Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO


UWAGA! POZYCJA ARCHIWALNA.Nabór wniosków o zamianę


Najemcy mieszkań komunalnych mogą ubiegać się o zamianę swoich lokali na nowe i bardziej komfortowe. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych prowadzi nabór na 40 mieszkań.

Oferta ZBiLK zakłada nabór wniosków od najemców mieszkań z zasobu Gminy Miasto Szczecin oraz z zasobów TBS wynajmujących samodzielne mieszkania lub będących najemcami części lokali mieszkalnych, których pozostała część jest wolna pod względem prawnym i faktycznym.

 

Lokale, o które mogą ubiegać się mieszkańcy znajdują się na:

 

1)   Lewobrzeżu, przy ul. Łącznej, ul. Flaminga, ul. Pelikana

 

Osiedle „Sienno” przy ul. Łącznej, ul. Flaminga, ul. Pelikana w Szczecinie to inwestycja Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Do zasiedlenia jest 28 lokali w tym 6 lokali przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, które zostaną wynajęte za czynsz komunalny.

 

2)   Prawobrzeżu przy ul. Koszarowej 31

 

Osiedle „Nad Płonią” przy ul. Koszarowej 31 w Szczecinie to inwestycja Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”. Do zasiedlenia jest 12 lokali, które zostaną wynajęte za czynsz komunalny.

 

Nabór wniosków trwa od 26.08.2016r do 23.09.2016r.

 

Nabór i weryfikacja wniosków oraz wydawanie upoważnień do zawarcia umów najmu odbywać się będzie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.

 

Druki wniosków pobrać można ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25. W tym samym miejscu należy składać wypełnione wnioski wraz z załącznikami.

 

Dla kogo mieszkania?

 

O zamieszkanie w nowym lokalu w ramach zamiany może ubiegać każdy najemca lokalu mieszkalnego, który:

-        ma zawartą umowę najmu obecnego lokalu na czas nieokreślony

-        chce polepszyć swoje warunki mieszkaniowe

-        nie jest i w ostatnich dwóch latach nie był zadłużony

-        zda obecnie zajmowany lokal w dobrym stanie technicznym – pozwalającym na natychmiastowe kolejne zasiedlenie

-        brak samowoli budowlanych

-        osiąga wraz z rodziną dochód uprawniający do wynajęcia lokalu TBS-owskiego o komunalnej stawce czynszu

 

Ilość osób w gosp. dom.

Minimalny dochód gospodarstwa domowego

Maksymalny dochód gospodarstwa domowego

                 1

1323,84

2178,16

                 2

1412,10

3733,99

                 3

2118,14

5186,09

                 4

2824,19

6223,31

                 5

3530,24

7156,81

                 6

4236,29

8090,31

 

 

Przed zawarciem umowy najmu lokalu z zasobów STBS i TBS "Prawobrzeże" wymagana jest wpłata kaucji w wysokości 12-krotności czynszu w obowiązującej stawce.

 

Pracownicy ZBiLK przed wydaniem ostatecznej decyzji co do zamiany umawiać się będą na wizje w lokalach wnioskodawców.

 

 

Osiedle „Sienno”

Dostępne mieszkania:

 

Typ mieszkania

Liczba dostępnych mieszkań danego typu

Powierzchnia

2 - pokojowe

12

51,41 m2 – 55,60 m2

3 - pokojowe

10

54,90 m2  –  62,05 m2

 

 

Lokale przysztosowane dla osób niepełnosprawnych:

 

Typ mieszkania

Liczba dostępnych mieszkań danego typu

Powierzchnia

2 - pokojowe

6

51,60 m2 – 55,24 m2

 

Osiedle „Nad Płonią”

 

Typ mieszkania

Liczba dostępnych mieszkań danego typu

Powierzchnia

2 - pokojowe

9

54,80 – 55,04

3 - pokojowe

3

65,68 – 65,92

 

 

Załączniki do wniosku:

Etap I – poniższe dokumenty należy załączyć przy składaniu wniosku

 

 - zaświadczenia o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2015 wydane przez właściwy Urząd Skarbowy,

 - zaświadczenie o dochodach za ostatnie 3 miesiące poprzedzające zlożenie wniosku o zamianę (wystawia pracodawca lub ZUS) wszystkich osób pełnoletnich

 - zdjęcia lokalu

 - oświadczenie najmecy/ów o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu

 

Etap II – dokument należy dostarczyć po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

 -  oryginał dokumentu potwierdzający prawo do lokalu

 - aktualny protokół wstępny o stanie technicznym lokalu (sporządza administracja)

 - oświadczenia wszystkich osób pełnoletnich o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu.   Oświadczenia składane są osobiście.


Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
Oświadczenie do wniosku o zamianę
 .doc
93 Kb
2016-08-25, 11:23:53
2
Wniosek o zamianę - ul. Koszarowa
 .doc
94.5 Kb
2016-08-25, 11:24:35
3
Wniosek o zamianę - os. Sienno
 .doc
94.5 Kb
2016-08-25, 11:25:24
4
Zaświadczenie o dochodach
 .doc
104.5 Kb
2016-08-25, 11:25:43
5
Wniosek o zamianę - os. Sienno - l. przystosowany
 .doc
95 Kb
2016-08-26, 11:34:06
Galeria zdjęć: