logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
LpTytuł ogłoszenia
1 2023-11-24 (termin otwarcia ofert: 2023-12-04)

Sprzątanie pomieszczeń biurowych w siedzibach Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
2 2023-11-08 (termin otwarcia ofert: 2023-11-16)

Sprzątanie oraz wywóz gabarytów, gruzu i gałęzi oraz innych odpadów z terenów niezamieszkałych zespołów garażowych w rejonach zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
3 2023-11-07 (termin otwarcia ofert: 2023-11-16)

Ochrona nieruchomości w systemie monitoringu elektronicznego i elektroniczno - wizyjnego w obiektach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
4 2023-10-30 (termin otwarcia ofert: 2023-11-08)

Dostawa komputerów stacjonarnych, przenośnych, serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami oraz urządzenia sieciowego typu NAS w podziale na części
5 2023-10-26 (termin otwarcia ofert: 2023-11-10)

Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych przy ul. Krzywoustego 73 w Szczecinie, w podziale na dwie części
6 2023-10-26 (termin otwarcia ofert: 2023-11-10)

Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w komunalnych lokalach mieszkalnych, z podziałem na 2 części
7 2023-10-25 (termin otwarcia ofert: 2023-11-09)

Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi, przy ul. Budziszyńskiej 49 C, D w Szczecinie
8 2023-10-24 (termin otwarcia ofert: 2023-11-03)

Ochrona nieruchomości przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie polegająca na całodobowym monitoringu elektroniczno wizyjnym, ochronie w formie patroli interwencyjnych oraz bezpośrednim dozorze osobowym
9 2023-10-24 (termin otwarcia ofert: 2023-11-06)

Ochrona nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 64 w Szczecinie polegająca na całodobowym monitoringu elektroniczno wizyjnym oraz doraźnej i prewencyjnej ochronie w formie patroli interwencyjnych
10 2023-10-23 (termin otwarcia ofert: 2023-10-31)

Wywóz odpadów komunalnych z kompleksów garażowych zlokalizowanych na lewobrzeżnych i prawobrzeżnych dzielnicach Szczecina oraz z siedzib ZBiLK w podziale na cztery części
11 2023-10-20 (termin otwarcia ofert: 2023-10-31)

Zabezpieczenie techniczne budynków poprzez montaż oraz wynajem środków mechanicznego zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych wraz z instalacją alarmową w obiektach (pustostanach)
12 2023-10-19 (termin otwarcia ofert: 2023-11-14)

Wymiana wrót hangarowych w hangarze samolotowym Aeroklubu Szczecińskiego przy ul. Przestrzennej 10 w Szczecinie – ETAP I
13 2023-10-17 (termin otwarcia ofert: 2023-10-30)

Sprzątanie pomieszczeń biurowych w siedzibach Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
14 2023-09-28 (termin otwarcia ofert: 2023-10-13)

Wykonanie w latach 2023/2024 robót zduńskich w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie – w rejonie miasta Południe
15 2023-09-14 (termin otwarcia ofert: 2023-09-22)

Opracowanie dokumentacji projektowych, obejmujących wykonanie łazienek i zmianę sposobu ogrzewania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie.
16 2023-09-13 (termin otwarcia ofert: 2023-09-28)

Wykonanie remontu i utwardzenie nawierzchni przy ul. Wyszyńskiego 36-38 w Szczecinie.
17 2023-09-11 (termin otwarcia ofert: 2023-09-26)

Usunięcie wskazanych nieprawidłowości stanu technicznego w budynkach zarządzanych przez ZBiLK, w podziale na trzy części.
18 2023-09-07 (termin otwarcia ofert: 2023-09-22)

Wykonanie remontu klatki schodowej, pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego 6 w Szczecinie, wraz z elementami zagospodarowania terenu
19 2023-09-01 (termin otwarcia ofert: 2023-09-18)

Wykonanie w latach 2023/2024 robót zduńskich w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, w podziale na trzy części
20 2023-08-30 (termin otwarcia ofert: 2023-09-14)

Wykonanie robót rozbiórkowych w trybie zamówienia „zaprojektuj i wybuduj”, w podziale na dwie części.
21 2023-08-24 (termin otwarcia ofert: 2023-09-08)

Likwidacja zapadlisk nawierzchni przy ul. Długosza, Niemcewicza, Naruszewicza w Szczecinie
22 2023-08-07 (termin otwarcia ofert: 2023-08-28)

Wykonanie remontu i utwardzenie nawierzchni przy ul. Wyszyńskiego 36-38, ul. Światowida 69, ul Ks. Dąbrówki 49, ul. Stołczyńskiej 134, ul. Bogusława 19 w Szczecinie, w podziale na trzy części.
23 2023-08-02 (termin otwarcia ofert: 2023-08-18)

Wykonanie robót remontowych budynku mieszkalnego, usytuowanego przy ul. Krzywoustego 73 oficyna w Szczecinie
24 2023-07-27 (termin otwarcia ofert: 2023-08-18)

Wymianę instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych
25 2023-07-27 (termin otwarcia ofert: 2023-08-11)

