logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
LpTytuł ogłoszenia
1 2023-02-01 (termin otwarcia ofert: 2023-02-22)

Uszczelnianie metodą szlamowania lub poprzez montaż wkładu kominowego oraz mechaniczne czyszczenie przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, w podziale na dwie części
2 2023-01-25 (termin otwarcia ofert: 2023-02-10)

Sukcesywna wymiana 15 sztuk gazowych kotłów centralnego ogrzewania na kotły dwufunkcyjne kondensacyjne o mocy 24 KW w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie
3 2023-01-23 (termin otwarcia ofert: 2023-01-31)

Świadczenie usług kominiarskich w zasobie zarzadzanym przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w podziale na trzy części
4 2023-01-20 (termin otwarcia ofert: 2023-02-03)

Wykonanie usług transportowo-porządkowych z lokali wskazanych przez Zamawiającego przy przeprowadzkach, zgonach, pożarach, eksmisjach, na terenie Miasta Szczecin, w podziale na dwie części
5 2023-01-19 (termin otwarcia ofert: 2023-02-03)

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie remontów komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie
6 2022-12-29 (termin otwarcia ofert: 2023-01-10)

Wywóz w latach 2023/2024 odpadów wielkogabarytowych, poremontowych oraz innych odpadów, składowanych na terenie posesji zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, w dawnym Rejonie 2, 3, 7
7 2022-12-29 (termin otwarcia ofert: 2023-01-17)

Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych, w podziale na trzy części
8 2022-12-13 (termin otwarcia ofert: 2022-12-21)

Ochrona obiektu przy ul. Wojska Polskiego 64 w Szczecinie polegająca na całodobowym monitoringu elektroniczno wizyjnym oraz doraźnej i prewencyjnej ochronie w formie patroli interwencyjnych
9 2022-12-09 (termin otwarcia ofert: 2022-12-19)

Wywóz w latach 2023/2024 odpadów wielkogabarytowych, poremontowych oraz innych odpadów, składowanych na terenie posesji zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, w podziale na trzy części
10 2022-12-09 (termin otwarcia ofert: 2022-12-19)

Modyfikacja, aktualizacja, serwis oraz rozwój oprogramowania i udostępnienie przetwarzania danych osobowych dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL, wykorzystywanego przez ZBiLK
11 2022-12-05 (termin otwarcia ofert: 2022-12-13)

Świadczenie usług kontroli okresowej stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie w podziale na trzy części
12 2022-12-05 (termin otwarcia ofert: 2022-12-13)

Ochrona nieruchomości w systemie monitoringu elektronicznego i elektroniczno - wizyjnego w obiektach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
13 2022-11-23 (termin otwarcia ofert: 2022-12-08)

Wykonanie w latach 2022/2023 robót zduńskich w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, w podziale na dwie części
14 2022-11-22 (termin otwarcia ofert: 2022-12-01)

Ochrona nieruchomości w systemie monitoringu elektronicznego i elektroniczno - wizyjnego w obiektach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
15 2022-11-18 (termin otwarcia ofert: 2022-11-28)

Ochrona nieruchomości przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie polegająca na całodobowym monitoringu elektroniczno wizyjnym, ochronie w formie patroli interwencyjnych oraz bezpośrednim dozorze osobowym
16 2022-11-04 (termin otwarcia ofert: 2022-11-14)

Sprzątanie oraz wywóz gabarytów, gruzu i gałęzi oraz innych odpadów z terenów niezamieszkałych zespołów garażowych w rejonach zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
17 2022-11-04 (termin otwarcia ofert: 2022-11-14)

Zabezpieczenie techniczne budynków poprzez montaż oraz wynajem środków mechanicznego zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych wraz z instalacją alarmową w obiektach (pustostanach)
18 2022-10-19 (termin otwarcia ofert: 2022-10-28)

Sprzątanie pomieszczeń biurowych w siedzibach Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
19 2022-10-19 (termin otwarcia ofert: 2022-11-03)

Rozbudowa parkingu osiedlowego wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. Rapackiego w Szczecinie
20 2022-10-14 (termin otwarcia ofert: 2022-10-24)

