logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...

UWAGA!Postępowania przetargowe wszczęte po dniu 01 stycznia 2021 r. prowadzone będą za pośrednictwem platformy zakupowej:https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin

Tryb zamówieniaIlośćOstatnie
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 865 trwających
649 zakończonych
2021-12-31
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 82 trwających
32 zakończonych
2020-12-22
Przetarg ograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80 trwających
2 zakończonych
Przetarg ograniczony o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80 trwających
0 zakończonych
Zapytanie o cenę o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80 trwających
4 zakończonych
Negocjacje z ogłoszeniem o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80 trwających
0 zakończonych
Negocjacje z ogłoszeniem powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80 trwających
0 zakończonych
Negocjacje bez ogłoszenia o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80 trwających
1 zakończonych
Realizacja umów ramowych - informacja z otwarcia ofert, wynik postępowania29 trwających
48 zakończonych
2021-12-31
Ogłoszenia 0 trwających
5 zakończonych