Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO


UWAGA! POZYCJA ARCHIWALNA.Osiedle „Sienno” - Kolejny nabór wniosków o zamianę


Na Osiedlu „Sienno” przy ul. Łącznej, ul. Flaminga w Szczecinie do zasiedlenia są 2 lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych, które zostaną wynajęte za czynsz komunalny (około 10,26 zł za m2).

Na Osiedlu „Sienno” przy ul. Łącznej, ul. Flaminga w Szczecinie do zasiedlenia są 2 lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych, które zostaną wynajęte za czynsz komunalny (około 10,26 zł za m2).

 

 

Osiedle „Sienno”

 

Lokale przysztosowane dla osób niepełnosprawnych:

Typ mieszkania

Liczba dostępnych mieszkań danego typu

Powierzchnia

max. 4 osobowe gospodarstwo domowe

2 - pokojowe

2

54,59 m2 – 55,24 m2

 

 

Oferta zakłada nabór wniosków od najemców mieszkań z zasobu Gminy Miasto Szczecin oraz
z zasobów TBS wynajmujących samodzielne mieszkania lub będących najemcami części lokali mieszkalnych, których pozostała część jest wolna pod względem prawnym i faktycznym.

 

 

Nabór wniosków trwa od 01.02.2017r.

 

 

Nabór i weryfikacja wniosków odbywać się będzie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.

 

 

Druki wniosków pobrać można ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl lub osobiście
w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25. W tym samym miejscu należy składać wypełnione wnioski wraz z załącznikami.

 

 

O zamieszkanie w nowym lokalu w ramach zamiany starać się może każdy najemca lokalu mieszkalnego, który spełnia warunki programu „Nowy Dom”:

  • ma zawartą umowę najmu obecnego lokalu na czas nieokreślony

  • nie jest i w ostatnich dwóch latach nie był zadłużony

  • zda obecnie zajmowany lokal w dobrym stanie technicznym – pozwalającym na natychmiastowe kolejne zasiedlenie

  • nie ma samowoli budowlanych w wynajmowanym lokalu

  • osiąga wraz z rodziną dochód uprawniający do wynajęcia lokalu TBS-owskiego
   o komunalnej stawce czynszu

 

 

 

 

Ilość osób w gosp. dom.

Minimalny dochód gospodarstwa domowego

Maksymalny dochód gospodarstwa domowego

1

1323,84

2258,10

2

1412,10

3871,03

3

2118,14

5376,42

4

2824,19

6451,71

5

3530,24

7419,46

6

4236,29

8387,22

 

 

W trakcie rozpatrywania wniosków pod uwagę będzie brana data wpływu wniosku do ZBiLK.

 

Przed zawarciem umowy najmu lokalu z zasobów STBS wymaga jest wpłata kaucji
w wysokości 12-krotności czynszu w obowiązującej stawce.

 

 

Pracownicy ZBiLK przed wydaniem ostatecznej decyzji co do zamiany umawiać się będą na wizje w lokalach wnioskodawców.

 

 

Załączniki do wniosku:

Etap I – poniższe dokumenty należy załączyć przy składaniu wniosku

 

- zaświadczenia o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2016 wydane przez właściwy Urząd Skarbowy lub pracodawcę – wszystkich osób pełnoletnich

- zdjęcia lokalu

- oświadczenie najmecy/ów o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (składają najemcy ubiegające się o lokal przystosowa

ny dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim)

 

Etap II – dokument należy dostarczyć po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

- oryginał dokumentu potwierdzający prawo do lokalu

- oświadczenia wszystkich osób pełnoletnich o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu. Oświadczenia składane są osobiście.


Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
Ogłoszenie
 .pdf
91.6 Kb
2017-01-31, 11:43:11
2
Deklaracja 12 m-cy
 .pdf
344.9 Kb
2017-01-31, 11:43:21
3
Oświadczenie zamiana
 .pdf
228.4 Kb
2017-01-31, 11:43:30
4
Program NOWY DOM
 .pdf
876.1 Kb
2017-01-31, 11:43:40
5
WNIOSEK O ZAMIANĘ os. Sienno - przystosowany
 .pdf
283.2 Kb
2017-01-31, 11:43:47
6
WNIOSEK O ZAMIANĘ os. Sienno
 .pdf
282 Kb
2017-01-31, 11:43:56
7
Zaświadczenie do TBS 12 miesięcy
 .pdf
365.8 Kb
2017-01-31, 12:24:39