logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
LpTytuł ogłoszenia
1 2020-12-31 (termin otwarcia ofert: 2021-01-14)

(EB)Wykonanie w latach 2021 / 2022 przeglądów technicznych budowlanych 5-letnich i rocznych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa zarządzanych przez ZBiLK, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2021-01-20
Uwaga!
Pytanie i odpowiedź z dnia 12.01.2021 r., Modyfikacja treści siwz z dnia 12.01.2021 r.
2 2020-12-31 (termin otwarcia ofert: 2022-01-12)

(MM) Wykonywanie usług transportowo-porządkowych, z lokali wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Miasta Szczecin w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-20
3 2020-12-30 (termin otwarcia ofert: 2021-01-15)

(ACH) Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej 30 oficyna i ul. Studziennej 31 oficyna oraz rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków garażowych i budynków gospodarczych przy ul. Studziennej 32 oficyna w Szczecinie, wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2021-01-15
Uwaga!
Pytania i odpowiedzi z dnia 07.01.2021; Pytania i odpowiedzi z dnia 13.01.2021;
4 2020-12-30 (termin otwarcia ofert: 2021-01-11)

(AT) Świadczenie usług wywozu odpadów wielkogabarytowych, poremontowych, gruzu, liści i innych odpadów komunalnych, składowanych na terenie posesji, zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-20
5 2020-12-30 (termin otwarcia ofert: 2021-01-11)

(ACH) Świadczenie usługi zarządzania, powstałą w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego infrastrukturą sportową położoną na nieruchomości stanowiącej część działki nr 50/1 z obrębu 4133 oraz część działki nr 259/3 z obrębu 4444 położonych przy ul. Skalistej 23, obejmującą swoim zakresem boiska znajdujące się na przedmiotowym terenie oraz budynek sanitarno – szatniowy
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-14
6 2020-12-29 (termin otwarcia ofert: 2021-01-29)

(MM) Wykonywanie robót zduńskich w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, w podziale na trzy części
7 2020-12-28 (termin otwarcia ofert: 2021-01-12)

(ACH) Wykonanie w latach 2021-2022 pięcioletnich przeglądów polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków będących w zasobach Gminy Miasto Szczecin zarządzanych przez ZBiLK
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-19
8 2020-12-23 (termin otwarcia ofert: 2020-12-31)

(MM) Wykonywanie usług transportowo-porządkowych, z lokali wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Miasta Szczecin w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-12-31
9 2020-12-23 (termin otwarcia ofert: 2021-01-07)

(MM) Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie remontów komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2021-01-07
10 2020-12-18 (termin otwarcia ofert: 2021-01-05)

(ACH) Świadczenie usług kontroli okresowej stanu technicznego instalacji gazowych, w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-21
11 2020-12-16 (termin otwarcia ofert: 2020-12-28)

(ACH) Świadczenie usługi zarządzania, powstałą w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego infrastrukturą sportową położoną na nieruchomości stanowiącej część działki nr 50/1 z obrębu 4133 oraz część działki nr 259/3 z obrębu 4444 położonych przy ul. Skalistej 23, obejmującą swoim zakresem boiska znajdujące się na przedmiotowym terenie oraz budynek sanitarno – szatniowy
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-12-29
12 2020-12-15 (termin otwarcia ofert: 2020-12-30)

(ACH) Uszczelnianie przewodów kominowych metodą szlamowania lub poprzez montaż wkładu kominowego typu „Alufol” w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-05
13 2020-12-14 (termin otwarcia ofert: 2020-12-22)

(AT) Świadczenie usług wywozu odpadów wielkogabarytowych, poremontowych, gruzu, liści i innych odpadów komunalnych, składowanych na terenie posesji, zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-12-29
14 2020-12-11 (termin otwarcia ofert: 2020-12-21)

(EB) Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-12-30
15 2020-12-11 (termin otwarcia ofert: 2020-12-21)

(AT) Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, wraz z zimowym utrzymaniem terenów
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-12-29
16 2020-11-30 (termin otwarcia ofert: 2020-12-11)

(ACH) Świadczenie usług kominiarskich w zasobie zarządzanym przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-12-28
17 2020-11-17 (termin otwarcia ofert: 2020-12-02)

(MM) Wydzielenie łazienek i wykonanie centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie w podziale na pięć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-12-22
18 2020-11-13 (termin otwarcia ofert: 2020-11-30)

(MM)Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-12-14
19 2020-11-05 (termin otwarcia ofert: 2020-11-13)

(MM) Sprzątanie pomieszczeń biurowych w siedzibach Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-11-26
20 2020-10-28 (termin otwarcia ofert: 2020-11-13)

Wykonanie rozbiórki budynków użytkowych, gospodarczych i garażowych wraz z uporządkowaniem terenu, w podziale na sześć części.
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-12-15
21 2020-10-21 (termin otwarcia ofert: 2020-11-06)

(AT) Wykonanie rozbiórki budynków użytkowych, gospodarczych, garażowych i pozostałości po budynku wraz z uporządkowaniem terenu, w podziale na dziewięć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-11-27
22 2020-10-14 (termin otwarcia ofert: 2020-10-29)

