logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2010-03-08
Lokale użytkowe i garaże komunalne
Zasady wynajmowania lokali użytkowych, Zasady i tryb nabycia lokali użytkowych, Możliwość umieszczenia reklamy na komunalnym mieniu Gminy...

I.        Zasady wynajmowania lokali użytkowych reguluje uchwała Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z 26 kwietnia 2004 r. (ze zm.) w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi.

 

Lokal użytkowy jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej przez m. in. następujące podmioty:

1.       osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

2.       spółki prawa handlowego (sp. jawna, sp. partnerska, sp. komandytowa, sp. komandytowo-akcyjna, sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. akcyjna)

3.       wspólników spółki cywilnej

4.       organizacji pozarządowe, pożytku publicznego na prowadzenie celów statutowych (stowarzyszenia, fundacje itp.)

5.       posłów RP, senatorów RP

6.       Radom Osiedlowym

7.       jednostkom organizacyjnym Gminy

 

Zgodnie z przepisami prawa miejscowego lokale użytkowe mogą być oddawane w najem w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym w drodze negocjacji.

Przetargi organizowane są w oparciu o Zarządzenie Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia
26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży.

 

Ogłoszenia o przetargach zamieszczane są na stronie internetowej ZBiLK, czyli: www.zbilk.szczecin.pl, na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 oraz w prasie lokalnej. Każdorazowo w ogłoszeniach zamieszczane są wymogi, jakie należy spełnić przystępując do przetargu. Podstawowym wymogiem jest prowadzenie działalności gospodarczej.

 

II.      Obecnie uchwałą Nr XLIII/1100/10 Rady Miasta Szczecina z 25 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od 01 marca 2010 r. do dnia 28 luty 2011 r. –określa wysokość stawki podstawowej za najem powierzchni lokalu użytkowego, która wynosi 2, 65 zł/m2.

 

III.   Zasady i tryb nabycia lokali użytkowych, mieszkalnych i garaży na własność reguluje Uchwała Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z 16 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin ze zm. Wnioski o sprzedaż lokalu użytkowego i garażu komunalnego na rzecz najemcy należy składać w odpowiednim Rejonie w zależności od miejsca usytuowania najmowanego obiektu.

 

 

IV.     Możliwość umieszczenia reklamy na komunalnym mieniu Gminy oraz tryb i opłaty za wydzierżawienie nieruchomości reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecina nr 488/08 z 
7  listopada 2008 r. ze zm.

 

Obecne stawki za reklamy kształtują się następująco:

 

1.       Tablice wolnostojące i wiszące, kasetony podświetlane, neony, itp. o powierzchni:
    a) do 0,6 m2 -45,00 zł,
    b) od 0,6 do 1m2 -45,00 zł plus 5,00 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 0,6 m2
    c) od 1,0 m2 do 5,0m2 -64,00 zł plus 4,80 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 1,0 m2
    d) od 5,0 m2 do 12,0m2 -265,00 zł plus 2,20 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 5,0 m2
    e) powyżej 12,0 m2 -411,00 zł plus 13,50zł za każdy rozpoczęty 1,0 m2 ponad 12,0m2

2.       Słupy informacyjno- ogłoszeniowe o średnicy do 1,4 m i wysokości do 4 m - 160,00 zł netto, miesięcznie za 1 szt.

3.       Markizy z elementami reklamowymi - 40,00 zł za każdy rozpoczęty 1,0 m2
powierzchni markizy.

 

W przypadku reklam dwustronnych opłatę zwiększa się o 20%.

 

 

Informacje: treść opublikowana dnia: 2010-03-08 o godzinie: 14:28:52 przez użytkownika Radosław Hejak