logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Lokale socjalne - NABÓR 2022

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie uprzejmie informuję, że w dniach od 14.02.2022 r. do 28.02.2021 r. odbył się nabór wniosków o najem socjalny lokalu – tj. na czas oznaczony.

 

Na tegoroczny najem socjalny łącznie wpłynęło 345 wniosków.

 

Wnioski będą rozpatrywane na podstawie przepisów uchwały nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz.7031 ze zm.).

 

Obecnie wnioski są w trakcie weryfikacji, o planowanym terminie udostępnienia do publicznej wiadomości projektu wykazu osób wstępnie zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu dla gospodarstw o niskich dochodach zostaną Państwo poinformowani.

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów (Dz. U. 2001 nr 71 poz.733), umową najmu socjalnego lokalu jest umowa najmu lokalu nadającego się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego łączna powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5m2, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego 10m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Przez obniżony standard należy rozumieć położenie lokalu w tzw. lokalu wspólnym lub brak pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w obrębie lokalu.


Ogłoszenie wstępnego wykazu osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych na czas oznaczony – NAJEM SOCJALNY LOKALU.

 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych opublikuje wstępne listy osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań dla osób o niskich dochodach . Wstępne wykazy zostaną upublicznione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZBiLK w poniedziałek (23.05.2022r.) o godz. 10:00.

 

Nabór wniosków o najem socjalny lokali dla osób o niskich dochodach trwał od 14 lutego do 28 lutego 2022r.

Weryfikacja wniosków odbywa się w pierwszej kolejności wg ogólnych warunków  (niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe,  związek z Gminą Miasto Szczecin i spełnione kryterium dochodowe) a następnie   uwzględnia się kryteria oceny punktowej  wniosku zawarte w uchwale nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. Poz.7031 ze zm.)

 

Do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych wpłynęło razem niespełna 400 wniosków.
O wynajęcie mieszkania mógł ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasta Szczecin o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, spełniający kryteria dochodowe. Każdy  kompletny wniosek został poddany ocenie punktowej. Na jej podstawie sporządzone zostaną wykazy złożonych wniosków (w kolejności alfabetycznej) z podaniem liczby punktów.

 

 

        Zgodnie z  § 14 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej uchwały wnioskodawcy, którzy będą kwestionowali naliczone punkty, będą mieli możliwość złożenia odwołania do Społecznej Komisji Mieszkaniowej za pośrednictwem Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Mariackiej 25 (Biuro Obsługi Interesanta) w terminie 14 dni od dnia publikacji wykazu.

 

 

PROJEKT  LISTY OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI O KTÓRYCH MOWA W § 3 UCHWAŁY NR XII/443/19 RADY MIASTA SZCZECIN Z DNIA 26 LISTOPADA 2019R W SPRAWIE ZASAD WYNAJMOWANIA LOKALI ORAZ POMIESZCZEN TYMCZASOWYCH WCHODZACYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTO SZCZECIN (Dz.Urz.Woj.Zach z 2019r. poz. 7031 ze zm.)

       

Lp.

Nazwisko

Imię

Punktacja

1.

Aleksandrowicz

Mateusz

6

2.

Antonowicz

Magdalena

11

3.

Antosiewicz

Monika

15

4.

Badowska

Natalia

14

5.

Bączkiewicz

Łukasz

15

6.

Bąk

Monika

9

7.

Bąk

Żaneta

5

8.

Bejenka

Janusz

12

9.

Biczak

Agnieszka

15

10.

Bladoszewski

Tadeusz

18

11.

Bogacka

Adriana

8

12.

Bogacki

Kamil

6

13.

Bogacki

Alan

6

14.

Bogacki

Andrzej

0

15.

Bolek

Daria

8

16.

Borkowska

Angelika

31

17.

Braćko

Grzegorz

11

18.

Buchowiecka

Aleksandra

11

19.

Budulicz

Robert

16

20.

Bugaj

Piotr

21

21.

Burglin

Magdalena

17

22.

Burmistrzak

Elżbieta

16

23.

Buźniak

Agnieszka

15

24.

Chilicka

Anna

8

25.

Chojnacka

Karolina

19

26.

Chomiuk

Marta

14

27.

Chrabąszcz

Tadeusz

2

28.

Ciepła

Wiktoria

17

29.

Cierpisz

Marcin

15

30.

Czaplewski

Bogusław

18

31.

Czarnecka

Edyta

6

32.

Czupryńska

Paulina

13

33.

Ćwik

Marta

19

34.

Damaz

Ewa

10

35.

Danielewicz

Daniel

24

36.

Daum

Agnieszka

12

37.

Dąbrowa

Jan

12

38.

Drebusheuski

Artur

12

39.

Duk

Justyna

19

40.

Dziębor

Julita

21

41.

Dzięgielewska

Katarzyna

1

42.

El Haouat

Angelika

23

43.

Fabian

Sandra

6

44.

Fabiańczuk

Mirosław

6

45.

Forma

Paweł

8

46.

Frąckiewicz

Katarzyna

11

47.

Garda

Monika

19

48.

Gawrzyał-Borowy

Małgorzata

6

49.

Gil

Marek

12

50.

Golański

Krzysztof

6

51.

Golińska

Henryka

2

52.

Goljan

Marek

20

53.

Gralak

Dorota

4

54.

Gregorek

Samantha

15

55.

Gruszka

Jacek

14

56.

Gryczko

Katarzyna

1

57.

Grzączkowska

Blandyna

8

58.

Grzegorczyk

Mariola

9

59.

Grzelaczyk

Agata

10

60.

Grzywacz

Ewelina

17

61.

Guderska

Justyna

11

62.

Gujski

Wacław

6

63.

Gutowska

Paulina

1

64.

Hachuła

Patryk

15

65.

Hałasa

Agnieszka

14

66.

Hasiuk

Marzena

8

67.

Hipsz

Andrzej

18

68.

Hołda

Zbigniew

4

69.

Hoppe

Barbara

17

70.

Horbal

Piotr

9

71.

Jabłońska

Katarzyna

6

72.

Jagielski

Jan

8

73.

Jakowicz

Emilia

8

74.

Jakubiak

Małgorzata

14

75.

Jarzębczyk

Marek

6

76.

Jeziorowska

Monika

15

77.

Jursza

Rafał

6

78.

Kaczmar

Romuald

18

79.

Kaczmarek

Monika

10

80.

Käerbert

Jacek

23

81.

Kalmus

Angelika

16

82.

Kaniewska

Katarzyna

8

83.

Karaś

Sebastia

17

84.

Kaszuba

Weronika

11

85.

Kawalec

Natalia

13

86.

Kieliszkowska

Sylwia

15

87.

Knapska

Joanna

4

88.

Kodzis

Magdalena

11

89.

Kodziś

Katarzyna

6

90.

Kołodziej

Kamila

30

91.

Kołodziej

Edward

19

92.

Komarzańska

Adriana

18

93.

Komorowska

Sandra

15

94.

Konarzewska

Natalia

11

95.

Kondej-Pietras

Sylwia

11

96.

Konieczny

Robert

8

97.

Koopman

Kamila

11

98.

Koralewska

Iwona Patrycja

13

99.

Kornecka

Dagmara

15

100.

Korzeniecka-Maćkowiak

Marianna

15

101.

Kosikowski

Arkadiusz

2

102.

Kosikowski

Bartłomiej

21

103.

Kosiorkiewicz

Daria

11

104.

Koska

Wioletta

17

105.

Kostrz

Marta

9

106.

Kotwicka

Katarzyna

1

107.

Kowalska

Kinga

4

108.

Kowalska

Anna

11

109.

Kozak

Anna

16

110.

Koziński

Albin

17

111.

Koziński

Julian

12

112.