(ACH) Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Powstańców Wlkp. 22 oficyna w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-11-05
23 2020-10-14 (termin otwarcia ofert: 2020-10-22)

(AT) Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z kompleksów garażowych, zlokalizowanych na lewobrzeżnych i prawobrzeżnych terenach Gminy Miasto Szczecin oraz z siedzib ZBiLK, w podziale na cztery części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-11-05
24 2020-10-09 (termin otwarcia ofert: 2020-10-23)

(ACH) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania robót budowlanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Szczecinie, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w odniesieniu do zaprojektowanych robót w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-11-03
25 2020-10-09 (termin otwarcia ofert: 2020-10-26)

(EB) Budowa parkingu osiedlowego w granicach działek 8/3 i 86 obręb 3018 przy ul. Druckiego - Lubeckiego w Szczecinie.
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-11-04
26 2020-10-06 (termin otwarcia ofert: 2020-10-22)

(ACH) Wymiana okien w lokalach użytkowych przy ul. Garncarskiej 5 w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-10-29
27 2020-10-06 (termin otwarcia ofert: 2020-10-21)

(ACH) Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Księżnej Przybysławy 2 oficyna lewa w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-10-22
28 2020-10-02 (termin otwarcia ofert: 2020-10-12)

(AT) Świadczenie usług sprzątania oraz wywozu gabarytów, gruzu, liści i innych odpadów komunalnych składowanych na terenie niezamieszkałych zespołów garażowych, zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-10-23
29 2020-09-25 (termin otwarcia ofert: 2020-10-06)

(AT) Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z kompleksów garażowych, zlokalizowanych na lewobrzeżnych i prawobrzeżnych terenach Gminy Miasto Szczecin oraz z siedzib ZBiLK, w podziale na cztery części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-10-09
30 2020-09-23 (termin otwarcia ofert: 2020-10-08)

(ACH) Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych i użytkowych wraz z robotami towarzyszącymi i uporządkowaniem terenu, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-10-22
31 2020-09-21 (termin otwarcia ofert: 2020-10-06)

(MM) Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-10-09
32 2020-09-17 (termin otwarcia ofert: 2020-10-02)

(AT) Utwardzenie nawierzchni - działka nr 14/1 obręb 2008 ul. Litewska w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-10-22
33 2020-09-10 (termin otwarcia ofert: 2020-09-28)

(AT) Wykonanie remontu dachu i docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Powstańców Wielkopolskich 30, 30 A oficyny w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-10-06
34 2020-09-08 (termin otwarcia ofert: 2020-09-25)

(ACH) Wymiana okien i drzwi wejściowych w lokalach użytkowych przy ul. Włościańskiej 1 w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-10-02
35 2020-09-07 (termin otwarcia ofert: 2020-09-23)

(EB) Remont drogi dojazdowej do budynków przy ul. Komuny Paryskiej 10a, 10b, 10c oraz remont nawierzchni wraz z wjazdem z ul. Rodziewiczówny 10 w podziale na dwie części.
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-10-08
36 2020-09-07 (termin otwarcia ofert: 2020-09-22)

(MM) Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie w podziale na cztery części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-09-29
37 2020-09-04 (termin otwarcia ofert: 2020-09-21)

(MM) Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-10-06
38 2020-09-02 (termin otwarcia ofert: 2020-09-17)

(ACH) Wymiana stolarki okiennej i balkonowej w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-09-23
39 2020-08-27 (termin otwarcia ofert: 2020-09-11)

(EB) Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-09-11
40 2020-08-21 (termin otwarcia ofert: 2020-09-07)

(EB) Wykonanie remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Łącznej 3, 3A w Szczecinie.
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-09-14
41 2020-08-20 (termin otwarcia ofert: 2020-09-04)

(MM) Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi i ul. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie (nr dz 5/12 obręb 1042)
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-09-17
42 2020-08-03 (termin otwarcia ofert: 2020-08-19)

(EB) Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie w podziale na siedem części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-08-27
43 2020-07-29 (termin otwarcia ofert: 2020-08-14)

(ACH) Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nad Odrą 24 w Szczecinie.
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-08-25
44 2020-07-21 (termin otwarcia ofert: 2020-08-07)

(ACH) Utwardzenie nawierzchni części działki wraz z wjazdami od ul. św. Jana Bosko i od ul. 26 Kwietnia w Szczecinie – działka nr 6/20 obręb 2089
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-08-18
45 2020-07-14 (termin otwarcia ofert: 2020-07-29)

(MM) Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie w podziale na sześć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-08-14
46 2020-07-08 (termin otwarcia ofert: 2020-07-24)

(EB) Wykonanie remontu budynku usługowego przy ul. Mazurskiej 19A w Szczecinie - 2 ETAP
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-08-04
Uwaga!
Uwaga! pytanie i odpowiedź z dnia 15.07.2020;
47 2020-07-01 (termin otwarcia ofert: 2020-07-16)

(MM) Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na pięć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-08-07
48 2020-06-23 (termin otwarcia ofert: 2020-07-08)

