Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO


UWAGA! POZYCJA ARCHIWALNA.Nabór zakończony - wnioski policzone


2190 osób złożyło swoje wnioski w prowadzonym przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych naborze na mieszkania komunalne oraz lokale z zasobów TBS. Teraz każdy wniosek zostanie poddany szczegółowej weryfikacji.

Nabór rozpoczął się od 15 kwietnia i trwał do 15 września. W tym okresie można było ubiegać się o wynajem mieszkań socjalnych, lokali do remontu, oraz lokali z zasobów TBS. Do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych wpłynęło 953 wnioski o wynajęcie lokalu socjalnego, 1078 o wynajęcie lokalu do remontu na koszt najemcy, oraz 159 wniosków o wynajęcie mieszkań z zasobów TBS.

O wynajęcie mieszkania mógł ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasta Szczecin o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych. Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej, w oparciu, o którą sporządzony zostanie wykaz złożonych wniosków uszeregowanych według liczby przyznanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o umieszczeniu na wykazie i kolejności przyznawania prawa najmu zadecyduje losowanie. Wykazy podawane będą do publicznej wiadomości.

Prace nad weryfikacją wniosków mogą potrwać nawet do lutego 2017 r. Po jej zakończeniu ZBiLK opublikuje listę osób z uzyskaną punktacją. Otwarty nabór na mieszkania komunalne i lokale z zasobu TBS w Gminie Miasto Szczecin odbywa się, co dwa lata. W ramach naboru przeprowadzonego w 2014 r. do ZBiLK wpłynęło 2300 wniosków.  

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do siedziby ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 codziennie od godziny 7.30 do 15.30. Do dyspozycji zainteresowanych pozostają pracownicy Działu Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi (pok. nr 21) Tel. - 91 48 86 327; 91 43 45 455; 91 48 86 360.