logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
LpTytuł ogłoszenia
1 2021-06-02 (termin otwarcia ofert: 2021-06-11)

Ochrona obiektu przy ul. Światowida 75 w Szczecinie polegająca na całodobowym monitoringu elektroniczno wizyjnym oraz doraźnej i prewencyjnej ochronie w formie patroli interwencyjnych
2 2021-05-27 (termin otwarcia ofert: 2021-06-10)

Pielęgnacja zieleni na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w podziale na dwie części.
3 2021-05-25 (termin otwarcia ofert: 2021-06-15)

Zagospodarowanie terenu na działce nr 2/35 z obrębu 1025 przy ul. Monte Cassino, ul. Mazurskiej, ul. Wielkopolskiej, ul. Jana Pawła II w Szczecinie
4 2021-05-14 (termin otwarcia ofert: 2021-05-24)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontów budynków mieszkalnych przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie, w podziale na 5 części
5 2021-05-12 (termin otwarcia ofert: 2021-05-31)

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Nehringa 65 w Szczecinie
6 2021-05-11 (termin otwarcia ofert: 2021-05-19)

Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych, obejmujących swoim zakresem wydzielenie łazienek wraz ze zmianą sposobu ogrzewania na CO gazowe lub elektryczne, w lokalach mieszkalnych w Szczecinie, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w odniesieniu do zaprojektowanych robót, w podziale na dwie części
7 2021-05-11 (termin otwarcia ofert: 2021-06-08)

Zagospodarowanie terenu przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie (nr dz 5/1 obręb 3018).
8 2021-05-06 (termin otwarcia ofert: 2021-05-21)

Wykonanie przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 21/3 w Szczecinie
9 2021-04-29 (termin otwarcia ofert: 2021-05-10)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy al. Powstańców Wielkopolskich 31, 37, 38, 39 w Szczecinie
10 2021-04-27 (termin otwarcia ofert: 2021-05-14)

Wykonanie remontu budynków magazynowych zlokalizowanych na działce nr 6 z obrębu 1078 przy ul. Bydgoskiej 3a w Szczecinie
11 2021-04-23 (termin otwarcia ofert: 2021-05-05)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania robót rozbiórkowych wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego, obiektów budowlanych będących własnością Gminy Miasta Szczecin w podziale na cztery części
12 2021-03-29 (termin otwarcia ofert: 2021-04-12)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy al. Powstańców Wielkopolskich 31, al. Powstańców Wielkopolskich 37, al. Powstańców Wielkopolskich 38 i al. Powstańców Wielkopolskich 39 w Szczecinie”
13 2021-03-25 (termin otwarcia ofert: 2021-04-09)

Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dwie części
14 2021-03-19 (termin otwarcia ofert: 2021-04-07)

Wykonanie przebudowy lokali mieszkalnych przy ul. Szwoleżerów 20/1, ul. Mazurskiej 24/1 oraz ul. Mazurskiej 21/3 w Szczecinie w podziale na trzy części
15 2021-03-19 (termin otwarcia ofert: 2021-04-07)

Sukcesywna wymiana 22 sztuk gazowych kotłów centralnego ogrzewania na kotły dwufunkcyjne kondensacyjne o mocy 24 KW w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie
16 2021-03-15 (termin otwarcia ofert: 2021-04-12)

Zagospodarowanie terenu przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie (nr dz 5/1 obręb 3018).
17 2021-03-10 (termin otwarcia ofert: 2021-03-19)

Świadczenie usługi zarządzania powstałą w ramach SBO infrastrukturą sportową położoną na nieruchomości przy ul. Skalistej 23 w Szczecinie
18 2021-03-03 (termin otwarcia ofert: 2021-03-11)

Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, wraz z zimowym utrzymaniem terenów (dawny Rejon 2,3,7)
19 2021-02-24 (termin otwarcia ofert: 2021-03-04)

Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, wraz z zimowym utrzymaniem terenów ( dawny Rejon nr 2,3,7) - UNIEWAŻNIONE
20 2020-12-31 (termin otwarcia ofert: 2021-01-14)

(EB)Wykonanie w latach 2021 / 2022 przeglądów technicznych budowlanych 5-letnich i rocznych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa zarządzanych przez ZBiLK, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-02-23
Uwaga!
Pytanie i odpowiedź z dnia 12.01.2021 r., Modyfikacja treści siwz z dnia 12.01.2021 r.
21 2020-12-31 (termin otwarcia ofert: 2022-01-12)

(MM) Wykonywanie usług transportowo-porządkowych, z lokali wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Miasta Szczecin w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-20
22 2020-12-30 (termin otwarcia ofert: 2021-01-15)

(ACH) Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej 30 oficyna i ul. Studziennej 31 oficyna oraz rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków garażowych i budynków gospodarczych przy ul. Studziennej 32 oficyna w Szczecinie, wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-03-25
23 2020-12-30 (termin otwarcia ofert: 2021-01-11)

(AT) Świadczenie usług wywozu odpadów wielkogabarytowych, poremontowych, gruzu, liści i innych odpadów komunalnych, składowanych na terenie posesji, zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-20
24 2020-12-30 (termin otwarcia ofert: 2021-01-11)

(ACH) Świadczenie usługi zarządzania, powstałą w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego infrastrukturą sportową położoną na nieruchomości stanowiącej część działki nr 50/1 z obrębu 4133 oraz część działki nr 259/3 z obrębu 4444 położonych przy ul. Skalistej 23, obejmującą swoim zakresem boiska znajdujące się na przedmiotowym terenie oraz budynek sanitarno – szatniowy
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-14
25 2020-12-29 (termin otwarcia ofert: 2021-01-29)

(MM) Wykonywanie robót zduńskich w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-02-12
26 2020-12-28 (termin otwarcia ofert: 2021-01-12)

(ACH) Wykonanie w latach 2021-2022 pięcioletnich przeglądów polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków będących w zasobach Gminy Miasto Szczecin zarządzanych przez ZBiLK
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-19
27 2020-12-23 (termin otwarcia ofert: 2020-12-31)

(MM) Wykonywanie usług transportowo-porządkowych, z lokali wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Miasta Szczecin w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-12-31
28 2020-12-23 (termin otwarcia ofert: 2021-01-07)

(MM) Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie remontów komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-02-15
29 2020-12-18 (termin otwarcia ofert: 2021-01-05)

(ACH) Świadczenie usług kontroli okresowej stanu technicznego instalacji gazowych, w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2021-01-21
30 2020-12-16 (termin otwarcia ofert: 2020-12-28)

(ACH) Świadczenie usługi zarządzania, powstałą w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego infrastrukturą sportową położoną na nieruchomości stanowiącej część działki nr 50/1 z obrębu 4133 oraz część działki nr 259/3 z obrębu 4444 położonych przy ul. Skalistej 23, obejmującą swoim zakresem boiska znajdujące się na przedmiotowym terenie oraz budynek sanitarno – szatniowy
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2020-12-29