Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski

Biuletyn Informacji Publicznej


UWAGA! POZYCJA ARCHIWALNA.Mieszkania do remontu – powtórne składanie wniosków


Do 10 stycznia wszyscy wnioskodawcy, którzy składali wnioski o wynajęcie mieszkania do remontu i znaleźli się na ostatecznym wykazie a nie uzyskali wybranego mieszkania (do remontu), powinni wybrać inne mieszkania i złożyć kolejny wniosek. Wykaz osób i mieszkań ZBiLK opublikował na swojej stronie internetowej.

Do 10 stycznia wszyscy wnioskodawcy, którzy składali wnioski o wynajęcie mieszkania do remontu i znaleźli się na ostatecznym wykazie a  nie uzyskali wybranego mieszkania (do remontu), powinni wybrać inne mieszkania i złożyć kolejny wniosek. Wykaz osób i mieszkań ZBiLK opublikował na swojej stronie internetowej.


Osoby, które znalazły się w ostatecznym wykazie i nie otrzymały wybranego mieszkania do remontu powinny ponownie wybrać dwa mieszkania z udostępnionej listy z uwzględnieniem mieszkania pierwszego i drugiego wyboru i  złożyć wniosek do 10 stycznia 2014r. .
Mieszkania pierwszego i drugiego wyboru wybrać można spośród 217 lokali, które wciąż pozostają do wynajęcia w zamian za remont. Osób, które mogą złożyć drugi wniosek (czyli osób, które nie uzyskały mieszkania w pierwszym naborze lub nie wybrały żadnego lokalu a pozostają do tego uprawnione) jest 207.
 
Wykaz lokali znajduje się pod linkiem: http://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=362 (www.zbilk.szczecin.pl > lokale mieszkalne > najem > wykaz lokali mieszkalnych…)
 
Wykaz osób, które powinny złożyć wniosek do 10 stycznia znajduje się pod linkiem: http://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=363 (www.zbilk.szczecin.pl > lokale mieszkalne > najem > ostateczne wykazy osób…)
 
Zasady pozostają niezmienne – wybrane mieszkanie otrzyma osoba z największą liczbą punktów. W przypadku takiej samej punktacji o przydziale zadecyduje losowanie.
Z każdą osobą z wykazu telefonicznie kontaktują się pracownicy ZBiLK z informacją o kolejnym naborze.

Wnioski dostępne są także w BOI (ul. Mariacka 25 w Szczecinie).
 
 
Zasady rozpatrywania wniosków:
 
- wnioski udostępnienia lokalu w celu przeprowadzenia prac remontowych dla osoby ujętej w ostatecznym wykazie można składać osobiście w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Biurze Obsługi Interesantów lub wysłać pocztą.
- wnioskodawcy zakwalifikowani do zawarcia umowy, którzy zostali ujęci na ostatecznym wykazie mogą składać wniosek, wskazując nie więcej niż dwa lokale, ze wskazaniem lokalu pierwszego i drugiego wyboru,
 - wnioski będą przyjmowane w terminie do 10 stycznia 2014 roku (włącznie)
 - w przypadku złożenia kilku wniosków na ten sam lokal umowa zostanie zawarta z wnioskodawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów,
 - w przypadku tej samej liczby punktów o zawarciu umowy decyduje losowanie,
 - zakres i termin wykonania prac określi zarządca w umowie udostępnienia lokalu w celu przeprowadzenia prac remontowych.