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wolno stojącego, polegająca na wydzieleniu łazienek w lokalach mieszkalnych, wraz z przebudową instalacji przy ul. Nad Odrą 113 w Szczecinie
26 2023-07-27 (termin otwarcia ofert: 2023-08-04)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej we wszystkich branżach, na wykonanie remontu budynku mieszkalnego oficyny przy ul. Robotniczej 11a (dz. Nr 33/3, obręb 3033) w Szczecinie.
27 2023-07-25 (termin otwarcia ofert: 2023-08-09)

MIEJSCE SPOTKAŃ – ZABAWA I WYPOCZYNEK na Zawadzkiego w Szczecinie – zagospodarowanie terenu przy ul. Zawadzkiego w Szczecinie (działka nr 240 z obrębu 2008)
28 2023-07-25 (termin otwarcia ofert: 2023-08-10)

Wykonanie remontu klatki schodowej, pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego 6 w Szczecinie, wraz z elementami zagospodarowania terenu
29 2023-07-20 (termin otwarcia ofert: 2023-08-04)

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 przy Al. Jana Pawła II 41 w Szczecinie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej
30 2023-07-18 (termin otwarcia ofert: 2023-08-07)

Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w komunalnych lokalach mieszkalnych, z podziałem na 2 części
31 2023-06-30 (termin otwarcia ofert: 2023-07-18)

„Wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwi balkonowych w zamieszkałych lokalach komunalnych oraz wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych na okna z profili PCV w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie”
32 2023-06-30 (termin otwarcia ofert: 2023-07-17)

Wykonanie robót rozbiórkowych obiektów będących własnością Gminy Miasto Szczecin, w podziale na 3 części
33 2023-06-30 (termin otwarcia ofert: 2023-07-19)

Wykonanie robót rozbiórkowych obiektów będących własnością Gminy Miasto Szczecin, w podziale na 2 części
34 2023-06-30 (termin otwarcia ofert: 2023-07-19)

Wykonanie remontu klatki schodowej, pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego 6 w Szczecinie, wraz z elementami zagospodarowania terenu
35 2023-06-29 (termin otwarcia ofert: 2023-07-20)

Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na trzy części
36 2023-06-27 (termin otwarcia ofert: 2023-07-05)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontów budynków mieszkalnych przy ul. Kolumba 3, 3a, 6, 6A, 7, 8 w Szczecinie, oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego, w podziale na 4 części
37 2023-06-20 (termin otwarcia ofert: 2023-07-05)

Zagospodarowanie terenu przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie ETAP 1
38 2023-06-20 (termin otwarcia ofert: 2023-06-28)

Ochrona obiektu przy ul. Światowida 75 w Szczecinie polegająca na całodobowym monitoringu elektroniczno wizyjnym oraz doraźnej i prewencyjnej ochronie w formie patroli interwencyjnych
39 2023-06-15 (termin otwarcia ofert: 2023-06-26)

Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków i garaży, stanowiących zasób Gminy Miasto Szczecin w podziale na pięć części
40 2023-06-14 (termin otwarcia ofert: 2023-06-22)

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Międzypokoleniowa rekreacja w Śródmieściu przy ul. Łokietka 1-OF-5-OF w Szczecinie działka nr 15/28 z obrębu 1041 oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
41 2023-06-02 (termin otwarcia ofert: 2023-06-12)

Pielęgnacja zieleni na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
42 2023-05-24 (termin otwarcia ofert: 2023-06-05)

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Śmierdnica – Rozbudowa Domu Strażaka- nowoczesna sala bankietowa przy ul. Pyrzyckiej 4a w Szczecinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
43 2023-05-18 (termin otwarcia ofert: 2023-05-26)

Wykonanie w latach 2023-2024 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej w budynkach zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie
44 2023-05-18 (termin otwarcia ofert: 2023-05-26)

Dostawa materiałów biurowych dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w podziale na dwie części
45 2023-05-15 (termin otwarcia ofert: 2023-05-30)

Wykonanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Miasto Szczecin, w podziale na 3 części
46 2023-05-10 (termin otwarcia ofert: 2023-05-26)

Utwardzenie nawierzchni przy ul. Cegielskiego 17of, ul. Dobrzyńskiej, ul. Potulickiej i al. Wyzwolenia 84b w Szczecinie
47 2023-05-09 (termin otwarcia ofert: 2023-05-19)

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Międzypokoleniowa rekreacja w Śródmieściu przy ul. Łokietka 1-OF-5-OF w Szczecinie działka nr 15/28 z obrębu 1041 oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
48 2023-04-26 (termin otwarcia ofert: 2023-05-12)

Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych z podziałem na trzy części
49 2023-04-17 (termin otwarcia ofert: 2023-04-28)

Wykonanie w latach 2023-2024 przeglądów technicznych 5-letnich i rocznych budowlanych w budynkach zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, w podziale na trzy części
50 2023-04-17 (termin otwarcia ofert: 2023-05-08)

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wolno stojącego, polegająca na wydzieleniu łazienek w lokalach mieszkalnych, wraz z przebudową instalacji przy ul. Nad Odrą 109 w Szczecinie.
51 2023-04-12 (termin otwarcia ofert: 2023-04-21)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów w Szczecinie” z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
52 2023-04-12 (termin otwarcia ofert: 2024-04-20)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno-rekreacyjną przy ul. Metalowej w Szczecinie
53 2023-04-07 (termin otwarcia ofert: 2023-04-24)

