Przetargi
Otwarcie ofert online
Ogłoszenia tablicowe
Plan postępowań

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

lp.
tytuł ogłoszenia
CPV
12019-05-29  (termin otwarcia ofert: 2019-07-02)
Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenaech przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin wraz z zimowym utrzymaniem terenów, w podziale na sześć części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-07-23

UWAGA!
Pytanie i odpowiedz z dnia 14.06.2019, modyfikacja treści siwz z dnia 14.06.2019 r.
22019-04-24  (termin otwarcia ofert: 2019-05-24)
Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-06-10
32019-03-28  (termin otwarcia ofert: 2019-05-07)
Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, wraz z zimowym utrzymaniem terenów, w podziale na sześć części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-05-16

UWAGA!
Modyfikacja treści siwz z dnia 16.04.2019 r. Modyfikacja treści siwz z dnia 24.04.2019 r.
42019-03-01  (termin otwarcia ofert: 2019-04-08)
Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-04-09
52018-10-19  (termin otwarcia ofert: 2018-11-27)
Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, wraz z zimowym utrzymaniem terenów w podziale na sześć części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-11-09

UWAGA!
Unieważnienie postępowania z dnia 09.11.2018 r.
62018-10-17  (termin otwarcia ofert: 2018-11-23)
Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-11-29
72017-11-03  (termin otwarcia ofert: 2017-12-12)
(RR) Świadczenie usługi całodobowej ochrony nieruchomości, w okresie od dnia podpisania umowy, do dnia 30.11.2019 r., w podziale na dwie części: 1) Część 1 zamówienia - Ochrona sprawowana w systemie dozoru osobowego 2) Część 2 zamówienia - Ochrona sprawowana w systemie monitoringu elektronicznego


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-01-08
82016-11-18  (termin otwarcia ofert: 2016-12-27)
Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w zasobie komunalnym Gminy Miasto Szczecin w podziale na cztery części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-01-26

UWAGA!
modyfikacja treści siwz z dnia 22.11.2016 r., sprostowanie z dnia 22.11.2016 r.
92016-11-07  (termin otwarcia ofert: 2016-12-12)
Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach (100%) Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2016-12-22

UWAGA!
modyfikacja treści siwz z dnia 08.11.2016 r., sprostowanie z dnia 08.11.2016 r.