(ACH) Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Tarpanowej i Niedźwiedziej w Szczecinie – działka nr 2/17 i 3/32 obręb 4108
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-07-20
Uwaga!
Modyfikacja treści siwz z dnia 03.07.2020r.; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.07.2020r; Pytania i odpowiedzi z dnia 06.07.2020r.; Modyfikacja treści siwz z dnia 06.07.2020r.; Pytania i odpowiedzi z dnia 07.07.2020r.; Modyfikacja treści siwz z dnia 07.07.2020r.; Pytania i odpowiedzi z dnia 10.07.2020r.;
49 2020-06-19 (termin otwarcia ofert: 2020-07-07)

(MM) Wykonanie rozbiórki budynku użytkowego przy ul. Nehringa 35 w Szczecinie, (działka 7/6 obręb 3056) wraz z uporządkowaniem terenu
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-08-14
Uwaga!
pytanie i odpowiedź z dnia 06.07.2020r.
50 2020-06-04 (termin otwarcia ofert: 2020-06-19)

(ACH) Zagospodarowanie terenu podwórza przy ul. Henryka Pobożnego w Szczecinie – działka nr 21/5 obręb 1030
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-06-29
51 2020-05-27 (termin otwarcia ofert: 2020-06-16)

(ACH) Wykonanie remontu nawierzchni działki przy ul. Arkońskiej 11-13 w Szczecinie (działka nr 232/2, 1/5 z obrębu 2033) oraz utwardzenie nawierzchni działki przy ul. Arkońskiej 9 w Szczecinie (działka nr 139/24 z obrębu 2033)
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-07-02
52 2020-05-18 (termin otwarcia ofert: 2020-06-02)

(MM)Rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej remont nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Zawadzkiego 156-162 w Szczecinie (nr dz 240 obręb 2008)
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-06-18
53 2020-05-18 (termin otwarcia ofert: 2020-05-27)

(EB) Pielęgnacja zieleni na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w podziale na cztery części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-06-18
54 2020-05-12 (termin otwarcia ofert: 2020-05-28)

(EB) Remont i przebudowa parteru i I piętra budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na tzw. kryzysowe lokale mieszkalne przy ul. Szpitalnej 18 w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-06-26
Uwaga!
Pytania i odpowiedzi z dnia 22.05.2020 r. Modyfikacja treści siwz z dnia 22.05.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.05.2020 r. Pytania i odpowiedzi z dnia 28.05.2020 r. Pytania i odpowiedzi z dnia 29.05.2020 r. Modyfikacja treści siwz z dnia 29.05.2020 r., Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.05.2020 r. Pytania i odpowiedzi z dnia 05.06.2020 r. Modyfikacja treści siwz z dnia 05.06.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.06.2020 r.
55 2020-05-05 (termin otwarcia ofert: 2020-05-20)

(MM) Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na siedem części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-06-03
56 2020-04-30 (termin otwarcia ofert: 2020-05-20)

(EB) Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie.
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-06-18
Uwaga!
Pytania i odpowiedzi z dnia 12.05.2020 r. Pytania i odpowiedzi z dnia 15.05.2020 r. Modyfikacja treści siwz z dnia 15.05.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.05.2020 r. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.05.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.05.2020 r. Modyfikacja treści siwz z dnia 21.05.2020 r.
57 2020-04-29 (termin otwarcia ofert: 2020-05-14)

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, dotyczącego zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7, w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-07-08
Uwaga!
Uwaga! Pytania i odpowiedzi; Pytania i odpowiedzi (2); modyfikacja treści siwz; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.05.2020;
58 2020-04-29 (termin otwarcia ofert: 2020-05-15)

(ACH) Remont ciągów pieszych do budynku przy ul. Rugiańskiej 50, 50A, 50B w Szczecinie (nr działki nr 25/53 z obrębu 3100)
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-06-01
59 2020-04-28 (termin otwarcia ofert: 2020-05-19)

Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7, w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-07-07
Uwaga!
Uwaga! pytania i odpowiedzi. Modyfikacja treści siwz z dnia 12.05.2020; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.05.2020; TERMIN WIZJI LOKALNEJ; Pytania i odpowiedzi z dnia 13.05.2020r.(2);Pytania i odpowiedzi z dnia 27.05.2020r.(3-9);Modyfikacja treści siwz z dnia 27.05.2020; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.05.2020; modyfikacja treści siwz z dnia 03.06.2020; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.06.2020; pytania i odpowiedzi z dnia 09.06.2020 (10-15); modyfikacja treści siwz z dnia 09.06.2020; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.06.2020; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.06.2020; modyfikacja tresci siwz z dnia 26.06.2020 - ZMIANA TERMINU;
60 2020-03-10 (termin otwarcia ofert: 2020-03-26)

(MM) Wykonywanie robót zduńskich w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-04-20
61 2020-02-20 (termin otwarcia ofert: 2020-03-06)

(EB) Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Monterskiej 2 w Szczecinie, wraz z budynkami gospodarczymi i uprzątnięciem terenu
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-04-16
62 2020-02-10 (termin otwarcia ofert: 2020-02-25)

(ACH) Wykonanie inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, pomocniczych, fragmentów rzutu kondygnacji, garaży oraz budynków komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin celem wykupu oraz legalizacji w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-03-18
63 2020-02-10 (termin otwarcia ofert: 2020-02-25)

(EB) Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie.
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-03-23
Uwaga!
Pytania i odpowiedzi z dnia 19.02.2020 r., Modyfikacja treści siwz z dnia 19.02.2020 r.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.02.2020 r. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.02.2020 r.
64 2020-02-04 (termin otwarcia ofert: 2020-02-19)

(MM) Wykonanie remontu dachu oraz pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 w Szczecinie, przeznaczonych na archiwum oraz biura dla pracowników ZBiLK
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-02-26
Uwaga!
pytanie i odpowedz z dnia 07.02.2020r.
65 2020-01-27 (termin otwarcia ofert: 2020-02-11)

(MM) Wykonanie murów oporowych, po uprzedniej rozbiórce istniejących, przy budynkach położonych przy ul. Poniatowskiego 66, 68, 70, 72, 74, w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-02-13
66 2020-01-24 (termin otwarcia ofert: 2020-02-10)

(MM) Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie w podziale na sześć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-03-03
67 2020-01-22 (termin otwarcia ofert: 2020-02-05)

(ACH) Wykonanie remontu budynku użytkowego wolnostojącego przy ul. Podhalańskiej 9/U1 w Szczecinie w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla branży sanitarnej i uzyskaniem stosownych uzgodnień
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-02-10
Uwaga!
Pytania i odpowiedzi z dnia 23.01.2020r.; Pytania i odpowiedzi z dnia 30.01.2020r.; Modyfikacja treści siwz z dnia 30.01.2020r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.01.2020r.- Zmiana terminu składania i otwarcia ofert;
68 2020-01-15 (termin otwarcia ofert: 2020-01-31)

(ACH) Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nad Odrą 24 w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-01-29
Uwaga!
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 29.01.2020r.
69 2020-01-13 (termin otwarcia ofert: 2020-01-29)

(EB) Wykonanie remontu ciągu drogowo-pieszego (łącznika drogi) przy ul. Dunikowskiego w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-02-07
Uwaga!
modyfikacja treści siwz z dnia 16.01.2020 r.
70 2020-01-13 (termin otwarcia ofert: 2020-01-28)

(ACH) Uszczelnianie przewodów kominowych metodą szlamowania, w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-01-31
71 2020-01-08 (termin otwarcia ofert: 2020-01-24)

Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Krzysztofa Kolumba 32 oficyna lewa i oficyna prawa w Szczecinie, wraz z uprzątnięciem terenu
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-02-11
Uwaga!
pytanie i odpowiedź z dnia 22.01.2020r.
72 2019-11-27 (termin otwarcia ofert: 2019-12-13)

(EB) Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Jarowita 10/5 na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w branży budowlanej w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-01-08
Uwaga!
Pytania i odpowiedzi z dnia 10.12.2019 r. Modyfikacja treści siwz z dnia 10.12.2019 r.
73 2019-10-11 (termin otwarcia ofert: 2019-10-28)

(ACH) Utwardzenie nawierzchni i zagospodarowanie terenu przy ul. Krasińskiego/Niemierzyńska w Szczecinie (działka nr 16/2 i 46 z obrębu 1002)
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-11-12
74 2019-10-10 (termin otwarcia ofert: 2019-10-25)

(EB) Wykonanie remontu ciągu drogowo-pieszego (łącznika drogi) przy ul. Dunikowskiego w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-10-31
75 2019-10-08 (termin otwarcia ofert: 2019-10-24)

(ACH) Wykonanie remontu budynku użytkowego wolnostojącego przy ul. Podhalańskiej 9/U1 w Szczecinie w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla branży sanitarnej i uzyskaniem stosownych uzgodnień
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-10-24
76 2019-10-08 (termin otwarcia ofert: 2019-10-23)

(EB) Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Jarowita 10/5 na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w branży budowlanej w trybie zaprojektuj i wybuduj
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-10-23
77 2019-09-26 (termin otwarcia ofert: 2019-10-14)

(ACH) Utwardzenie nawierzchni i budowa chodnika przy ul. Litewskiej w Szczecinie (nr działki nr 14/1 z obrębu 2008)
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-10-16
78 2019-09-24 (termin otwarcia ofert: 2019-10-11)

(ACH) Remont drogi dojazdowej do budynku przy ul. Rugiańskiej 51, 51A, 51B w Szczecinie (nr działki nr 25/53 z obrębu 3100)
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-10-17
79 2019-08-28 (termin otwarcia ofert: 2019-09-13)

(EB) Wykonanie remontu elementów konstrukcyjnych poddasza w budynku przy ul. Nehringa 67 w Szczecinie (w tym lokalu mieszkalnego nr 4 w stanie surowym) - 1 etap
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-09-26
80 2019-08-14 (termin otwarcia ofert: 2019-08-30)

(ACH) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ogrzewania elektrycznymi piecami akumulacyjnymi, wraz z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBILK w Szczecinie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-09-10
81 2019-07-29 (termin otwarcia ofert: 2019-08-13)

(MM) Przebudowa pomieszczeń Centrum Aktywności Lokalnej Warszewo przy ul. Szczecińskiej 12, w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-10-02
82 2019-07-22 (termin otwarcia ofert: 2019-08-06)

(ACH) Zagospodarowanie terenu działek nr 42/10, 42/12, 42/17 z obrębu 1023 w kwartale ulic Pocztowa, 5 Lipca, Tarczyńskiego i Mickiewicza w Szczecinie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-09-18
83 2019-07-22 (termin otwarcia ofert: 2019-07-30)

(EB) Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, wraz z zimowym utrzymaniem terenów w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-08-14
Uwaga!
modyfikacja treści siwz z dnia 26.07.2019 r.
84 2019-07-17 (termin otwarcia ofert: 2019-08-02)

(EB) Wykonanie remontu budynku usługowego przy ul. Mazurskiej 19A w Szczecinie - 1 etap
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-09-17
85 2019-07-05 (termin otwarcia ofert: 2019-07-17)

(ACH) Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej (inwentaryzacji) budynków wspólnotowych wraz z elementami zagospodarowania terenu, w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-08-02
86 2019-06-18 (termin otwarcia ofert: 2019-07-04)

(EB) Wykonanie remontu budynku usługowego przy ul. Mazurskiej 19A w Szczecinie - 1 etap
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-07-04
87 2019-06-10 (termin otwarcia ofert: 2019-06-19)

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w rejonie miasta Śródmieście-Niebuszewo
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-07-10
88 2019-06-05 (termin otwarcia ofert: 2019-06-14)

(ACH) Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej (inwentaryzacji) budynków wspólnotowych wraz z elementami zagospodarowania terenu, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-06-26
89 2019-06-03 (termin otwarcia ofert: 2019-06-18)

(EB) Wydzielenie pomieszczenia łazienki w komunalnych lokalach mieszkalnych nr 3, nr 7, nr 11, i nr 12 w budynku przy ul. Kolskiej 2 oraz w lokalach nr 1,nr 3 i nr 4 w budynku przy ul. Szczecińskiej 23a w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-06-18
90 2019-05-17 (termin otwarcia ofert: 2019-06-04)

(ACH) Utwardzenie nawierzchni działki nr 13/1, 8/2, 45, 11/25, 11/23, 13/6 z obrębu 4153 drogi dojazdowej do garażowisk przy ul. Handlowej w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-06-13
Uwaga!
Pytania i odpowiedzi z dnia 29.05.2019r.; Pytania i odpowiedzi z dnia 30.05.2019r.
91 2019-05-16 (termin otwarcia ofert: 2019-05-31)

(EB) Wydzielenie pomieszczenia łazienki w komunalnych lokalach mieszkalnych nr 3, nr 7, nr 11 i nr 12 w budynku przy ul. Kolskiej 2 oraz w lokalach nr 1, nr 3 i nr 4 w budynku przy ul. Szczecińskiej 23a w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-05-31
92 2019-04-26 (termin otwarcia ofert: 2019-05-14)

(ACH) Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Powstańców Wielkopolskich 22 w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-05-23
93 2019-04-24 (termin otwarcia ofert: 2019-05-09)

(ACH) Przebudowa lokali mieszkalnych nr 19, 19A, 20, 21 i 22 w celu wykonania pomieszczeń łazienek w budynku przy ul. Niemcewicza 35 oficyna w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-05-17
94 2019-04-11 (termin otwarcia ofert: 2019-04-19)

Pielęgnacja zieleni na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w podziale na cztery części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-05-07
95 2019-04-09 (termin otwarcia ofert: 2019-04-17)

(ACH) Wykonanie inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, pomocniczych, fragmentów rzutu kondygnacji, garaży oraz budynków komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin celem wykupu oraz legalizacji
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-04-29
96 2019-04-05 (termin otwarcia ofert: 2019-04-24)

Wydzielenie w komunalnych lokalach mieszkalnych pomieszczenia na łazienkę wraz z wykonaniem w części lokali centralnego ogrzewania z kotłem gazowym w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-04-30
97 2019-03-04 (termin otwarcia ofert: 2019-03-19)

(ACH) Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Powstańców Wielkopolskich 35 w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-03-27
98 2019-02-25 (termin otwarcia ofert: 2019-03-08)

(ACH) Wykonanie inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, pomocniczych, fragmentów rzutu kondygnacji, garaży oraz budynków komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin celem wykupu oraz legalizacji w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-03-20
99 2019-02-13 (termin otwarcia ofert: 2019-02-28)

(ACH) Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Powstańców Wielkopolskich 36 w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-03-07
100 2019-02-06 (termin otwarcia ofert: 2019-02-22)

(EB)Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Piotra Skargi 1 i al. Wyzwolenia 107 w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-03-06
101 2019-01-30 (termin otwarcia ofert: 2019-02-15)

Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 oficyna w Szczecinie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-02-22
102 2019-01-28 (termin otwarcia ofert: 2019-02-12)

(ACH) Przebudowa lokali mieszkalnych w celu wykonania pomieszczeń łazienek w budynku przy ul. Niemcewicza 35 oficyna w Szczecinie w podziale na dwie części.
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-02-20
Uwaga!
Modyfikacja treści siwz z dnia 06.02.2019
103 2019-01-24 (termin otwarcia ofert: 2019-02-08)

(ACH) Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Światowida 80B w Szczecinie (działka nr 3/6 obręb 3092)
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-02-11
Uwaga!
Pytania i odpowiedzi z dnia 30.01.2019 r. Modyfikacja treści siwz z dnia 30.01.2019 r.
104 2019-01-08 (termin otwarcia ofert: 2019-01-16)

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w rejonie miasta Śródmieście-Niebuszewo
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-01-23
105 2018-12-12 (termin otwarcia ofert: 2018-12-20)

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2019-01-03
106 2018-12-04 (termin otwarcia ofert: 2018-12-12)

Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, wraz z zimowym utrzymaniem terenów, w podziele na sześć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-12-14
107 2018-10-25 (termin otwarcia ofert: 2018-11-09)

(ACH) Zagospodarowanie terenu podwórza przy ul. Henryka Pobożnego w Szczecinie – działka nr 21/5 obręb 1030
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-11-15
108 2018-10-15 (termin otwarcia ofert: 2018-10-30)

(ACH) Roboty remontowo-naprawcze dwóch chodników w Szczecinie, w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-11-07
109 2018-10-09 (termin otwarcia ofert: 2018-10-24)

(ACH) Remont dachów krytych papą dwóch budynków mieszkalnych w Szczecinie w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-11-06
110 2018-09-24 (termin otwarcia ofert: 2018-10-12)

(ACH) Wykonanie w latach 2019 / 2020 przeglądów technicznych budowlanych 5-letnich i rocznych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa zarządzanych przez ZBiLK, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-10-23
111 2018-09-14 (termin otwarcia ofert: 2018-10-01)

(ACH) Remont dachów krytych papą dwóch budynków mieszkalnych w Szczecinie w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-10-03
112 2018-09-10 (termin otwarcia ofert: 2018-09-25)

(EB) Wykonanie muru oporowego, po uprzedniej rozbiórce istniejącego, u zbiegu ulicy Strzałowskiej i ulicy Marzanny w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-10-08
113 2018-08-31 (termin otwarcia ofert: 2018-09-18)

(ACH) Roboty remontowe ciągu pieszego – chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wlkp. w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-09-26
114 2018-08-28 (termin otwarcia ofert: 2018-09-14)

(ACH) Wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic wraz z wymianą okien piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kolumba 33 front i oficyna prawa w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-09-24
115 2018-08-28 (termin otwarcia ofert: 2018-09-13)

(ACH) Wykonanie docieplenia ścian i stropów wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Parkowej 2 oficyna w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-09-24
116 2018-08-27 (termin otwarcia ofert: 2018-09-12)

(ACH) Utwardzenie nawierzchni działki nr 16/28 z obrębu 4046 przy ul. Citroena w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-09-24
117 2018-08-09 (termin otwarcia ofert: 2018-08-30)

(EB) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łokietka 1 oficyna, ul. Łokietka 3 oficyna, ul. Łokietka 4 oficyna i ul. Łokietka 5 oficyna w podziale na cztery części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-09-19
118 2018-08-03 (termin otwarcia ofert: 2018-08-20)

(EB) Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 oficyna w Szczecinie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-08-22
119 2018-08-02 (termin otwarcia ofert: 2018-08-10)

(EB) Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach (100%) Gminy Miasto Szczecin w dawnym Rejonie Północ
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-08-13
120 2018-07-31 (termin otwarcia ofert: 2018-08-21)

(EB) Wydzielenie w komunalnych lokalach mieszkalnych z istniejących pomieszczeń, łazienek wraz z przebudową instalacji gazowej w podziale na cztery części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-08-21
121 2018-07-31 (termin otwarcia ofert: 2018-08-28)

(EB) Wykonanie muru oporowego, po uprzedniej rozbiórce istniejącego u zbiegu ulicy Strzałowskiej i ulicy Marzanny w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-08-31
122 2018-07-30 (termin otwarcia ofert: 2018-08-17)

(RR) Utwardzenie nawierzchni działki nr 16/28 z obrębu 4046 przy ul. Citroena w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-08-22
Uwaga!
Pytanie i odpowiedzi z dnia 06.08.2018 r. Modyfikacja treści siwz z dnia 06.08.2018 r. Pytania i odpowiedzi z dnia 10.08.2018 r.
123 2018-07-05 (termin otwarcia ofert: 2018-07-23)

(EB) Wydzielenie w komunalnych lokalach mieszkalnych, z pomieszczeń kuchennych łazienek wraz z wykonaniem w części lokali centralnego ogrzewania z kotłem gazowym w podziale na sześć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-08-03
124 2018-07-04 (termin otwarcia ofert: 2018-07-12)

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach (100%) Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-08-03
Uwaga!
Modyfikacja treści siwz z dnia 09.07.2018 r.
125 2018-07-02 (termin otwarcia ofert: 2018-07-17)

(ACH) Wykonanie docieplenia ścian i stropów wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Parkowej 2 oficyna w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-07-18
126 2018-06-28 (termin otwarcia ofert: 2018-07-13)

(EB) Wykonanie w komunalnych lokalach mieszkalnych z istniejących pomieszczeń łazienek wraz z przebudową instalacji gazowej w podziale na pięć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-07-19
127 2018-06-28 (termin otwarcia ofert: 2018-07-18)

(ACH) Roboty remontowo-naprawcze nawierzchni drogi wewnętrznej garażowiska przy ul. Jasnej w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-07-26
Uwaga!
Pytania i odpowiedzi z dnia 09.07.2018 r. - Modyfikacja treści siwz z dnia 09.07.2018 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.07.2018 r. - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
128 2018-06-19 (termin otwarcia ofert: 2018-07-06)

(ACH) Wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic wraz z wymianą okien piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kolumba 33 front i oficyna prawa w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-07-11
129 2018-06-11 (termin otwarcia ofert: 2018-06-27)

(EB) Wykonanie remontu dachów budynków, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziele na cztery części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-07-03
130 2018-06-11 (termin otwarcia ofert: 2018-06-28)

(EB) Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 oficyna w Szczecinie, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach realizacji programu: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego"
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-07-16
131 2018-06-05 (termin otwarcia ofert: 2018-06-21)

(ACH) Roboty remontowe ciągu pieszego – chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wlkp. w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-06-27
132 2018-05-29 (termin otwarcia ofert: 2018-06-14)

(ACH) Utwardzenie nawierzchni działki nr 16/28 z obrębu 4046 przy ul. Citroena w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-06-18
133 2018-05-28 (termin otwarcia ofert: 2018-06-13)

(EB) Wydzielenie w komunalnych lokalach mieszkalnych, z pomieszczeń kuchennych łazienek wraz z wykonaniem w części lokali centralnego ogrzewania z kotłem gazowym w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-06-27
134 2018-05-23 (termin otwarcia ofert: 2018-06-01)

(ACH) Wykonanie w latach 2018-2020 pięcioletnich przeglądów polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków będących w zasobach Gminy Miasto Szczecin zarządzanych przez ZBiLK
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-06-07
135 2018-05-23 (termin otwarcia ofert: 2018-06-07)

(ACH) Roboty remontowo-naprawcze nawierzchni drogi wewnętrznej garażowiska przy ul. Jasnej w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-06-11
136 2018-05-22 (termin otwarcia ofert: 2018-05-30)

(EB) Pielęgnacja zieleni na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin,zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w podziale na cztery części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-06-08
137 2018-05-16 (termin otwarcia ofert: 2018-06-04)

(EB)Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 oficyna w Szczecinie, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach realizacji programu: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-06-08
138 2018-05-08 (termin otwarcia ofert: 2018-05-23)

(EB) Wydzielenie w komunalnych lokalach mieszkalnych z istniejących pomieszczeń, łazienek wraz z przebudową instalacji gazowej w podziale na jedenaście części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-06-04
139 2018-04-20 (termin otwarcia ofert: 2018-05-08)

(EB) Wydzielenie w komunalnych lokalach mieszkalnych, z pomieszczeń kuchennych łazienek wraz z wykonaniem w części lokali centralnego ogrzewania z kotłem gazowym w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-05-08
140 2018-04-06 (termin otwarcia ofert: 2018-04-23)

(EB) Wykonanie remontu dachów budynków w Szczecinie wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na osiem części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-05-08
Uwaga!
Pytania i odpowiedzi z dnia 19.04.2018 r.
141 2018-03-27 (termin otwarcia ofert: 2018-04-12)

(EB) Wykonanie łazienekw komunalnych lokalach mieszkalnych nr 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Niemcewicza 35 oficyna oraz w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. Wilków Morskich 8 oficyna
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-04-12
142 2018-03-09 (termin otwarcia ofert: 2018-02-23)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej we wszystkich branżach na wykonanie remontu kapitalnego budynku przy ul. Światowida 80b w Szczecinie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w odniesieniu do zaprojektowanych robót
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-04-24
143 2018-03-05 (termin otwarcia ofert: 2018-03-21)

(EB)Wykonanie łazienek w komunalnych lokalach mieszkalnych nr 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Niemcewicza 35 oficyna oraz w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. Wilków Morskich 8 oficyna
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-03-23
144 2018-03-01 (termin otwarcia ofert: 2018-03-19)

Wykonanie remontu dachów budynków wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na sześć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-04-03
145 2018-02-19 (termin otwarcia ofert: 2018-02-28)

Wykonanie inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, pomocniczych, garaży i fragmentów rzutu kondygnacji oraz budynków komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin celem wykupu oraz legalizacji w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-03-09
146 2018-02-02 (termin otwarcia ofert: 2018-02-20)

(ACH) Wykonanie łazienek i centralnego ogrzewania w komunalnych lokalach mieszkalnych w ramach zadania pn. „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Program KAWKA”, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-02-27
147 2018-02-01 (termin otwarcia ofert: 2018-02-19)

(EB) Wykonanie łazienek w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-03-06
148 2018-01-24 (termin otwarcia ofert: 2018-02-09)