Wykonanie w latach 2023-2024 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej w budynkach zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie
54 2023-03-24 (termin otwarcia ofert: 2023-04-12)

Wykonanie remontu muru oporowego zlokalizowanego przy ul. Willowej nr 23-25 w Szczecinie
55 2023-03-17 (termin otwarcia ofert: 2023-03-27)

Świadczenie usługi zarządzania powstałą w ramach SBO infrastrukturą sportową położoną na nieruchomości przy ul. Skalistej 23 w Szczecinie - Platforma Zakupowa
56 2023-03-13 (termin otwarcia ofert: 2023-04-03)

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wolno stojącego, polegająca na wydzieleniu łazienek w lokalach mieszkalnych wraz z przebudową instalacji przy ul. Nad Odrą 109
57 2023-03-07 (termin otwarcia ofert: 2023-03-23)

Wykonanie robót remontowych w budynku biurowo – administracyjnym przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie
58 2023-03-06 (termin otwarcia ofert: 2023-03-21)

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rozbiórki budynku użytkowego u zbiegu ulic Kukułeczki, Kormoranów i Łącznej - działka nr 1/216, w trybie zamówienia „zaprojektuj i wybuduj”
59 2023-03-02 (termin otwarcia ofert: 2023-03-20)

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. 5 Lipca 17, 17a w Szczecinie – etap II roboty wewnętrzne
60 2023-02-23 (termin otwarcia ofert: 2023-03-14)

Termomodernizacja i remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stołczyńskiej 124, 126 i 128 w Szczecinie w podziale na dwie części
61 2023-02-23 (termin otwarcia ofert: 2023-03-06)

Modyfikacja, aktualizacja, serwis oprogramowania oraz udostępnienie przetwarzania danych osobowych dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL, wykorzystywanego przez ZBiLK
62 2023-02-15 (termin otwarcia ofert: 2023-03-07)

Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stołczyńskiej 173 w Szczecinie
63 2023-02-10 (termin otwarcia ofert: 2023-02-22)

Całodobowa ochrona nieruchomości przy ul. Szpitalnej 15 w Szczecinie polegająca na monitoringu elektroniczno – wizyjnym oraz doraźnej i prewencyjnej ochronie w formie patroli interwencyjnych
64 2023-02-01 (termin otwarcia ofert: 2023-02-22)

Uszczelnianie metodą szlamowania lub poprzez montaż wkładu kominowego oraz mechaniczne czyszczenie przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, w podziale na dwie części
65 2023-01-25 (termin otwarcia ofert: 2023-02-10)

Sukcesywna wymiana 15 sztuk gazowych kotłów centralnego ogrzewania na kotły dwufunkcyjne kondensacyjne o mocy 24 KW w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie
66 2023-01-23 (termin otwarcia ofert: 2023-01-31)

Świadczenie usług kominiarskich w zasobie zarzadzanym przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w podziale na trzy części
67 2023-01-20 (termin otwarcia ofert: 2023-02-03)

Wykonanie usług transportowo-porządkowych z lokali wskazanych przez Zamawiającego przy przeprowadzkach, zgonach, pożarach, eksmisjach, na terenie Miasta Szczecin, w podziale na dwie części
68 2023-01-19 (termin otwarcia ofert: 2023-02-03)

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie remontów komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie
69 2022-12-29 (termin otwarcia ofert: 2023-01-10)

Wywóz w latach 2023/2024 odpadów wielkogabarytowych, poremontowych oraz innych odpadów, składowanych na terenie posesji zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, w dawnym Rejonie 2, 3, 7
70 2022-12-29 (termin otwarcia ofert: 2023-01-17)

Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych, w podziale na trzy części
71 2022-12-13 (termin otwarcia ofert: 2022-12-21)

Ochrona obiektu przy ul. Wojska Polskiego 64 w Szczecinie polegająca na całodobowym monitoringu elektroniczno wizyjnym oraz doraźnej i prewencyjnej ochronie w formie patroli interwencyjnych
72 2022-12-09 (termin otwarcia ofert: 2022-12-19)

Wywóz w latach 2023/2024 odpadów wielkogabarytowych, poremontowych oraz innych odpadów, składowanych na terenie posesji zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, w podziale na trzy części
73 2022-12-09 (termin otwarcia ofert: 2022-12-19)

Modyfikacja, aktualizacja, serwis oraz rozwój oprogramowania i udostępnienie przetwarzania danych osobowych dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL, wykorzystywanego przez ZBiLK
74 2022-12-05 (termin otwarcia ofert: 2022-12-13)

Świadczenie usług kontroli okresowej stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie w podziale na trzy części
75 2022-12-05 (termin otwarcia ofert: 2022-12-13)

Ochrona nieruchomości w systemie monitoringu elektronicznego i elektroniczno - wizyjnego w obiektach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
76 2022-11-23 (termin otwarcia ofert: 2022-12-08)

Wykonanie w latach 2022/2023 robót zduńskich w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, w podziale na dwie części
77 2022-11-22 (termin otwarcia ofert: 2022-12-01)

Ochrona nieruchomości w systemie monitoringu elektronicznego i elektroniczno - wizyjnego w obiektach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
78 2022-11-18 (termin otwarcia ofert: 2022-11-28)

