Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian
wyszukiwanie:
statystyka:
serwis odwiedzono 1801680 razy,
w dniu dzisiejszym 263 razy


Ogłoszenie wstępnego wykazu osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych na czas oznaczony – NAJEM SOCJALNY LOKALU


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych opublikuje wstępne listy osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań dla osób o niskich dochodach. Wstępne wykazy zostaną upublicznione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZBiLK w poniedziałek (6 września) o godz. 13:00. .

Nabór wniosków o najem socjalny lokali dla osób o niskich dochodach trwał od 10 maja do 21 maja 2021r.

Weryfikacja wniosków odbywa się w pierwszej kolejności wg ogólnych warunków (niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, związek z Gminą Miasto Szczecin i spełnione kryterium dochodowe) a następnie   uwzględnia się kryteria oceny punktowej wniosku zawarte w
uchwale nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. Poz.7031)
 
Do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych wpłynęło razem niespełna 500 wniosków.
O wynajęcie mieszkania mógł ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasta Szczecin o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, spełniający kryteria dochodowe. Każdy  kompletny wniosek został poddany ocenie punktowej. Na jej podstawie sporządzone zostaną wykazy złożonych wniosków (w kolejności alfabetycznej) z podaniem liczby punktów).

        Zgodnie z § 14 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej uchwały wnioskodawcy, którzy będą kwestionowali naliczone punkty, będą mieli możliwość złożenia odwołania w terminie oznaczonym przez Wynajmującego.
 


2021-10-22
Nowy wykaz lokali gotowych do zasiedlenia.
Szczegóły TUTAJ

2021-10-21
Nowy wykaz lokali do remontu.
Szczegóły TUTAJ

2021-10-21
Dział Nadzoru Właścicielskiego poszukuje zarządcy dla Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. WŁADYSŁAWA NEHRINGA 6 w Szczecinie
Ogólna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 254,25 m2, ilość lokali mieszkalnych 3 Zainteresowane podmioty zarządzaniem w/w nieruchomością proszo...

2021-10-18
Losowania- mieszkań TBS – 19.10.2021 r.
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 19.10.2021r. (tj. wtorek ) o godz. 9:00 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariacki...

2021-10-18
Losowania- mieszkań do remontu – 19.10.2021 r.
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 19.10.2021r. (tj. wtorek) o godzinie 9:00 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Maria...Biuletyn Informacji Publicznej - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie powered by: ppPORTAL ©