Przetargi
Otwarcie ofert online
Ogłoszenia tablicowe
Plan postępowań

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Negocjacje bez ogłoszenia o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

lp.
tytuł ogłoszenia
CPV
12017-10-31
Wykonanie remontu dachów budynków w Szczecinie wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na pięć części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-11-07