Ochrona nieruchomości przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie polegająca na całodobowym monitoringu elektroniczno wizyjnym, ochronie w formie patroli interwencyjnych oraz bezpośrednim dozorze osobowym
79 2022-11-04 (termin otwarcia ofert: 2022-11-14)

Sprzątanie oraz wywóz gabarytów, gruzu i gałęzi oraz innych odpadów z terenów niezamieszkałych zespołów garażowych w rejonach zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
80 2022-11-04 (termin otwarcia ofert: 2022-11-14)

Zabezpieczenie techniczne budynków poprzez montaż oraz wynajem środków mechanicznego zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych wraz z instalacją alarmową w obiektach (pustostanach)
81 2022-10-19 (termin otwarcia ofert: 2022-10-28)

Sprzątanie pomieszczeń biurowych w siedzibach Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
82 2022-10-19 (termin otwarcia ofert: 2022-11-03)

Rozbudowa parkingu osiedlowego wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. Rapackiego w Szczecinie
83 2022-10-14 (termin otwarcia ofert: 2022-10-24)

Wywóz odpadów komunalnych z kompleksów garażowych zlokalizowanych na lewobrzeżnych i prawobrzeżnych dzielnicach Szczecina oraz z siedzib ZBiLK w podziale na cztery części
84 2022-10-06 (termin otwarcia ofert: 2022-10-21)

Wykonanie remontu klatki schodowej, pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego 6 w Szczecinie
85 2022-10-05 (termin otwarcia ofert: 2022-10-20)

Wykonanie utwardzenia terenu pod tymczasowy parking wraz z budową ciągu komunikacji pieszo-rowerowej oraz remontem istniejącego dojazdu przy ul. Mieszka I w Szczecinie
86 2022-09-30 (termin otwarcia ofert: 2022-10-17)

Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na sześć części
87 2022-09-22 (termin otwarcia ofert: 2022-10-07)

Wymiana stolarki okiennej w dwóch obiektach użytkowych oraz wymiana instalacji c.o., c.w.u. i z.w. w budynku Stowarzyszenia „Feniks” przy ul. Zamkniętej 5 w Szczecinie w podziale na dwie części
88 2022-09-08 (termin otwarcia ofert: 2022-09-23)

Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na dwie części
89 2022-09-08 (termin otwarcia ofert: 2022-09-16)

Dostawa oprogramowania biurowego dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
90 2022-08-29 (termin otwarcia ofert: 2022-09-07)

Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych w podziale na dwie części
91 2022-08-26 (termin otwarcia ofert: 2022-09-12)

Rozbiórka budynku magazynowego wraz z rozbiórką części muru i wiaty przy ul. Ofiar Grudnia 1970 r.
92 2022-08-25 (termin otwarcia ofert: 2022-09-12)

Wymian stolarki okiennej, balkonowej, drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych oraz stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynkach zarządzanych przez ZBiLK w podziale na dwie części
93 2022-08-18 (termin otwarcia ofert: 2022-08-29)

Opracowanie dokumentacji projektorowej na wydzielenie lokalu nr 1 i 1A, przebudowę lokalu 1A oraz uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali nr 1 i 1A w budynku przy ul. Nehringa 35 w Szczecinie
94 2022-08-16 (termin otwarcia ofert: 2022-08-31)

Wykonanie robót remontowych budynku mieszkalnego przy ul. Łuczniczej 1/Krasińskiego 35 w Szczecinie, polegających na wzmocnieniu wykusza od strony ul. Łuczniczej 1
95 2022-08-11 (termin otwarcia ofert: 2022-08-19)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Miejsca rekreacji dla mieszkańców w Szczecinie” z podziałem na 3 części
96 2022-08-05 (termin otwarcia ofert: 2022-08-23)

Roboty remontowe piwnicy pod podwórzem wraz z remontem terenu podwórza przy ul. Mazurskiej 42 w Szczecinie
97 2022-08-04 (termin otwarcia ofert: 2022-08-22)

Wykonanie usług transportowo-porządkowych, z lokali wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Miasta Szczecin w 2022 roku
98 2022-08-04 (termin otwarcia ofert: 2022-08-19)

Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych, w podziale na trzy części
99 2022-08-03 (termin otwarcia ofert: 2022-08-18)

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Nocznickiego 38/5 oraz ul. Bandurskiego 9/3 w trybie zaprojektuj i wybuduj w podziale na dwie części
100 2022-07-26 (termin otwarcia ofert: 2022-08-10)

Wykonanie robót remontowych budynku mieszkalnego przy ul. Łuczniczej 1/Krasińskiego 35 w Szczecinie, polegających na wzmocnieniu wykusza od strony ul. Łuczniczej 1
101 2022-07-22 (termin otwarcia ofert: 2022-08-08)

Wykonanie docieplenia ścian elewacji budynków mieszkalnych położonych przy ul. Dębogórskiej 25 i 26 w Szczecinie
102 2022-07-05 (termin otwarcia ofert: 2022-07-21)

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Nocznickiego 38/5 oraz ul. Bandurskiego 9/3 w trybie zaprojektuj i wybuduj w podziale na dwie części
103 2022-06-30 (termin otwarcia ofert: 2022-07-15)

Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych, w podziale na trzy części
104 2022-06-28 (termin otwarcia ofert: 2022-07-07)

Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokalu mieszkalnego nr 5 przy al. Jana Pawła II 41 w Szczecinie na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej
105 2022-06-24 (termin otwarcia ofert: 2022-07-11)

Wykonanie robót remontowych budynku mieszkalnego przy ul. Łuczniczej 1/Krasińskiego 35 w Szczecinie, polegających na wzmocnieniu wykusza od strony ul. Łuczniczej 1
106 2022-06-24 (termin otwarcia ofert: 2022-07-11)

Wymianę instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie w podziale na dwie części
107 2022-06-22 (termin otwarcia ofert: 2022-07-07)

Wykonanie robót remontowych i malarskich budynku biurowo-administracyjnego przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, w podziale na dwie części
108 2022-06-22 (termin otwarcia ofert: 2022-07-07)

Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na dwie części
109 2022-06-14 (termin otwarcia ofert: 2022-06-22)

: Ochrona obiektu przy ul. Światowida 75 w Szczecinie polegająca na całodobowym monitoringu elektroniczno wizyjnym oraz doraźnej i prewencyjnej ochronie w formie patroli interwencyjnych
110 2022-06-10 (termin otwarcia ofert: 2022-06-28)

Roboty remontowe piwnicy pod podwórzem wraz z remontem terenu podwórza przy ul. Mazurskiej 42 w Szczecinie
111 2022-06-09 (termin otwarcia ofert: 2022-06-21)

Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokalu mieszkalnego nr 5 przy al. Jana Pawła II 41 w Szczecinie na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej
112 2022-06-08 (termin otwarcia ofert: 2022-06-23)

Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 37 w Szczecinie
113 2022-05-25 (termin otwarcia ofert: 2022-06-10)

Remont schodów terenowych skarpowych zlokalizowanych w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej, w podziale na dwie części
114 2022-05-24 (termin otwarcia ofert: 2022-06-08)

Wymianę instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie w podziale na dwie części
115 2022-05-24 (termin otwarcia ofert: 2022-06-07)

Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na dwie części
116 2022-05-19 (termin otwarcia ofert: 2022-06-03)

Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stołczyńskiej 173 w Szczecinie -UNIEWAŻNIONE POSTĘPOWANIE
117 2022-05-10 (termin otwarcia ofert: 2022-05-11)

Wymianę instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie w podziale na dwie części - UNIEWAŻNIONE POSTĘPOWANIE
118 2022-05-09 (termin otwarcia ofert: 2022-05-20)

Pielęgnacja zieleni na terenach stanowiących własność GminyMiasto Szczecin, zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w podziale na trzy części
119 2022-04-27 (termin otwarcia ofert: 2022-05-12)

Remont drogi wewnętrznej, budowa wiaty śmietnikowej, ogrodzenia oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Kopernika 10, 10a oraz ul. Jagiełły 25,26 w Szczecinie
120 2022-04-26 (termin otwarcia ofert: 2022-05-12)

Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Przybysławy 2 oficyna lewa w Szczecinie
121 2022-04-14 (termin otwarcia ofert: 2022-04-29)

Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 31 w Szczecinie
122 2022-04-14 (termin otwarcia ofert: 2022-04-29)

Uszczelnianie metodą szlamowania lub poprzez montaż wkładu kominowego oraz mechaniczne czyszczenie przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie w podziale na dwie części
123 2022-04-12 (termin otwarcia ofert: 2022-04-27)

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 5 komunalnych lokali mieszkalnych w trybie zamówienia "zaprojektuj i wybuduj"
124 2022-04-07 (termin otwarcia ofert: 2022-04-15)

Dostawa materiałów biurowych dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w podziale na dwie części
125 2022-04-05 (termin otwarcia ofert: 2022-04-21)

Wydzielenie łazienek w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
126 2022-03-24 (termin otwarcia ofert: 2022-04-01)

Wykonanie usług transportowo-porządkowych, z lokali wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Miasta Szczecin w 2022 roku
127 2022-03-23 (termin otwarcia ofert: 2022-04-08)

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie remontów komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie
128 2022-03-23 (termin otwarcia ofert: 2022-04-07)

Wykonanie robót zduńskich w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, w podziale na trzy części
129 2022-03-18 (termin otwarcia ofert: 2022-04-04)

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. 5 Lipca 17, 17a w Szczecinie – etap I roboty zewnętrzne.
130 2022-03-16 (termin otwarcia ofert: 2022-03-31)

Remont schodów terenowych skarpowych zlokalizowanych w Szczecinie przy ulicy Rugiańskiej, w podziale na dwie części
131 2022-03-14 (termin otwarcia ofert: 2022-03-31)

Przebudowa polegająca na wydzieleniu łazienek w lokalach mieszkalnych w budynku komunalnym wielorodzinnym przy ul. Stołczyńskiej 162 w Szczecinie
132 2022-03-14 (termin otwarcia ofert: 2022-03-22)

Świadczenie usługi zarządzania powstałą w ramach SBO infrastrukturą sportową położoną na nieruchomości przy ul. Skalistej 23 w Szczecinie
133 2022-03-10 (termin otwarcia ofert: 2022-03-28)

Zagospodarowanie terenu, w ramach SBO, na Osiedlu Kaliny obok "SYRIUSZA" przy ul. Witkiewicza
134 2022-03-04 (termin otwarcia ofert: 2022-03-22)