Wywóz odpadów komunalnych z kompleksów garażowych zlokalizowanych na lewobrzeżnych i prawobrzeżnych dzielnicach Szczecina oraz z siedzib ZBiLK w podziale na cztery części
21 2022-10-06 (termin otwarcia ofert: 2022-10-21)

Wykonanie remontu klatki schodowej, pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego 6 w Szczecinie
22 2022-10-05 (termin otwarcia ofert: 2022-10-20)

Wykonanie utwardzenia terenu pod tymczasowy parking wraz z budową ciągu komunikacji pieszo-rowerowej oraz remontem istniejącego dojazdu przy ul. Mieszka I w Szczecinie
23 2022-09-30 (termin otwarcia ofert: 2022-10-17)

Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na sześć części
24 2022-09-22 (termin otwarcia ofert: 2022-10-07)

Wymiana stolarki okiennej w dwóch obiektach użytkowych oraz wymiana instalacji c.o., c.w.u. i z.w. w budynku Stowarzyszenia „Feniks” przy ul. Zamkniętej 5 w Szczecinie w podziale na dwie części
25 2022-09-08 (termin otwarcia ofert: 2022-09-23)

Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na dwie części
26 2022-09-08 (termin otwarcia ofert: 2022-09-16)

Dostawa oprogramowania biurowego dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
27 2022-08-29 (termin otwarcia ofert: 2022-09-07)

Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych w podziale na dwie części
28 2022-08-26 (termin otwarcia ofert: 2022-09-12)

Rozbiórka budynku magazynowego wraz z rozbiórką części muru i wiaty przy ul. Ofiar Grudnia 1970 r.
29 2022-08-25 (termin otwarcia ofert: 2022-09-12)

Wymian stolarki okiennej, balkonowej, drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych oraz stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynkach zarządzanych przez ZBiLK w podziale na dwie części
30 2022-08-18 (termin otwarcia ofert: 2022-08-29)

Opracowanie dokumentacji projektorowej na wydzielenie lokalu nr 1 i 1A, przebudowę lokalu 1A oraz uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali nr 1 i 1A w budynku przy ul. Nehringa 35 w Szczecinie
31 2022-08-16 (termin otwarcia ofert: 2022-08-31)

Wykonanie robót remontowych budynku mieszkalnego przy ul. Łuczniczej 1/Krasińskiego 35 w Szczecinie, polegających na wzmocnieniu wykusza od strony ul. Łuczniczej 1
32 2022-08-11 (termin otwarcia ofert: 2022-08-19)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Miejsca rekreacji dla mieszkańców w Szczecinie” z podziałem na 3 części
33 2022-08-05 (termin otwarcia ofert: 2022-08-23)

Roboty remontowe piwnicy pod podwórzem wraz z remontem terenu podwórza przy ul. Mazurskiej 42 w Szczecinie
34 2022-08-04 (termin otwarcia ofert: 2022-08-22)

Wykonanie usług transportowo-porządkowych, z lokali wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Miasta Szczecin w 2022 roku
35 2022-08-04 (termin otwarcia ofert: 2022-08-19)

Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych, w podziale na trzy części
36 2022-08-03 (termin otwarcia ofert: 2022-08-18)

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Nocznickiego 38/5 oraz ul. Bandurskiego 9/3 w trybie zaprojektuj i wybuduj w podziale na dwie części
37 2022-07-26 (termin otwarcia ofert: 2022-08-10)

Wykonanie robót remontowych budynku mieszkalnego przy ul. Łuczniczej 1/Krasińskiego 35 w Szczecinie, polegających na wzmocnieniu wykusza od strony ul. Łuczniczej 1
38 2022-07-22 (termin otwarcia ofert: 2022-08-08)

Wykonanie docieplenia ścian elewacji budynków mieszkalnych położonych przy ul. Dębogórskiej 25 i 26 w Szczecinie
39 2022-07-05 (termin otwarcia ofert: 2022-07-21)

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Nocznickiego 38/5 oraz ul. Bandurskiego 9/3 w trybie zaprojektuj i wybuduj w podziale na dwie części
40 2022-06-30 (termin otwarcia ofert: 2022-07-15)

Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych, w podziale na trzy części
41 2022-06-28 (termin otwarcia ofert: 2022-07-07)

Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokalu mieszkalnego nr 5 przy al. Jana Pawła II 41 w Szczecinie na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej
42 2022-06-24 (termin otwarcia ofert: 2022-07-11)

Wykonanie robót remontowych budynku mieszkalnego przy ul. Łuczniczej 1/Krasińskiego 35 w Szczecinie, polegających na wzmocnieniu wykusza od strony ul. Łuczniczej 1
43 2022-06-24 (termin otwarcia ofert: 2022-07-11)

Wymianę instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie w podziale na dwie części
44 2022-06-22 (termin otwarcia ofert: 2022-07-07)

Wykonanie robót remontowych i malarskich budynku biurowo-administracyjnego przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, w podziale na dwie części
45 2022-06-22 (termin otwarcia ofert: 2022-07-07)

Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na dwie części
46 2022-06-14 (termin otwarcia ofert: 2022-06-22)

: Ochrona obiektu przy ul. Światowida 75 w Szczecinie polegająca na całodobowym monitoringu elektroniczno wizyjnym oraz doraźnej i prewencyjnej ochronie w formie patroli interwencyjnych
47 2022-06-10 (termin otwarcia ofert: 2022-06-28)

Roboty remontowe piwnicy pod podwórzem wraz z remontem terenu podwórza przy ul. Mazurskiej 42 w Szczecinie
48 2022-06-09 (termin otwarcia ofert: 2022-06-21)

Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokalu mieszkalnego nr 5 przy al. Jana Pawła II 41 w Szczecinie na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej
49 2022-06-08 (termin otwarcia ofert: 2022-06-23)

Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 37 w Szczecinie
50 2022-05-25 (termin otwarcia ofert: 2022-06-10)

Remont schodów terenowych skarpowych zlokalizowanych w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej, w podziale na dwie części
51 2022-05-24 (termin otwarcia ofert: 2022-06-08)

Wymianę instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie w podziale na dwie części
52 2022-05-24 (termin otwarcia ofert: 2022-06-07)

Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na dwie części
53 2022-05-19 (termin otwarcia ofert: 2022-06-03)

Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stołczyńskiej 173 w Szczecinie -UNIEWAŻNIONE POSTĘPOWANIE
54 2022-05-10 (termin otwarcia ofert: 2022-05-11)

Wymianę instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie w podziale na dwie części - UNIEWAŻNIONE POSTĘPOWANIE
55 2022-05-09 (termin otwarcia ofert: 2022-05-20)

Pielęgnacja zieleni na terenach stanowiących własność GminyMiasto Szczecin, zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w podziale na trzy części
56 2022-04-27 (termin otwarcia ofert: 2022-05-12)

Remont drogi wewnętrznej, budowa wiaty śmietnikowej, ogrodzenia oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Kopernika 10, 10a oraz ul. Jagiełły 25,26 w Szczecinie
57 2022-04-26 (termin otwarcia ofert: 2022-05-12)

Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Przybysławy 2 oficyna lewa w Szczecinie
58 2022-04-14 (termin otwarcia ofert: 2022-04-29)

Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 31 w Szczecinie
59 2022-04-14 (termin otwarcia ofert: 2022-04-29)

Uszczelnianie metodą szlamowania lub poprzez montaż wkładu kominowego oraz mechaniczne czyszczenie przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie w podziale na dwie części
60 2022-04-12 (termin otwarcia ofert: 2022-04-27)

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 5 komunalnych lokali mieszkalnych w trybie zamówienia "zaprojektuj i wybuduj"
61 2022-04-07 (termin otwarcia ofert: 2022-04-15)

Dostawa materiałów biurowych dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w podziale na dwie części
62 2022-04-05 (termin otwarcia ofert: 2022-04-21)

Wydzielenie łazienek w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
63 2022-03-24 (termin otwarcia ofert: 2022-04-01)

Wykonanie usług transportowo-porządkowych, z lokali wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Miasta Szczecin w 2022 roku
64 2022-03-23 (termin otwarcia ofert: 2022-04-08)

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie remontów komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie
65 2022-03-23 (termin otwarcia ofert: 2022-04-07)

Wykonanie robót zduńskich w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, w podziale na trzy części
66 2022-03-18 (termin otwarcia ofert: 2022-04-04)

