logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...

UWAGA!Postępowania przetargowe wszczęte po dniu 01 stycznia 2021 r. prowadzone będą za pośrednictwem platformy zakupowej:https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin

Tryb zamówieniaIlośćOstatnie
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8170 trwających
490 zakończonych
2020-12-31
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 811 trwających
23 zakończonych
2020-12-22
Przetarg ograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80 trwających
2 zakończonych
Przetarg ograniczony o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80 trwających
0 zakończonych
Zapytanie o cenę o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 81 trwających
3 zakończonych
2017-02-17
Negocjacje z ogłoszeniem o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80 trwających
0 zakończonych
Negocjacje z ogłoszeniem powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80 trwających
0 zakończonych
Negocjacje bez ogłoszenia o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 81 trwających
0 zakończonych
2017-10-31
Realizacja umów ramowych - informacja z otwarcia ofert, wynik postępowania18 trwających
30 zakończonych
2020-12-03
Ogłoszenia 2 trwających
3 zakończonych
2016-10-05