logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Pozycje archiwalne.
Niżej wymienione informacje mogą nie być już aktualne.
Ogłoszenia / zamówienia poniżej progów określonych ustawą PZP
LpTytuł ogłoszeniaData publikacji
1(EB) Świadczenie usług usuwania (likwidacji) samowoli budowlanych w lokalach lub ich częściach, przeznaczonych do sprzedaży.2021-04-01
2(BW) Ogłoszenie tablicowe nr 13/2021 -Roboty remontowe zabezpieczające z przebudową wzmacniającą elementy więźby dachowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nehringa 35 w Szczecinie.2021-03-31
3(BW) Ogłoszenie tablicowe nr 12/2021 - Dostawa abonamentu na aktualizację programu NORMA PRO i dostawa Informatorów RMS SECOCENBUD2021-03-29
4(BW) Ogłoszenie tablicowe nr 11/2021 - Usługa w zakresie deratyzacji, dezynfekcji,dezynsekcji, dezodoryzacji oraz likwidacji gniazd uciążliwych owadów w zasobach zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie w latach 2021-20222021-03-25
5(BW) Unieważnienie postępowania - Ogłoszenie tablicowe nr 7/2021 Norma Pro2021-03-19
6(BW) Ogłoszenie tablicowe nr 10/2021 - Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej 11 a oficyna w Szczecinie. 2021-03-17
7(BW) Ogłoszenie tablicowe nr 9/2021 - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę parkingu osiedlowego na pozostałej części działki 17/10 z obrębu 3028 przy ul. Rapackiego w Szczecinie.2021-03-11
8(BW) Ogłoszenie tablicowe nr 8/2021 - wykonanie robót naprawczych w lok. ul.Stołczyńska 134 m 3 w Szczecinie zgodnie z ekspertyzą budowlaną. 2021-03-08
9(BW) Ogłoszenie tablicowe nr 7/2021 - Dostawa abonamentu na aktualizację programu NORMA PRO i dostawa Informatorów RMS SECOCENBUD2021-03-01
10(BW) Ogłoszenie tablicowe nr 6/2021 - Opracowanie oceny technicznej wykonanych łazienek w lokalach mieszkalnych nr 1,3,5,6 i 7 przy ul. Stołczyńskiej 176 w Szczecinie.2021-02-23
11(BW) Unieważnienie postępowania - Ogłoszenie tablicowe nr 5/2021 (Opracowanie oceny technicznej wykonanych łazienek w lokalach mieszkalnych nr 1,3,5,6 i 7 przy ul. Stołczyńskiej 176 w Szczecinie.)2021-02-17
12(BW) Ogłoszenie tablicowe nr 5/2021 - Opracowanie oceny technicznej wykonanych łazienek w lokalach mieszkalnych nr 1,3,5,6 i 7 przy ul. Stołczyńskiej 176 w Szczecinie.2021-02-05
13(BW) Ogłoszenie Tablicowe nr 4/2021 - Wykonanie operatów szacunkowych.2021-02-01
14(BW) Ogłoszenie Tablicowe nr 3/2021 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej, nadzoru i konserwacji urządzeń w kotłowniach gazowych2021-01-21
15(BW) Ogłoszenie tablicowe nr 2/2021 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2021-01-20
16(BW) Ogłoszenie tablicowe nr 1/2021 - Wymiana 5 istniejących kotłów centralnego ogrzewania2021-01-15
17USŁUGA SPOŁECZNA - Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w zakresie 2 części zamówienia - Całodobowa ochrona nieruchomości administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w podziale na dwie części2021-01-04
18Wymiana 30 szt. liczników ciepła z przepływomierzem ultradźwiękowym o przepływie nominalnym = 0,6 m3 /h DN 15mm z modułem radiowym do bezprzewodowego odczytu wskazań oprogramowaniem IZAR NET w budynku mieszkalnym przy ul. Szpitalnej 17 w Szczecin2020-12-23
19(BW) Ogłoszenie tablicowe nr 97/2020 - Wykonanie usług w ramach pogotowia lokatorskiego w 2021 roku, w budynkach i lokalach stanowiących własność GMS i zarządzanych przez ZBiLK.2020-12-22
20(BW) OGŁOSZENIE TABLICOWE nr 95/2020 - Opracowanie kompletnej dokumentacji na rozbiórkę budynku użytkowego przy ul. Strzałowskiej 46 w Szczecinie.2020-12-18