Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Mieszkania do remontu – powtórne składanie wniosków


Do 10 stycznia wszyscy wnioskodawcy, którzy składali wnioski o wynajęcie mieszkania do remontu i znaleźli się na ostatecznym wykazie a nie uzyskali wybranego mieszkania (do remontu), powinni wybrać inne mieszkania i złożyć kolejny wniosek. Wykaz osób i mieszkań ZBiLK opublikował na swojej stronie internetowej.

Do 10 stycznia wszyscy wnioskodawcy, którzy składali wnioski o wynajęcie mieszkania do remontu i znaleźli się na ostatecznym wykazie a  nie uzyskali wybranego mieszkania (do remontu), powinni wybrać inne mieszkania i złożyć kolejny wniosek. Wykaz osób i mieszkań ZBiLK opublikował na swojej stronie internetowej.


Osoby, które znalazły się w ostatecznym wykazie i nie otrzymały wybranego mieszkania do remontu powinny ponownie wybrać dwa mieszkania z udostępnionej listy z uwzględnieniem mieszkania pierwszego i drugiego wyboru i  złożyć wniosek do 10 stycznia 2014r. .
Mieszkania pierwszego i drugiego wyboru wybrać można spośród 217 lokali, które wciąż pozostają do wynajęcia w zamian za remont. Osób, które mogą złożyć drugi wniosek (czyli osób, które nie uzyskały mieszkania w pierwszym naborze lub nie wybrały żadnego lokalu a pozostają do tego uprawnione) jest 207.
 
Wykaz lokali znajduje się pod linkiem: http://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=362 (www.zbilk.szczecin.pl > lokale mieszkalne > najem > wykaz lokali mieszkalnych…)
 
Wykaz osób, które powinny złożyć wniosek do 10 stycznia znajduje się pod linkiem: http://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=363 (www.zbilk.szczecin.pl > lokale mieszkalne > najem > ostateczne wykazy osób…)
 
Zasady pozostają niezmienne – wybrane mieszkanie otrzyma osoba z największą liczbą punktów. W przypadku takiej samej punktacji o przydziale zadecyduje losowanie.
Z każdą osobą z wykazu telefonicznie kontaktują się pracownicy ZBiLK z informacją o kolejnym naborze.

Wnioski dostępne są także w BOI (ul. Mariacka 25 w Szczecinie).
 
 
Zasady rozpatrywania wniosków:
 
- wnioski udostępnienia lokalu w celu przeprowadzenia prac remontowych dla osoby ujętej w ostatecznym wykazie można składać osobiście w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Biurze Obsługi Interesantów lub wysłać pocztą.
- wnioskodawcy zakwalifikowani do zawarcia umowy, którzy zostali ujęci na ostatecznym wykazie mogą składać wniosek, wskazując nie więcej niż dwa lokale, ze wskazaniem lokalu pierwszego i drugiego wyboru,
 - wnioski będą przyjmowane w terminie do 10 stycznia 2014 roku (włącznie)
 - w przypadku złożenia kilku wniosków na ten sam lokal umowa zostanie zawarta z wnioskodawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów,
 - w przypadku tej samej liczby punktów o zawarciu umowy decyduje losowanie,
 - zakres i termin wykonania prac określi zarządca w umowie udostępnienia lokalu w celu przeprowadzenia prac remontowych.