Oferta wynajmu mieszkań
Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Ogłoszenie wstępnego wykazu osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu.


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych opublikuje wstępne listy osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu.

Wstępne wykazy zostaną upublicznione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZBiLK w piątek (13 września) o godz. 13:00.

Nabór wniosków osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania komunalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy trwał od 20 maja do 31 maja 2019r.


Do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych wpłynęło razem około 689 wniosków. O wynajęcie mieszkania mógł ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasta Szczecin o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, spełniający kryteria dochodowe. Każdy wniosek został poddany ocenie punktowej. Na jej podstawie sporządzone zostaną wykazy złożonych wniosków (w kolejności alfabetycznej) z podaniem liczby punktów.
 
Osoby, które nie będą zgadzać się z naliczoną punktacją będą miały możliwość złożenia odwołania w ciągu 30 dni. Odwołania, uwagi oraz zażalenia rozpatrywane będą przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań ZBiLK opublikuje ostateczne wykazy osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu.