-20, 08:51:39
3
zaswiadczenie do 3 mc nowe-1
 .pdf
182.6 Kb
2018-09-20, 08:51:47