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu 10 komunalnych lokali mieszkalnych w trybie zamówienia „Zaprojektuj i wybuduj” w podziale na dwie części
135 2022-03-02 (termin otwarcia ofert: 2022-03-10)

Całodobowa ochrona nieruchomości przy ul. Szpitalnej 15 w Szczecinie polegająca na monitoringu elektroniczno – wizyjnym oraz doraźnej i prewencyjnej ochronie w formie patroli interwencyjnych
136 2022-03-01 (termin otwarcia ofert: 2022-03-17)

Wykonanie robót w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w wykonanych łazienkach w komunalnych lokalch mieszkalnych nr 1,3,5,6,7 w budynku przy ul. Stołczyńskiej 176 w Szczecinie
137 2022-02-25 (termin otwarcia ofert: 2022-03-09)

Dostawa materiałów biurowych dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
138 2022-02-22 (termin otwarcia ofert: 2022-03-10)

Przebudowa polegająca na wydzieleniu łazienek w lokalach mieszkalnych w budynku komunalnym wielorodzinnym przy ul. Stołczyńskiej 162 w Szczecinie
139 2022-02-21 (termin otwarcia ofert: 2022-03-08)

Remont schodów terenowych skarpowych zlokalizowanych w Szczecinie przy ulicy Rugiańskiej, w podziale na dwie części
140 2022-02-16 (termin otwarcia ofert: 2022-03-03)

Sukcesywna wymiana 15 sztuk gazowych kotłów centralnego ogrzewania na kotły dwufunkcyjne kondensacyjne o mocy 24 KW w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie
141 2022-02-15 (termin otwarcia ofert: 2022-03-02)

Wydzielenie pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku przy ul. Małopolskiej 58 w Szczecinie, wraz z remontem lokalu.
142 2022-02-04 (termin otwarcia ofert: 2022-02-15)

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 2, 3 i 4 piętra , remontu dachu, klatki schodowej, docieplenia ścian zewnętrznych i dachu budynku przy ul. Szpitalnej 18 w Szczecinie
143 2021-12-31 (termin otwarcia ofert: 2022-01-11)

Świadczenie usług kominiarskich w zasobie zarządzanym przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w podziale na trzy części
144 2021-11-26 (termin otwarcia ofert: 2021-12-06)

Ochrona nieruchomości w systemie monitoringu elektronicznego i elektroniczno - wizyjnego w obiektach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
145 2021-11-23 (termin otwarcia ofert: 2021-12-02)

Ochrona nieruchomości przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie polegająca na całodobowym monitoringu elektroniczno wizyjnym, ochronie w formie patroli interwencyjnych oraz bezpośrednim dozorze osobowym
146 2021-11-16 (termin otwarcia ofert: 2021-11-24)

Sprzątanie pomieszczeń biurowych w siedzibach Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
147 2021-10-27 (termin otwarcia ofert: 2021-11-05)

Sprzątanie oraz wywóz gabarytów , gruzu i gałęzi oraz innych odpadów z terenów niezamieszkałych zespołów garażowych w rejonach zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
148 2021-10-26 (termin otwarcia ofert: 2021-11-10)

Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni oraz schodów terenowych i zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na cztery części
149 2021-10-08 (termin otwarcia ofert: 2021-10-18)

Wywóz odpadów komunalnych z kompleksów garażowych zlokalizowanych na lewobrzeżnych i prawobrzeżnych dzielnicach Szczecina oraz z siedzib ZBiLK w podziale na cztery części
150 2021-09-30 (termin otwarcia ofert: 2021-10-15)

Wykonanie remontu 4 lokali mieszkalnych i 2 lokali użytkowych w budynku przy ul. Staromiejskiej 9-10 w Szczecinie w podziale na sześć części
151 2021-09-28 (termin otwarcia ofert: 2021-10-14)

Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na cztery części
152 2021-09-20 (termin otwarcia ofert: 2021-09-28)

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych będących własnością Gminy Miasta Szczecin w podziale na pięć części
153 2021-09-15 (termin otwarcia ofert: 2021-10-01)

Zagospodarowanie terenu na działce nr 2/35 z obrębu 1025 przy ul. Monte Cassino, ul. Mazurskiej, ul. Wielkopolskiej, ul. Jana Pawła II w Szczecinie
154 2021-09-09 (termin otwarcia ofert: 2021-09-24)

Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarpanowej i ul. Niedźwiedziej (dz. nr 2/17 i 3/32 obręb 4108) w Szczecinie - ETAP II
155 2021-09-07 (termin otwarcia ofert: 2021-09-15)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Szczecin wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w podziale na trzy części
156 2021-09-02 (termin otwarcia ofert: 2021-09-17)

Wykonanie remontu nawierzchni w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na dwie części
157 2021-09-01 (termin otwarcia ofert: 2021-09-17)

Wydzielenie łazienek, wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych nr 13,18,19 w budynku przy ul. Łokietka 4 oficyna
158 2021-09-01 (termin otwarcia ofert: 2021-09-17)

Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Szczecinie wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na dwie części
159 2021-09-01 (termin otwarcia ofert: 2021-09-16)

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu 10 komunalnych lokali mieszkalnych w trybie zamówienia „Zaprojektuj i wybuduj” w podziale na dwie części
160 2021-08-30 (termin otwarcia ofert: 2021-09-07)

Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych, wykonania robót budowlanych w budynkach mieszkalnych w Szczecinie, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w podziale na dwie części
161 2021-08-25 (termin otwarcia ofert: 2021-09-09)

Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na cztery części
162 2021-08-24 (termin otwarcia ofert: 2021-08-09)

Wykonanie rozbiórki budynków będących własnością Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części
163 2021-08-20 (termin otwarcia ofert: 2021-08-30)

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu komunalnych lokali mieszkalnych z wydzieleniem łazienek, wymianą instalacji elektrycznej oraz wykonaniem instalacji c.o. w podziale na pięć części
164 2021-08-17 (termin otwarcia ofert: 2021-08-25)

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 2, 3 i 4 piętra, remontu dachu, klatki schodowej, docieplenia ścian zewnętrznych i dachu budynku przy ul. Szpitalnej 18 w Szczecinie
165 2021-07-26 (termin otwarcia ofert: 2021-08-10)

Wykonanie robót remontowych elewacji, tarasu, wejścia do budynku przy ul. Krasickiego 6 w Szczecinie zgodnie z przepisami dotyczącymi robót w obiekcie zabytkowym i w jego otoczeniu, zgodnie z Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
166 2021-07-22 (termin otwarcia ofert: 2021-08-10)

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu 22 komunalnych lokali mieszkalnych w trybie zamówienia „Zaprojektuj i wybuduj” w podziale na dwie części
167 2021-07-13 (termin otwarcia ofert: 2021-07-29)

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nehringa 65 w Szczecinie
168 2021-07-13 (termin otwarcia ofert: 2021-07-28)

Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Krasińskiego 90 w Szczecinie
169 2021-07-07 (termin otwarcia ofert: 2021-07-26)

Wydzielenie łazienek, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej, wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbiórką budowli WC zewnętrznego w wielorodzinnym komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Księżnej Dąbrówki 3 w Szczecinie
170 2021-07-05 (termin otwarcia ofert: 2021-07-20)

Utwardzenie nawierzchni działki nr 14/1 z obrębu 2008 przy ul. Litewskiej w Szczecinie Etap - III
171 2021-07-02 (termin otwarcia ofert: 2021-07-19)

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Światowida 69 w Szczecinie
172 2021-07-01 (termin otwarcia ofert: 2021-07-16)

Wykonanie remontu wjazdu na działkę oraz utwardzenie nawierzchni działki w podziale na dwie części: Część 1 - Remont wjazdów na działkę nr 68/1 z obrębu 1054 z ul. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie wraz z budową kratek ściekowych instalacji kanalizacji deszczowej Część 2 - Utwardzenie nawierzchni nr. dz. nr 5/1 z obrębu 1054 ul. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie
173 2021-06-23 (termin otwarcia ofert: 2021-07-09)

Wykonanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Miasto Szczecin w podziale na siedem części
174 2021-06-23 (termin otwarcia ofert: 2021-07-02)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynków mieszkalnych przy al. Powstańców Wielkopolskich 37, 38 i 39 w Szczecinie
175 2021-06-23 (termin otwarcia ofert: 2021-07-02)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania robót rozbiórkowych wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego, obiektów budowlanych będących własnością Gminy Miasta Szczecin w podziale na pięć części
176 2021-06-23 (termin otwarcia ofert: 2021-07-08)

Zagospodarowanie terenu i docieplenie budynku wraz z izolacją przy ul. Jagiellońskiej 33 w podziale na dwie części
177 2021-06-16 (termin otwarcia ofert: 2021-06-24)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu w ramach SBO wraz pełnieniem nadzoru autorskiego, w podziale na dwie części
178 2021-06-02 (termin otwarcia ofert: 2021-06-11)

Ochrona obiektu przy ul. Światowida 75 w Szczecinie polegająca na całodobowym monitoringu elektroniczno wizyjnym oraz doraźnej i prewencyjnej ochronie w formie patroli interwencyjnych
179 2021-05-27 (termin otwarcia ofert: 2021-06-10)

Pielęgnacja zieleni na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w podziale na dwie części.
180 2021-05-25 (termin otwarcia ofert: 2021-06-15)

Zagospodarowanie terenu na działce nr 2/35 z obrębu 1025 przy ul. Monte Cassino, ul. Mazurskiej, ul. Wielkopolskiej, ul. Jana Pawła II w Szczecinie
181 2021-05-14 (termin otwarcia ofert: 2021-05-24)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontów budynków mieszkalnych przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie, w podziale na 5 części
182 2021-05-12 (termin otwarcia ofert: 2021-05-31)

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Nehringa 65 w Szczecinie
183 2021-05-11 (termin otwarcia ofert: 2021-05-19)

Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych, obejmujących swoim zakresem wydzielenie łazienek wraz ze zmianą sposobu ogrzewania na CO gazowe lub elektryczne, w lokalach mieszkalnych w Szczecinie, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w odniesieniu do zaprojektowanych robót, w podziale na dwie części
184 2021-05-11 (termin otwarcia ofert: 2021-06-08)

Zagospodarowanie terenu przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie (nr dz 5/1 obręb 3018).
185 2021-05-06 (termin otwarcia ofert: 2021-05-21)

