Oferta wynajmu mieszkań
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO


UWAGA! POZYCJA ARCHIWALNA.Ogłoszenie wstępnego wykazu osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu i dla osób o niskich dochodach.


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych opublikuje wstępne listy osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu i o niskich dochodach (lokal socjalny). Wstępne wykazy zostaną upublicznione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZBiLK w środę (30 stycznia) o godz. 13:00.

Nabór wniosków osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania komunalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy trwał od 12 listopada do 23 listopada 2018r. 

Nabór wniosków o wynajem lokali dla osób o niskich dochodach trwał od 8 października do 19 października 2018r.


Do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych wpłynęło razem około 1200 wniosków. O wynajęcie mieszkania mógł ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasta Szczecin o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych. Każdy wniosek został poddany ocenie punktowej. Na jej podstawie sporządzone zostaną wykazy złożonych wniosków (w kolejności alfabetycznej) z podaniem liczby punktów. 

Osoby, które nie będą zgadzać się z naliczoną punktacją będą miały możliwość złożenia odwołania w ciągu 30 dni. Odwołania, uwagi oraz zażalenia rozpatrywane będą przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań ZBiLK opublikuje ostateczne wykazy osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu i dla osób o niskich dochodach (lokal socjalny).  

ZBiLK planuje przekazać około 400 mieszkań do remontu na koszt przyszłych najemców. Lista mieszkań wraz z ich opisem, lokalizacją, szacunkowymi kosztorysami, zakresem pracy i terminem oglądania zostanie opublikowana po ogłoszeniu ostatecznego wykazu.