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. 5 Lipca 17, 17a w Szczecinie – etap I roboty zewnętrzne.
67 2022-03-16 (termin otwarcia ofert: 2022-03-31)

Remont schodów terenowych skarpowych zlokalizowanych w Szczecinie przy ulicy Rugiańskiej, w podziale na dwie części
68 2022-03-14 (termin otwarcia ofert: 2022-03-31)

Przebudowa polegająca na wydzieleniu łazienek w lokalach mieszkalnych w budynku komunalnym wielorodzinnym przy ul. Stołczyńskiej 162 w Szczecinie
69 2022-03-14 (termin otwarcia ofert: 2022-03-22)

Świadczenie usługi zarządzania powstałą w ramach SBO infrastrukturą sportową położoną na nieruchomości przy ul. Skalistej 23 w Szczecinie
70 2022-03-10 (termin otwarcia ofert: 2022-03-28)

Zagospodarowanie terenu, w ramach SBO, na Osiedlu Kaliny obok "SYRIUSZA" przy ul. Witkiewicza
71 2022-03-04 (termin otwarcia ofert: 2022-03-22)

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu 10 komunalnych lokali mieszkalnych w trybie zamówienia „Zaprojektuj i wybuduj” w podziale na dwie części
72 2022-03-02 (termin otwarcia ofert: 2022-03-10)

Całodobowa ochrona nieruchomości przy ul. Szpitalnej 15 w Szczecinie polegająca na monitoringu elektroniczno – wizyjnym oraz doraźnej i prewencyjnej ochronie w formie patroli interwencyjnych
73 2022-03-01 (termin otwarcia ofert: 2022-03-17)

Wykonanie robót w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w wykonanych łazienkach w komunalnych lokalch mieszkalnych nr 1,3,5,6,7 w budynku przy ul. Stołczyńskiej 176 w Szczecinie
74 2022-02-25 (termin otwarcia ofert: 2022-03-09)

Dostawa materiałów biurowych dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
75 2022-02-22 (termin otwarcia ofert: 2022-03-10)

Przebudowa polegająca na wydzieleniu łazienek w lokalach mieszkalnych w budynku komunalnym wielorodzinnym przy ul. Stołczyńskiej 162 w Szczecinie
76 2022-02-21 (termin otwarcia ofert: 2022-03-08)

Remont schodów terenowych skarpowych zlokalizowanych w Szczecinie przy ulicy Rugiańskiej, w podziale na dwie części
77 2022-02-16 (termin otwarcia ofert: 2022-03-03)

Sukcesywna wymiana 15 sztuk gazowych kotłów centralnego ogrzewania na kotły dwufunkcyjne kondensacyjne o mocy 24 KW w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie
78 2022-02-15 (termin otwarcia ofert: 2022-03-02)

Wydzielenie pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku przy ul. Małopolskiej 58 w Szczecinie, wraz z remontem lokalu.
79 2022-02-04 (termin otwarcia ofert: 2022-02-15)

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 2, 3 i 4 piętra , remontu dachu, klatki schodowej, docieplenia ścian zewnętrznych i dachu budynku przy ul. Szpitalnej 18 w Szczecinie
80 2021-12-31 (termin otwarcia ofert: 2022-01-11)

Świadczenie usług kominiarskich w zasobie zarządzanym przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w podziale na trzy części
81 2021-11-26 (termin otwarcia ofert: 2021-12-06)

Ochrona nieruchomości w systemie monitoringu elektronicznego i elektroniczno - wizyjnego w obiektach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
82 2021-11-23 (termin otwarcia ofert: 2021-12-02)

Ochrona nieruchomości przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie polegająca na całodobowym monitoringu elektroniczno wizyjnym, ochronie w formie patroli interwencyjnych oraz bezpośrednim dozorze osobowym
83 2021-11-16 (termin otwarcia ofert: 2021-11-24)

Sprzątanie pomieszczeń biurowych w siedzibach Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
84 2021-10-27 (termin otwarcia ofert: 2021-11-05)

Sprzątanie oraz wywóz gabarytów , gruzu i gałęzi oraz innych odpadów z terenów niezamieszkałych zespołów garażowych w rejonach zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
85 2021-10-26 (termin otwarcia ofert: 2021-11-10)

Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni oraz schodów terenowych i zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na cztery części
86 2021-10-08 (termin otwarcia ofert: 2021-10-18)

