Oferta wynajmu mieszkań
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2018-09-20

Wykaz lokali mieszkalnych do remontu przez przyszłego najemcę - czas na drugą szanseZarząd Budynków i Lokali Komunalnych publikuje wykaz wolnych lokali mieszkalnych do remontu na koszt przyszłego najemcy dla uczestników naboru o najwyższej punktacji (8pkt. i powyżej).  Nabór wniosków osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania komunalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy trwał od 15 listopada do 15 grudnia 2017 r. W tym czasie wpłynęło 600 wniosków.

Uprawnieni wnioskodawcy, którzy nie uzyskali wybranego mieszkania do remontu lub nie złożyli swoich propozycji w pierwszym terminie, mają szansę na ponowny wybór przyszłego „M” od 
24 września do 28 września 2018r. (włącznie) spośród wolnych lokali do remontu wybrać należy dwa: pierwszego i drugiego wyboru.

 

Druk wniosku do pobrania w formie papierowej jest dostępny w Biurze Obsługi Interesantów ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 lub na stronie internetowej http://www.zbilk.szczecin.pl .

Wypełnione wnioski składać należy w BOI ZBiLK przy ul. Mariackiej 25

Wykazy do pobrania na tej stronie są w formacie PDF. Do oglądania dokumentów PDF potrzebny jest program Adobe Reader.  Szczególy dot. lokali (kosztorysy i inne informacje) znajdują się w załacznikach w formacie pdf.

 

Przed podpisaniem umowy o prace remontowe należy

  • wpłacić kaucję w wysokości 1000 zł zabezpieczającą pokrycie należności za nierealizowanie warunków umowy

  • dostarczyć wraz z kompletem dokumentów kserokopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 50 000,00 PLN, z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w remontowanym lokalu.

 

Szczegółowych informacji o potrzebnych dokumentach do zawarcia umowy udzielają pracownicy ZBiLK kontaktując się z osobami uprawnionymi do wynajęcia konkretnego mieszkania. 


LINK: Wykaz lokali mieszkalnych do remontu przez przyszłego najemcę - II tura


informacje:
treść opublikowana dnia: 2018-09-20 o godzinie: 09:49:05 przez użytkownika Artur Mozolewski