Oferta wynajmu mieszkań
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Losowania mieszkań z zasobów TBS o czynszu tbsowskim 4% 21.07.2020 r. - od godz. 9.00


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 21.07.2020r. (tj. wtorek ) od godziny 9.00 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 odbędą się losowania mieszkań z zasobów TBS o czynszu tbsowskim 4%.

 W sytuacji stanu epidemii, do czasu jej zakończenia lub zmiany ograniczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 marca br. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływania nimi sytuacji kryzysowych obowiązują następujące zasady:

- losowanie odbywać się będzie przy udziale Radcy Prawnego

- losowanie odbywać się będzie bez udziału osób zainteresowanych, o wynikach losowania zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

 

 

LOSOWANIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRE SKŁADAŁY WNIOSKI W NABORZE
21.05.2020 - 28.05.2020.

 

 

Lista wnioskodawców biorących udział w losowaniu nr 1 lokalu przy ul. Golisza 4E/7
w Szczecinie.

            

Lp.

Nazwisko

Imię

Ilość pkt.

1.

Kryński

Michał

21

2.

Gralak

Beata

21

3.

Szymaniak

Sara

21

4

Wolniewicz

Mateusz

21

 

 

LOSOWANIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRE SKŁADAŁY WNIOSKI W NABORZE
25.05.2020-29.05.2020.

 

Lista wnioskodawców biorących udział w losowaniu nr 2 lokalu przy ul. Pocztowej 27B/5
w  Szczecinie.                                               

          

Lp.

Nazwisko

Imię

Ilość pkt.

1.

Wolniewicz

Mateusz

21

2.

Gralak

Beata

21