logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Lokale socjalne - NABÓR 2023

NABÓR WNIOSKÓW - NAJEM SOCJALNY

Zarząd Budynków i lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, iż termin składania wniosków o najem socjalny lokalu w 2023 roku odbędzie się od 14.02.2023 r. do 28.02.2023 r., zgodnie z obowiązującą uchwałą nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. poz. 7031 ze zm.).

Druki wniosków pobrać można ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie ZBiLK w terminie 14.02.2023 r. – 28.02.2023 r.

Warunkiem ubiegania się o wynajęcie lokalu jest złożenie wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami wyłącznie w terminie trwania naboru.

W przypadku złożenia wniosku bez obowiązkowych dokumentów, wniosek jako niekompletny pozostawia się bez rozpoznania.

Najem socjalny jest przeznaczony dla osób o najniższych dochodach, kompletne wnioski złożone w wyznaczonym terminie podlegają ocenie i są punktowane zgodnie z obowiązującymi kryteriami będącymi załącznikiem do uchwały. (SPRAWDŹ DOCHODY I PUNKTACJĘ)

Wnioski z najwyższą punktacją będą umieszczone na projekcie wykazu osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu.

Punktacja od której gospodarstwa domowe uzyskiwały lokale w poprzednich naborach:

  • 2022r. – lokale przyznawane od 22 pkt,
  • 2021r. – lokale przyznawane od 19 pkt,
  • 2020r. – lokale przyznawane od 20 pkt.

Przypominamy, iż najem socjalny to najem na czas oznaczony (24 miesiące) i może wiązać się z obniżonym standardem lokalu – ogrzewanie piecowe, WC na klatce schodowej, brak łazienki w obrębie lokalu. Osoby, które nie uzyskają najmu socjalnego w bieżącym roku mogą składać wnioski w kolejnych naborach.

Szczegółowe informacje na temat zasad najmu mieszkań można uzyskać pod numerami telefonu: Biuro Obsługi Interesanta tel. 91 48 86 333 lub 91 48 86 301 oraz Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi tel. 91 43 45 455.

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2023-01-09 o godzinie: 10:46:47 przez użytkownika Artur Mozolewski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2023-01-09 o godzinie: 14:47:33 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2023-01-09 o godzinie: 14:47:33 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 8605 razy.