Oferta wynajmu mieszkań
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Pomoc dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w związku z COVID-19
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz koniecznością ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez niektóre branże informuję, że przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe posiadający umowy najmu lub dzierżawy mogą ubiegać się o udzielenie ulgi w opłatach za czynsz. W przypadku, gdy podmiot/przedsiębiorca chce złożyć wniosek o obniżenie czynszu za dzierżawę nieruchomości, powinien prośbę przesłać na adres : 
sekretariat-ddg@zbilk.szczecin.pl

W przypadku, gdy podmiot /przedsiębiorca chce złożył wniosek o obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego, powinien prośbę przesłać na adres: 
sekretariat-dlu@zbilk.szczecin.pl

W przypadku, gdy podmiot/przedsiębiorca posiada zadłużenie i chce skorzystać z ulgi w formie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty, lub rozłożenia należności na raty, powinien przesłać wypełniony formularz wniosku na adres 
sekretariat-dwzn@zbilk.szczecin.pl

Kliknij tutaj, aby pobrać WNIOSEK