Wywóz odpadów komunalnych z kompleksów garażowych zlokalizowanych na lewobrzeżnych i prawobrzeżnych dzielnicach Szczecina oraz z siedzib ZBiLK w podziale na cztery części
87 2021-09-30 (termin otwarcia ofert: 2021-10-15)

Wykonanie remontu 4 lokali mieszkalnych i 2 lokali użytkowych w budynku przy ul. Staromiejskiej 9-10 w Szczecinie w podziale na sześć części
88 2021-09-28 (termin otwarcia ofert: 2021-10-14)

Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na cztery części
89 2021-09-20 (termin otwarcia ofert: 2021-09-28)

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych będących własnością Gminy Miasta Szczecin w podziale na pięć części
90 2021-09-15 (termin otwarcia ofert: 2021-10-01)

Zagospodarowanie terenu na działce nr 2/35 z obrębu 1025 przy ul. Monte Cassino, ul. Mazurskiej, ul. Wielkopolskiej, ul. Jana Pawła II w Szczecinie
91 2021-09-09 (termin otwarcia ofert: 2021-09-24)

Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarpanowej i ul. Niedźwiedziej (dz. nr 2/17 i 3/32 obręb 4108) w Szczecinie - ETAP II
92 2021-09-07 (termin otwarcia ofert: 2021-09-15)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Szczecin wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w podziale na trzy części
93 2021-09-02 (termin otwarcia ofert: 2021-09-17)

Wykonanie remontu nawierzchni w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na dwie części
94 2021-09-01 (termin otwarcia ofert: 2021-09-17)

Wydzielenie łazienek, wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych nr 13,18,19 w budynku przy ul. Łokietka 4 oficyna
95 2021-09-01 (termin otwarcia ofert: 2021-09-17)

Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Szczecinie wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na dwie części
96 2021-09-01 (termin otwarcia ofert: 2021-09-16)

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu 10 komunalnych lokali mieszkalnych w trybie zamówienia „Zaprojektuj i wybuduj” w podziale na dwie części
97 2021-08-30 (termin otwarcia ofert: 2021-09-07)

Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych, wykonania robót budowlanych w budynkach mieszkalnych w Szczecinie, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w podziale na dwie części
98 2021-08-25 (termin otwarcia ofert: 2021-09-09)

Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na cztery części
99 2021-08-24 (termin otwarcia ofert: 2021-08-09)

Wykonanie rozbiórki budynków będących własnością Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części
100 2021-08-20 (termin otwarcia ofert: 2021-08-30)

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu komunalnych lokali mieszkalnych z wydzieleniem łazienek, wymianą instalacji elektrycznej oraz wykonaniem instalacji c.o. w podziale na pięć części
101 2021-08-17 (termin otwarcia ofert: 2021-08-25)

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 2, 3 i 4 piętra, remontu dachu, klatki schodowej, docieplenia ścian zewnętrznych i dachu budynku przy ul. Szpitalnej 18 w Szczecinie
102 2021-07-26 (termin otwarcia ofert: 2021-08-10)

Wykonanie robót remontowych elewacji, tarasu, wejścia do budynku przy ul. Krasickiego 6 w Szczecinie zgodnie z przepisami dotyczącymi robót w obiekcie zabytkowym i w jego otoczeniu, zgodnie z Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
103 2021-07-22 (termin otwarcia ofert: 2021-08-10)

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu 22 komunalnych lokali mieszkalnych w trybie zamówienia „Zaprojektuj i wybuduj” w podziale na dwie części
104 2021-07-13 (termin otwarcia ofert: 2021-07-29)

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nehringa 65 w Szczecinie
105 2021-07-13 (termin otwarcia ofert: 2021-07-28)

Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Krasińskiego 90 w Szczecinie
106 2021-07-07 (termin otwarcia ofert: 2021-07-26)

Wydzielenie łazienek, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej, wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbiórką budowli WC zewnętrznego w wielorodzinnym komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Księżnej Dąbrówki 3 w Szczecinie
107 2021-07-05 (termin otwarcia ofert: 2021-07-20)

Utwardzenie nawierzchni działki nr 14/1 z obrębu 2008 przy ul. Litewskiej w Szczecinie Etap - III
108 2021-07-02 (termin otwarcia ofert: 2021-07-19)

