Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO


UWAGA! POZYCJA ARCHIWALNA.



Gwarantowane dofinansowanie budowy łazienek


Gmina Miasto Szczecin dofinansowuje budowy łazienek, toalet oraz kuchni. O dotację mogą ubiegać się najemcy mieszkań komunalnych w ramach Programu Małych Ulepszeń. Szanse na dofinansowanie są bardzo duże. Wystarczy, by najemca mieszkania, który złoży wniosek spełnił wszystkie wymogi formalne.

Program to jeden z elementów Polityki Mieszkaniowej Gminy Miasto Szczecin. Służy on poprawie stanu technicznego lokali komunalnych. Dzięki tej inicjatywie mieszańcy Szczecina mogą otrzymać wsparcie na realizację inicjatyw remontowych. Każdy wnioskodawca, który spełni wszystkie wymogi formalne otrzyma dofinansowanie do planowanych inwestycji.

Przed złożeniem wniosku mieszkańcy powinni ustalić z zarządcą budynku warunki techniczne prac. Wnioski należy składać w administracji rejonowej ZBiLK. Przyjmujący wniosek po dokonaniu wizji lokalnej opiniuje projekt po względem technicznym, rozpatruje go i określa termin wykonania robót.

Najemcy lokali komunalnych mogą uzyskać dofinansowanie na wykonanie łazienki, toalety lub kuchni wraz z rozprowadzeniem instalacji i montażem urządzeń. Dofinansowanie powyższych celów wynosi 50 proc. kosztów realizacji inwestycji (jednocześnie nie więcej niż 6.000 zł brutto) w przypadku wniosków indywidualnych. Autorzy wniosków grupowych mogą liczyć na wsparcie w wysokości 60 proc. (jednocześnie nie więcej niż 8.000 zł brutto).

Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania legalizacji samowolnie wykonanych łazienek, toalet, kuchni oraz instalacji centralnego ogrzewania. W takich przypadkach ZBiLK pokrywa całości kosztów   niezbędnej dokumentacji technicznej inwestycji (jednocześnie nie więcej  niż   3.500  zł  brutto).

O dotacje mogą ubiegać się najemcy mieszkań komunalnych w budynkach, w których do tej pory nie przeprowadzano kapitalnych remontów.

Dofinansowanie z PMU następuje w przypadku lokatorów, którzy na dzień złożenia wniosku o objęcie danej inicjatywy dofinansowaniem, nie zalegają z opłatami z tytułu najmu oraz wywiązują się z innych obowiązków związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.


Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
Wniosek o zwrot kosztów
 .doc
31 Kb
2016-09-21, 09:03:37
2
Podanie o wykonanie ulepszenia
 .doc
25.5 Kb
2016-09-21, 09:04:49