logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
LpTytuł ogłoszenia
1 2020-12-22 (termin otwarcia ofert: 2021-01-26)

(AT) Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, wraz z zimowym utrzymaniem terenów, w podziale na trzy części
2 2020-12-22 (termin otwarcia ofert: 2021-01-27)

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części
3 2019-05-29 (termin otwarcia ofert: 2019-07-02)

Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenaech przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin wraz z zimowym utrzymaniem terenów, w podziale na sześć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-07-23
Uwaga!
Pytanie i odpowiedz z dnia 14.06.2019, modyfikacja treści siwz z dnia 14.06.2019 r.
4 2019-04-24 (termin otwarcia ofert: 2019-05-24)

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-06-10
5 2019-03-28 (termin otwarcia ofert: 2019-05-07)

Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, wraz z zimowym utrzymaniem terenów, w podziale na sześć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-05-16
Uwaga!
Modyfikacja treści siwz z dnia 16.04.2019 r. Modyfikacja treści siwz z dnia 24.04.2019 r.
6 2019-03-01 (termin otwarcia ofert: 2019-04-08)

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-04-09
7 2018-10-19 (termin otwarcia ofert: 2018-11-27)

Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, wraz z zimowym utrzymaniem terenów w podziale na sześć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-11-09
Uwaga!
Unieważnienie postępowania z dnia 09.11.2018 r.
8 2018-10-17 (termin otwarcia ofert: 2018-11-23)

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-11-29
9 2017-11-03 (termin otwarcia ofert: 2017-12-12)

(RR) Świadczenie usługi całodobowej ochrony nieruchomości, w okresie od dnia podpisania umowy, do dnia 30.11.2019 r., w podziale na dwie części: 1) Część 1 zamówienia - Ochrona sprawowana w systemie dozoru osobowego 2) Część 2 zamówienia - Ochrona sprawowana w systemie monitoringu elektronicznego
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-01-08
10 2016-11-18 (termin otwarcia ofert: 2016-12-27)

Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w zasobie komunalnym Gminy Miasto Szczecin w podziale na cztery części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2017-01-26
Uwaga!
modyfikacja treści siwz z dnia 22.11.2016 r., sprostowanie z dnia 22.11.2016 r.
11 2016-11-07 (termin otwarcia ofert: 2016-12-12)

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach (100%) Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2016-12-22
Uwaga!
modyfikacja treści siwz z dnia 08.11.2016 r., sprostowanie z dnia 08.11.2016 r.