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Światowida 69 w Szczecinie
109 2021-07-01 (termin otwarcia ofert: 2021-07-16)

Wykonanie remontu wjazdu na działkę oraz utwardzenie nawierzchni działki w podziale na dwie części: Część 1 - Remont wjazdów na działkę nr 68/1 z obrębu 1054 z ul. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie wraz z budową kratek ściekowych instalacji kanalizacji deszczowej Część 2 - Utwardzenie nawierzchni nr. dz. nr 5/1 z obrębu 1054 ul. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie
110 2021-06-23 (termin otwarcia ofert: 2021-07-09)

Wykonanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Miasto Szczecin w podziale na siedem części
111 2021-06-23 (termin otwarcia ofert: 2021-07-02)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynków mieszkalnych przy al. Powstańców Wielkopolskich 37, 38 i 39 w Szczecinie
112 2021-06-23 (termin otwarcia ofert: 2021-07-02)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania robót rozbiórkowych wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego, obiektów budowlanych będących własnością Gminy Miasta Szczecin w podziale na pięć części
113 2021-06-23 (termin otwarcia ofert: 2021-07-08)

Zagospodarowanie terenu i docieplenie budynku wraz z izolacją przy ul. Jagiellońskiej 33 w podziale na dwie części
114 2021-06-16 (termin otwarcia ofert: 2021-06-24)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu w ramach SBO wraz pełnieniem nadzoru autorskiego, w podziale na dwie części
115 2021-06-02 (termin otwarcia ofert: 2021-06-11)

Ochrona obiektu przy ul. Światowida 75 w Szczecinie polegająca na całodobowym monitoringu elektroniczno wizyjnym oraz doraźnej i prewencyjnej ochronie w formie patroli interwencyjnych
116 2021-05-27 (termin otwarcia ofert: 2021-06-10)

Pielęgnacja zieleni na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w podziale na dwie części.
117 2021-05-25 (termin otwarcia ofert: 2021-06-15)

Zagospodarowanie terenu na działce nr 2/35 z obrębu 1025 przy ul. Monte Cassino, ul. Mazurskiej, ul. Wielkopolskiej, ul. Jana Pawła II w Szczecinie
118 2021-05-14 (termin otwarcia ofert: 2021-05-24)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontów budynków mieszkalnych przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie, w podziale na 5 części
119 2021-05-12 (termin otwarcia ofert: 2021-05-31)

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Nehringa 65 w Szczecinie
120 2021-05-11 (termin otwarcia ofert: 2021-05-19)

Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych, obejmujących swoim zakresem wydzielenie łazienek wraz ze zmianą sposobu ogrzewania na CO gazowe lub elektryczne, w lokalach mieszkalnych w Szczecinie, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w odniesieniu do zaprojektowanych robót, w podziale na dwie części
121 2021-05-11 (termin otwarcia ofert: 2021-06-08)

Zagospodarowanie terenu przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie (nr dz 5/1 obręb 3018).
122 2021-05-06 (termin otwarcia ofert: 2021-05-21)

Wykonanie przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 21/3 w Szczecinie
123 2021-04-29 (termin otwarcia ofert: 2021-05-10)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy al. Powstańców Wielkopolskich 31, 37, 38, 39 w Szczecinie
124 2021-04-27 (termin otwarcia ofert: 2021-05-14)

Wykonanie remontu budynków magazynowych zlokalizowanych na działce nr 6 z obrębu 1078 przy ul. Bydgoskiej 3a w Szczecinie
125 2021-04-23 (termin otwarcia ofert: 2021-05-05)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania robót rozbiórkowych wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego, obiektów budowlanych będących własnością Gminy Miasta Szczecin w podziale na cztery części
126 2021-03-29 (termin otwarcia ofert: 2021-04-12)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy al. Powstańców Wielkopolskich 31, al. Powstańców Wielkopolskich 37, al. Powstańców Wielkopolskich 38 i al. Powstańców Wielkopolskich 39 w Szczecinie”
127 2021-03-25 (termin otwarcia ofert: 2021-04-09)

Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dwie części
128 2021-03-19 (termin otwarcia ofert: 2021-04-07)

