Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK

Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnie dni naboru na mieszkanie


Do zakończenia naboru na mieszkania komunalne pozostało już tylko kilka dni. W siedzibie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych swoje wnioski do tej pory złożyło 1360 osób. Nabór potrwa do 15 września.

Nabór rozpoczął się od 15 kwietnia. Osoby, które w trakcie jego trwania złożą swoje wnioski mogą ubiegać się o wynajem mieszkań socjalnych, lokali do remontu, oraz lokali z zasobów TBS. Do tej pory do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych wpłynęło 622 wnioski o wynajęcie lokalu socjalnego, 654 o wynajęcie lokalu do remontu na koszt najemcy, oraz 84 wniosków o wynajęcie mieszkań z zasobów TBS.

W ostatnich dniach naboru zdecydowanie wzrosła liczba osób składających wnioski. W ciągu poprzedniego tygodnia dokumenty niezbędne do wynajmu mieszkania złożyło ponad 200 osób. Dlatego ZBiLK zachęca, by osoby, które mają zamiar złożyć wniosek nie zwlekały z wypełnieniem formalności do ostatniej chwili. Wiąże się to z długim oczekiwaniem w długich kolejkach, które mogą powstać w ostatnich dniach naboru.

O wynajęcie mieszkania może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasta Szczecin o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych. Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej, w oparciu, o którą sporządzony zostanie wykaz złożonych wniosków uszeregowanych według liczby przyznanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o umieszczeniu na wykazie i kolejności przyznawania prawa najmu zadecyduje losowanie. Wykazy podawane będą do publicznej wiadomości.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do siedziby ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 codziennie od godziny 7.30 do 15.30. Do dyspozycji zainteresowanych pozostają pracownicy Działu Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi (pok. nr 21) Tel. - 91 48 86 327; 91 43 45 455; 91 48 86 362.

Foto: W ostatnich dniach siedzibę ZBiLK odwiedza coraz więcej osób składających wnioski o wynajęcie mieszkania