Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO


UWAGA! POZYCJA ARCHIWALNA.Nabór wniosków o zamianę


Najemcy mieszkań komunalnych mogą ubiegać się o zamianę swoich lokali na nowe i bardziej komfortowe.

Lokale, o które mogą ubiegać się mieszkańcy znajdują się na:

Prawobrzeże przy ul. Koszarowej 25,26

 

 

Osiedle „Nad Płonią” przy ul. Koszarowej 25,26 w Szczecinie to inwestycja Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”. Do zasiedlenia jest 24 lokali, które zostaną wynajetę za czynsz komunalny.

Oferta zakłada nabór wniosków od najemców mieszkań z zasobu Gminy Miasto Szczecin oraz
z zasobów TBS wynajmujących samodzielne mieszkania lub będących najemcami części lokali mieszkalnych, których pozostała część jest wolna pod względem prawnym i faktycznym.

 

Nabór wniosków trwa od 21.08.2017r

 

Nabór i weryfikacja wniosków oraz wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu odbywać się będzie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.

 

Druki wniosków pobrać można ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl lub osobiście
w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25. W tym samym miejscu należy składać wypełnione wnioski wraz z załącznikami.

 

 

O zamieszkanie w nowym lokalu w ramach zamiany starać się może każdy najemca lokalu mieszkalnego, który:

-        ma zawartą umowę najmu obecnego lokalu na czas nieokreślony

-        chce polepszyć swoje warunki mieszkaniowe

-        nie jest i w ostatnich dwóch latach nie był zadłużony

-        zda obecnie zajmowany lokal w stanie technicznym nadającym się do ponownego zasiedlenia (odnowiony, z pełnym osprzętem technicznym oraz ze zmianami funkcji lub jego wyposażenia dokonanymi zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodą wynajmującego),

-        osiąga wraz z rodziną dochód – w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz za cały 2016 rok - uprawniający do wynajęcia lokalu TBS-owskiego
o komunalnej stawce czynszu

 

Ilość osób w gosp. dom.

Minimalny dochód gospodarstwa domowego

Maksymalny dochód gospodarstwa domowego

                 1

1500

2258,1

                 2

1600

3871,03

                 3

2400

5376,42

                 4

3200

6451,71

                 5

4000

7419,46

                 6

4800

8387,22

 

 

Przed zawarciem umowy najmu lokalu z zasobów TBS wymagana jest wpłata kaucji
w wysokości 12-krotności czynszu w obowiązującej stawce.

 

Pracownicy ZBiLK przed wydaniem ostatecznej decyzji co do zamiany umawiać się będą na wizje w lokalach wnioskodawców.

 

 

 

Osiedle „Nad Płonią”

 

Typ mieszkania

Liczba dostępnych mieszkań danego typu

Powierzchnia

1 - pokojowe

1

32,42

2 - pokojowe

17

46,37 – 54,97

3 - pokojowe

6

65,31 – 65,52

 

 

 

 

Załączniki do wniosku:

Etap I – poniższe dokumenty należy załączyć przy składaniu wniosku

 

 - zaświadczenia o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2016 wydane przez właściwy Urząd  Skarbowy – wszystkich osób pełnoletnich

 - zaświadczenie o dochodach za ostatnie 3 miesiące poprzedzające zlożenie wniosku o zamianę (wystawia pracodawca lub ZUS) wszystkich osób pełnoletnich

 - zdjęcia lokalu

 - oświadczenie najmecy/ów o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu

 - zgoda właściciela na zamianę ( dotyczy zasobu STBS, TBSP)

 

 

Etap II – dokument należy dostarczyć po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

 -  oryginał dokumentu potwierdzający prawo do lokalu

 - aktualny protokół wstępny o stanie technicznym lokalu (sporządza administracja)

 - oświadczenia wszystkich osób pełnoletnich o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu.    Oświadczenia składane są osobiście.


Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
Wniosek
 .doc
94.5 Kb
2017-08-18, 13:54:35
2
Zaświadczenie o dochodach
 .doc
104.5 Kb
2017-08-18, 13:54:47
3
Oświadczenie
 .doc
93 Kb
2017-08-18, 13:54:59