Wykonanie przebudowy lokali mieszkalnych przy ul. Szwoleżerów 20/1, ul. Mazurskiej 24/1 oraz ul. Mazurskiej 21/3 w Szczecinie w podziale na trzy części
129 2021-03-19 (termin otwarcia ofert: 2021-04-07)

Sukcesywna wymiana 22 sztuk gazowych kotłów centralnego ogrzewania na kotły dwufunkcyjne kondensacyjne o mocy 24 KW w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie
130 2021-03-15 (termin otwarcia ofert: 2021-04-12)

Zagospodarowanie terenu przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie (nr dz 5/1 obręb 3018).
131 2021-03-10 (termin otwarcia ofert: 2021-03-19)

Świadczenie usługi zarządzania powstałą w ramach SBO infrastrukturą sportową położoną na nieruchomości przy ul. Skalistej 23 w Szczecinie
132 2021-03-03 (termin otwarcia ofert: 2021-03-11)

Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, wraz z zimowym utrzymaniem terenów (dawny Rejon 2,3,7)
133 2021-02-24 (termin otwarcia ofert: 2021-03-04)

Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, wraz z zimowym utrzymaniem terenów ( dawny Rejon nr 2,3,7) - UNIEWAŻNIONE
134 2020-12-31 (termin otwarcia ofert: 2021-01-14)

(EB)Wykonanie w latach 2021 / 2022 przeglądów technicznych budowlanych 5-letnich i rocznych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa zarządzanych przez ZBiLK, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-02-23
Uwaga!
Pytanie i odpowiedź z dnia 12.01.2021 r., Modyfikacja treści siwz z dnia 12.01.2021 r.
135 2020-12-31 (termin otwarcia ofert: 2022-01-12)

(MM) Wykonywanie usług transportowo-porządkowych, z lokali wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Miasta Szczecin w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-20
136 2020-12-30 (termin otwarcia ofert: 2021-01-15)

(ACH) Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej 30 oficyna i ul. Studziennej 31 oficyna oraz rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków garażowych i budynków gospodarczych przy ul. Studziennej 32 oficyna w Szczecinie, wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-03-25
137 2020-12-30 (termin otwarcia ofert: 2021-01-11)

(AT) Świadczenie usług wywozu odpadów wielkogabarytowych, poremontowych, gruzu, liści i innych odpadów komunalnych, składowanych na terenie posesji, zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-20
138 2020-12-30 (termin otwarcia ofert: 2021-01-11)

(ACH) Świadczenie usługi zarządzania, powstałą w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego infrastrukturą sportową położoną na nieruchomości stanowiącej część działki nr 50/1 z obrębu 4133 oraz część działki nr 259/3 z obrębu 4444 położonych przy ul. Skalistej 23, obejmującą swoim zakresem boiska znajdujące się na przedmiotowym terenie oraz budynek sanitarno – szatniowy
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-14
139 2020-12-29 (termin otwarcia ofert: 2021-01-29)

(MM) Wykonywanie robót zduńskich w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-02-12
140 2020-12-28 (termin otwarcia ofert: 2021-01-12)

(ACH) Wykonanie w latach 2021-2022 pięcioletnich przeglądów polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków będących w zasobach Gminy Miasto Szczecin zarządzanych przez ZBiLK
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-19
141 2020-12-23 (termin otwarcia ofert: 2020-12-31)

(MM) Wykonywanie usług transportowo-porządkowych, z lokali wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Miasta Szczecin w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-12-31
142 2020-12-23 (termin otwarcia ofert: 2021-01-07)

(MM) Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie remontów komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-02-15
143 2020-12-18 (termin otwarcia ofert: 2021-01-05)

(ACH) Świadczenie usług kontroli okresowej stanu technicznego instalacji gazowych, w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-21
144 2020-12-16 (termin otwarcia ofert: 2020-12-28)

(ACH) Świadczenie usługi zarządzania, powstałą w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego infrastrukturą sportową położoną na nieruchomości stanowiącej część działki nr 50/1 z obrębu 4133 oraz część działki nr 259/3 z obrębu 4444 położonych przy ul. Skalistej 23, obejmującą swoim zakresem boiska znajdujące się na przedmiotowym terenie oraz budynek sanitarno – szatniowy
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-12-29