Krawczyk

Justyna

21

113.

Krestenko

Ewa

4

114.

Kronkowski

Arkadiusz

-1

115.

Kruk

Daria

17

116.

Krużyńska

Małgorzata

6

117.

Krzemianowski

Mariusz

6

118.

Ksiądz

Anna

17

119.

Kubicka

Angelika

23

120.

Kubińska

Irena

6

121.

Kubów

Katarzyna

8

122.

Kucharczyk

Joanna

15

123.

Kuczyński

Roman

6

124.

Kuśmirek

Halina

10

125.

Lachowicz

Małgorzata

8

126.

Lachowicz

Agata

19

127.

Laskowski

Piotr

12

128.

Lendzioszek

Krzysztof

0

129.

Leśniak

Joanna

6

130.

Leśniewska

Alicja

8

131.

Lewandowski

Henryk

16

132.

Lipska

Izabela

2

133.

Lisowska

Roksana

19

134.

Lukasevych

Taisiia

2

135.

Lutowicz

Aneta

-2

136.

Łakatosz

Iwona

11

137.

Łakatosz

Izabela

17

138.

Machajewski

Andrzej

-4

139.

Maciąg

Jessica

6

140.

Maciąg

Aneta

17

141.

Maciukiewicz

Ewelina

15

142.

Majer

Monika

23

143.

Majka

Agnieszka

22

144.

Malczyk

Żaneta

32

145.

Małolepsza

Julia Marta

21

146.

Maniak

Lech Andrzej

10

147.

Marchlewska

Katarzyna

17

148.

Marczak

Ewa

13

149.

Matan

Krystyna

15

150.

Mazur

Roman

23

151.

Mazurek

Renata

12

152.

Michalak

Marzena

4

153.

Minga

Magdalena

15

154.

Młocek

Natalia

8

155.

Modrzejewski

Piotr

8

156.

Mrówczyńska

Beata

6

157.

Niska

Natalia

10

158.

Nogal

Jadwiga

6

159.

Olczak

Elżbieta

16

160.

Olejnik

Natalia

13

161.

Olejnik

Danuta

6

162.

Olejnik

Michał

7

163.

Onietański

Sławomir

12

164.

Oniszczenko

Paweł

13

165.

Opaluch

Anita

14

166.

Ostapowicz

Stefan

13

167.

Owczarek

Krzysztof

8

168.

Pabiszczak

Marta

21

169.

Pałecki

Jerzy

6

170.

Paszkowska

Paulina

3

171.

Paszkowska

Elwira

9

172.

Paszkowska

Ewa

6

173.

Pawelczyk

Magda

25

174.

Pawłowski

Adam

-4

175.

Pawłowski

Paweł

15

176.

Pawłowski

Paweł

12

177.

Pietrzykowska

Loretta

16

178.

Pietrzykowski

Mariusz

6

179.

Pilarska

Sandra

17

180.

Piotrowska

Joanna

10

181.

Piskorzyński

Marek

22

182.

Plust

Mariusz

10

183.

Polak

Sylwester

15

184.

Polishchuk

Iryna

9

185.

Przybył

Marzena

2

186.

Przybyłek

Marzena

8

187.

Puchalska

Wioletta

10

188.

Puchalska

Malwina

17

189.

Puczkowski

Janusz

0

190.

Pyra

Ewelina

11

191.

Rabczyńska

Hasmik

4

192.

Radochońska

Karolina

6

193.

Radziszewski

Dominik Krystian

6

194.

Rogulska

Monika

7

195.

Rokitowska

Mirosława

10

196.

Rosiński

Bogdan

15

197.

Rusoł

Kamila

11

198.

Sabo

Natalia

21

199.

Sakowicz

Marek

13

200.

Samotyja-Lenczewski

Wiesław

9

201.

Sielska

Weronika

15

202.

Siuda

Radosław Piotr

6

203.

Skiba

Anna

12

204.

Skiba

Krzysztof

6

205.

Skowroński

Jarosław

6

206.

Snopko

Andrzej

10

207.

Sobczak

Sylwia

15

208.

Sobczyk

Katarzyna

11

209.

Sobierajski

Artur

10

210.

Sobotnik

Artur

-4

211.

Sowińska

Kinga

1

212.

Stangreciuk

Zbigniew

10

213.

Stańczyk

Oliwia

8

214.

Stańczyk

Anna

18

215.

Sumiński

Maksymilian

10

216.

Szawarska

Katarzyna

20

217.

Szczęsna

Kamila

19

218.

Szczodrowska

Małgorzata

0

219.

Szewczyk

Bernadetta

11

220.

Szapiel

Jerzy

15

221.

Szulc

Madgalena

26

222.

Szulta

Jolanta

8

223.

Szymańczuk

Justyna

5

224.

Szymczak

Artur

11

225.

Szymkowiak

Barbara

12

226.

Świlczewski

Michał

5

227.

Tucholska

Małgorzata

16

228.

Tukan

Krzysztof

19

229.

Urbańska

Justyna

15

230.

Walecki

Robert

19

231.

Wartalska

Bogumiła

19

232.

Waśniewska

Joanna

16

233.

Wąsik

Marian

6

234.

Wejnerowska

Sylwia

9

235.

Wesołowska

Aneta

17

236.

Wieliński

Rafał

4

237.

Więcławska

Katarzyna

11

238.

Wiśniewska

Nikola

19

239.

Wiśniewska

Marianna

14

240.

Wiśniowska

Daria

1

241.

Witkowska

Angelika

17

242.

Witowska

Martyna

17

243.

Wojciechowska

Edyta

1

244.

Worysz

Mariusz

14

245.

Woźniesińska

Renata

7

246.

Wyszomierska

Dorota

24

247.

Zarochintseva

Natalia

0

248.

Zganiacz

Marcin

9

249.

Zielińska

Krystyna

21

250.

Zimecki

Łukasz

8

251.

Zjawińska

Paulina

8

252.

Zych

Monika

14

253.

Żuk

Bogumiła

15

254.

Żurek

Beata

16

255.

Żywicka

Leokadia

10

       

 

DO DNIA 06 CZERWCA 2022 r.  OSOBY, KTÓRE NIE ZGADZAJĄ SIĘ Z NALICZONĄ PUNKTACJĄ MOGĄ SKŁADAĆ ODWOŁANIA DO SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ ZA POŚREDNICTWEM ZBILK PRZY UL. MARIACKIEJ 25 (BIURO OBSŁUGI INTERESANTA).

     

 

 

PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ PRZEZ SKM OPUBLIKOWANA ZOSTANIE OSTATECZNA LISTA I PUNKTACJA WRAZ Z INFORMACJĄ OD JAKIEJ ILOŚCI PUNKTÓW WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI BĘDĄ DO ZAWARCIA UMÓW SOCJALNEGO NAJMU LOKALU.

 

LISTA OSÓB KTÓRYCH WNIOSKI POZOSTAWIONO BEZ ROZPOZNANIA

LP

Nazwisko

Imię

Data złożenia wniosku

1.

Brozowski

Dawid

28.02.2022

2.

Bukowska

Natalia

28.02.2022

3.

Chochoł

Angelika

22.02.2022

4.

Chudziak

Urszula

28.02.2022

5.

Delmaczyńska

Ewelina

25.02.2022

6.

Dulemba

Mariusz

22.02.2022

7.

Friedrich

Dominik

28.02.2022

8.

Grzelak

Dominika

18.02.2022

9.

Ibragimova

Zura

28.02.2022

10.

Idasiak

Nikola Aleksandra

28.02.2022

11.

Jakuć

Józef

23.02.2022

12.

Kamienicki

Sławomir

28.02.2022

13.

Kostrzewska

Natalia

28.02.2022

14.

Kryń

Rafał

28.02.2022

15.

Łakatosz

Ewa

28.02.2022

16.

Łuksza

Joanna

28.02.2022

17.

Mętrak

Natalia

28.02.2022

18.

Miłoś

Katarzyna

28.02.2022

19.

Pawlus

Wojciech

28.02.2022

20.

Paździor

Katarzyna

28.02.2022

21.

Perkowska

Klaudia

28.02.2022

22.

Piotrowska

Julia

28.02.2022

23.

Piórko

Roksana

28.02.2022

24.

Poznachowski

Dariusz

23.02.2022

25.

Radzki

Mariusz

28.02.2022

26.

Ronkiewicz

Wiesław

21.02.2022

27.

Rosik

Joanna

28.02.2022

28.

Ryniak

Katarzyna

28.02.2022

29.

Siełacz

Joanna

28.02.2022

30.

Sikorska

Magdalena

28.02.2022

31.

Sitko-Jarosławów

Agata

28.02.2022

32.

Skalski

Patryk

28.02.2022

33.

Sobecka

Krystyna

24.02.2022

34.

Soborak

Tomasz

28.02.2022

35.

Stopka

Marzena

28.02.2022

36.

Stukan

Monika

17.02.2022

37.

Szattlak

Agnieszka

28.02.2022

38.

Szewczyk

Monika

28.02.2022

39.

Szymańczuk

Wioletta

28.02.2022

40.

Szymkowiak

Ewa

28.02.2022

41.

Tiszewska

Elwira

28.02.2022

42.

Tołoczko

Łukasz

28.02.2022

43.

Tylec

Wiktor

28.02.2022

44.

Waryło

Daria

28.02.2022

45.

Wawrzyniak

Rozalia

28.02.2022

46.

Wolanin

Nikola

25.02.2022

47.

Wołyńka

Łukasz

17.02.2022

48.

Żmuda

Jakub

28.02.2022

 

Wykaz osób które nie podpisały RODO

Lp.

Nazwisko

Imię

Data wniosku

1.

Bezer

Grzegorz

24.02.2022

2.

Grobelski

Dariusz

17.02.2022

3.

Jurkiewicz

Marta

27.02.2022

4.

Juskowiak

Artur

28.02.2022

5.

Krzewiński

Artur

23.02.2022

6.

Siwak

Radosław

28.02.2022

7.

Wilczek-Szczerba

Bogusława

28.02.2022

8.

Wizjan

Marek

28.02.2022

9.

Wróblewska

Violetta

28.02.2022

 

LISTA OSÓB KTÓRYCH WNIOSKI ZOSTAŁY ROZPATRZONE NEGATYWNIE

Lp.

Nazwisko

Imię

Data złożenia wniosku:

1.

Alhaddad

Ja'far

28.02.2022

2.

Bartosik

Piotr

28.02.2022

3.

Biadun

Katarzyna

25.02.2022

4.

Chlebuś

Lidia

22.02.2022

5.

Gatowska

Monika

24.02.2022

6.

Janiec

Robert Sławomir

28.02.2022

7.

Kowalczyk

Bożena

24.02.2022

8.

Kozak

Adam

24.02.2022

9.

Kuźmin

Katarzyna

28.02.2022

10.

Levinska

Tetiana

15.02.2022

11.

Łepecka

Izabela

28.02.2022

12.

Napierała

Tomasz

28.02.2022

13.

Otocka

Monika

28.02.2022

14.

Ozharowska

Larysa

25.02.2022

15.

Pawelczuk

Magdalena

28.02.2022

16.

Rosiak

Agnieszka

28.02.2022

17.

Wiśniewski

Tomasz

25.02.2022

18.

Wojtukiewicz

Dorota

21.02.2022

19.

Zalewski

Henryk

23.02.2022

 

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2022-03-10 o godzinie: 12:46:48 przez użytkownika Artur Mozolewski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-05-23 o godzinie: 09:58:21 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2022-05-23 o godzinie: 09:58:21 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 17562 razy.