Oferta wynajmu mieszkań
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO


UWAGA! POZYCJA ARCHIWALNA.Wykaz lokali do remontu - ETAP II


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych publikuje drugą listę lokali przeznaczonych do remontu dla 427 osób ujętych w ostatecznym wykazie z dnia 15.04.2019r ., które uzyskały 1 pkt. i powyżej.

Uprawnieni wnioskodawcy, którzy nie uzyskali wybranego mieszkania do remontu lub nie złożyli swoich propozycji w pierwszym terminie, mają szansę na ponowny wybór przyszłego „M” od 29 lipca do 2 sierpnia 2019r. (włącznie) spośród wolnych lokali do remontu wybrać należy dwa: pierwszego i drugiego wyboru.
 
Druk wniosku do pobrania w formie papierowej jest dostępny w Biurze Obsługi Interesantów ZBiLK przy
ul. Mariackiej 25 lub na stronie internetowej
http://www.zbilk.szczecin.pl.
Wypełnione wnioski składać należy w BOI ZBiLK przy ul. Mariackiej 25
 
Przed podpisaniem umowy o prace remontowe należy
·       wpłacić kaucję w wysokości 1000 zł zabezpieczającą pokrycie należności za nierealizowanie warunków umowy
·       dostarczyć wraz z kompletem dokumentów kserokopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 50 000,00 PLN, z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w remontowanym lokalu.
 
Szczegółowych informacji o potrzebnych dokumentach do zawarcia umowy udzielają pracownicy ZBiLK kontaktując się z osobami uprawnionymi do wynajęcia konkretnego mieszkania.


LINK: Wykaz lokali mieszkalnych do remontu przez przyszłego najemcę - II tura

Wniosek o udostępnienie lokalu mieszkalnego w celu przeprowadzenia prac remontowych


UWAGA:

- Oferta wynajęcia lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 21a/6 zostaje skreślona z wykazu (wycofana) z dniem 2019-07-25.