Wykonanie przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 21/3 w Szczecinie
186 2021-04-29 (termin otwarcia ofert: 2021-05-10)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy al. Powstańców Wielkopolskich 31, 37, 38, 39 w Szczecinie
187 2021-04-27 (termin otwarcia ofert: 2021-05-14)

Wykonanie remontu budynków magazynowych zlokalizowanych na działce nr 6 z obrębu 1078 przy ul. Bydgoskiej 3a w Szczecinie
188 2021-04-23 (termin otwarcia ofert: 2021-05-05)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania robót rozbiórkowych wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego, obiektów budowlanych będących własnością Gminy Miasta Szczecin w podziale na cztery części
189 2021-03-29 (termin otwarcia ofert: 2021-04-12)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy al. Powstańców Wielkopolskich 31, al. Powstańców Wielkopolskich 37, al. Powstańców Wielkopolskich 38 i al. Powstańców Wielkopolskich 39 w Szczecinie”
190 2021-03-25 (termin otwarcia ofert: 2021-04-09)

Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dwie części
191 2021-03-19 (termin otwarcia ofert: 2021-04-07)

Wykonanie przebudowy lokali mieszkalnych przy ul. Szwoleżerów 20/1, ul. Mazurskiej 24/1 oraz ul. Mazurskiej 21/3 w Szczecinie w podziale na trzy części
192 2021-03-19 (termin otwarcia ofert: 2021-04-07)

Sukcesywna wymiana 22 sztuk gazowych kotłów centralnego ogrzewania na kotły dwufunkcyjne kondensacyjne o mocy 24 KW w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie
193 2021-03-15 (termin otwarcia ofert: 2021-04-12)

Zagospodarowanie terenu przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie (nr dz 5/1 obręb 3018).
194 2021-03-10 (termin otwarcia ofert: 2021-03-19)

Świadczenie usługi zarządzania powstałą w ramach SBO infrastrukturą sportową położoną na nieruchomości przy ul. Skalistej 23 w Szczecinie
195 2021-03-03 (termin otwarcia ofert: 2021-03-11)

Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, wraz z zimowym utrzymaniem terenów (dawny Rejon 2,3,7)
196 2021-02-24 (termin otwarcia ofert: 2021-03-04)

Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, wraz z zimowym utrzymaniem terenów ( dawny Rejon nr 2,3,7) - UNIEWAŻNIONE
197 2020-12-31 (termin otwarcia ofert: 2021-01-14)

(EB)Wykonanie w latach 2021 / 2022 przeglądów technicznych budowlanych 5-letnich i rocznych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa zarządzanych przez ZBiLK, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-02-23
Uwaga!
Pytanie i odpowiedź z dnia 12.01.2021 r., Modyfikacja treści siwz z dnia 12.01.2021 r.
198 2020-12-31 (termin otwarcia ofert: 2022-01-12)

(MM) Wykonywanie usług transportowo-porządkowych, z lokali wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Miasta Szczecin w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-20
199 2020-12-30 (termin otwarcia ofert: 2021-01-15)

(ACH) Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej 30 oficyna i ul. Studziennej 31 oficyna oraz rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków garażowych i budynków gospodarczych przy ul. Studziennej 32 oficyna w Szczecinie, wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-03-25
200 2020-12-30 (termin otwarcia ofert: 2021-01-11)

(AT) Świadczenie usług wywozu odpadów wielkogabarytowych, poremontowych, gruzu, liści i innych odpadów komunalnych, składowanych na terenie posesji, zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-20
201 2020-12-30 (termin otwarcia ofert: 2021-01-11)

(ACH) Świadczenie usługi zarządzania, powstałą w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego infrastrukturą sportową położoną na nieruchomości stanowiącej część działki nr 50/1 z obrębu 4133 oraz część działki nr 259/3 z obrębu 4444 położonych przy ul. Skalistej 23, obejmującą swoim zakresem boiska znajdujące się na przedmiotowym terenie oraz budynek sanitarno – szatniowy
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-14
202 2020-12-29 (termin otwarcia ofert: 2021-01-29)

(MM) Wykonywanie robót zduńskich w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-02-12
203 2020-12-28 (termin otwarcia ofert: 2021-01-12)

(ACH) Wykonanie w latach 2021-2022 pięcioletnich przeglądów polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków będących w zasobach Gminy Miasto Szczecin zarządzanych przez ZBiLK
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-19
204 2020-12-23 (termin otwarcia ofert: 2020-12-31)

(MM) Wykonywanie usług transportowo-porządkowych, z lokali wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Miasta Szczecin w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-12-31
205 2020-12-23 (termin otwarcia ofert: 2021-01-07)

(MM) Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie remontów komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-02-15
206 2020-12-18 (termin otwarcia ofert: 2021-01-05)

(ACH) Świadczenie usług kontroli okresowej stanu technicznego instalacji gazowych, w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-21
207 2020-12-16 (termin otwarcia ofert: 2020-12-28)

(ACH) Świadczenie usługi zarządzania, powstałą w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego infrastrukturą sportową położoną na nieruchomości stanowiącej część działki nr 50/1 z obrębu 4133 oraz część działki nr 259/3 z obrębu 4444 położonych przy ul. Skalistej 23, obejmującą swoim zakresem boiska znajdujące się na przedmiotowym terenie oraz budynek sanitarno – szatniowy
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-12-29