Wykonanie remontu dachów budynków wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na pięć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-02-19
149 2017-12-28 (termin otwarcia ofert: 2018-01-09)

Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin w Rejonie Południe, wraz z zimowym utrzymaniem terenów
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2018-01-18
150 2017-12-05 (termin otwarcia ofert: 2017-12-15)

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach (100%) Gminy Miasto Szczecin w Rejonie Północ
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2017-12-22
151 2017-10-02 (termin otwarcia ofert: 2017-10-17)

(ACH) Wykonanie łazienek i centralnego ogrzewania w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na sześć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2017-10-19
152 2017-09-27 (termin otwarcia ofert: 2017-10-13)

(ACH) Wykonanie docieplenia budynków mieszkalnych przy ul. Bogusława 35 oficyna oraz przy ul. Bogusława 34 oficyna w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2017-10-16
153 2017-09-19 (termin otwarcia ofert: 2017-10-05)

(ACH) Wykonanie remontu trzydziestu jeden komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dziesięć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2017-10-10
154 2017-07-06 (termin otwarcia ofert: 2017-07-18)

(ACH) Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej (inwentaryzacji) budynków wspólnotowych wraz z elementami zagospodarowania terenu, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2017-08-01
155 2017-05-26 (termin otwarcia ofert: 2017-06-12)

(ACH) Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych i budynku użytkowego w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2017-06-28
156 2017-05-16 (termin otwarcia ofert: 2017-06-02)

(ACH) Wykonanie remontu czterdziestu sześciu komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na sześć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2017-06-12
157 2017-04-07 (termin otwarcia ofert: 2017-04-25)

Wykonanie docieplenia budynków mieszkalnych przy al. Papieża Jana Pawła II 8a oraz przy ul. Firlika 48 w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2017-05-09
158 2017-03-17 (termin otwarcia ofert: 2017-04-03)

Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych i budynku użytkowego w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na pięć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2017-04-11
159 2017-03-08 (termin otwarcia ofert: 2017-03-17)

Wykonanie inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, pomocniczych, garaży i fragmentów rzutu kondygnacji oraz budynków komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin celem wykupu oraz legalizacji.
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2017-03-28
160 2017-02-03 (termin otwarcia ofert: 2017-02-22)

(ACH) Wykonanie docieplenia budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2017-03-02
161 2017-01-26 (termin otwarcia ofert: 2017-02-13)

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, centralnej ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, demontaż części instalacji gazowej oraz budowa węzł cieplnego dwufunkcyjnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Królowej Jadwigi 39 oficyna lewa, ul. Królowej Jadwigi 39 oficyna prawa w Szczecinie w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2017-02-16
Uwaga!
Pytania i odpowiedzi z dnia 31.01.2017 r. Pytania i odpowiedzi z dnia 03.02.2017 r. Pytanie i odpowiedź z dnia 08.02.2017 r.Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.02.2017 r.
162 2017-01-19 (termin otwarcia ofert: 2017-02-07)

(ACH) Wykonanie docieplenia budynków mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na cztery części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2017-02-23
Uwaga!
Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.02.2017; Pytania i odpowiedzi z dnia 03.02.2017; Pytania i odpowiedzi z dnia 31.01.2017; Modyfikacja treści siwz z dnia 25.01.2017; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.01.2017; Pytania i odpowiedzi z dnia 25.01.2017
163 2017-01-13 (termin otwarcia ofert: 2017-01-30)

(ACH) Wykonanie remontu dwudziestu czterech komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie w podziale na osiem części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2017-02-08
164 2016-12-12 (termin otwarcia ofert: 2016-12-21)

Wykonanie w latach 2017-2018 pięcioletnich przeglądów polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków będących w zasobach Gminy Miasto Szczecin zarządzanych przez ZBiLK
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2017-01-05
165 2016-12-06 (termin otwarcia ofert: 2016-12-14)

Wykonanie w latach 2017 / 2018 przeglądów technicznych budowlanych 5-letnich i rocznych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa zarządzanych przez ZBiLK, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2017-01-03
166 2016-12-05 (termin otwarcia ofert: 2016-12-15)

Świadczenie usług w zakresie pogotowia lokatorskiego w budynkach i lokalach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2016-12-23
167 2016-10-07 (termin otwarcia ofert: 2016-10-21)

(ACH) Wykonanie remontu trzydziestu jeden komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dziewięć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2016-10-26
168 2016-10-05 (termin otwarcia ofert: 2016-10-20)

Wykonanie węzła cieplnego, instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Mazurskiej 44 oficyna lewa oraz al. Papieża Jana Pawła II 8a oficyna w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2016-10-21
169 2016-10-04 (termin otwarcia ofert: 2016-10-19)

Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych w Szczecinie wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2016-10-27
170 2016-09-16 (termin otwarcia ofert: 2016-10-05)

Wykonanie remontu dwudziestu jeden komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na sześć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2016-10-18
Uwaga!
Modyfikacja treści SIWZ z dnia 04.10.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.10.2016 Informacja z otwarcia z dnia 05.10.2016