Oferta wynajmu mieszkań
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO


1Oferty najmu lokali mieszkalnych do remontu oraz w ramach oferty NON-STOP są dostępne.

2Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem komunalnych lokali użytkowych - 15.06.2020 r.

3Zmiana zasad ubiegania się o wynajem lokali mieszkalnych z zasobów towarzystw budownictwa społecznego w ramach oferty „non-stop”.
Uprzejmie informujemy, że od maja br. zmieniają się zasady ubiegania się o wynajem lokali mieszkalnych z zasobów towarzystw budownictwa społecznego w ramach oferty „non-stop”.
4 WNIOSEK O UMORZENIE*/ROZŁOŻENIE NA RATY*/ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY NALEŻNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Sytuacja w związku z koronawirusem #17
5OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,Z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z zagrożeniem zdrowia i życia przez

KORONAWIRUS
W trosce o zdrowie Wasze i Waszych najbliższych – w nawiązaniu do zaleceń wydanych przez służby sanitarne we wszystkich siedzibach Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych od dnia 13.03.2020 r. w siedzibach wprowadza się ograniczoną obsługę bezpośrednią petenta.


Pracownicy ZBiLK-  u będą pracować w standardowym czasie pracy tj. w godzinach
od 7:30 do 15:30, lecz kontakt będzie możliwy wyłącznie drogą telefoniczną i mailową. Wszyscy będziemy do Państwa dyspozycji, będziemy starali się rozwiązywać wszelkie problemy, zlecać konieczne naprawy oraz udzielać wszelkich informacji.


W celu poprawnej weryfikacji osoby kontaktującej się, pracownicy będą prosić o ,podanie dodatkowych informacji.


Szczegółowy wykaz numerów telefonów na stanowiska pracownicze znajduje się na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl w zakładce KONTAKT.Zwracamy się do Państwa z prośbą o zachowanie dużej ostrożności w kontaktach bezpośrednich i nie wychodzenie z domu bez konieczności.


Prosimy o otoczenie szczególną opieką sąsiedzką osoby starsze, aby pomóc im w załatwieniu bieżących spraw.


Zachowajmy wszyscy rozsądek i ostrożność. Potraktowanie zaistniałej sytuacji z należytą powagą jest niezbędne.6Informacje ogólne oraz wniosek dotyczący udostępnienia lokalu mieszkalnego do remontu
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych opublikował listę lokali przeznaczonych do remontu dla 440 osób ujętych w ostatecznym wykazie z dnia 13.12.2019 r., które zgodnie z kryteriami oceny wniosków uzyskały od 1 pkt. wzwyż.
7Zielone Podwórka Szczecina
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych informuje, że od dnia 2 stycznia do 1 marca bieżącego roku trwa nabór wniosków i projektów do Programu Zielone Podwórka Szczecina oraz Zielone Przedogródki Szczecina do realizacji w 2020 roku. Wniosek oraz Regulaminy obu Programów dostępne są do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce "Zielone Podwórka Szczecina"
8Zmiana uchwały o najmie lokali z zasobu gminy
Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 stycznia 2020r. weszły w życie przepisy uchwały nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. poz.7031).
9WYKAZ LOKALI DO REMONTU - OGLĄDANIE MIESZKAŃ
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych publikuje listę lokali przeznaczonych do remontu dla 440 osób ujętych w ostatecznym wykazie z dnia 13.12.2019 r.
10Rusza nabór wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego - najem socjalny
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w dniach od 27 stycznia do 07 lutego br. przeprowadzi nabór wniosków o najem lokalu mieszkalnego na czas oznaczony – NAJEM SOCJALNY LOKALU
11Zamiana na nowo wybudowane lokale na Osiedlu Nad Płonią przy ul. Koszarowej

Nabór wniosków o zamianę: Prawobrzeże przy ul. Koszarowej

Osiedle „Nad Płonią” przy ul. Koszarowej w Szczecinie to inwestycja Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”. Do zasiedlenia jest 25 lokali, w tym 2 lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych, które zostaną wynajęte za czynsz komunalny.

Lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych zostały już zadysponowane.

Oferta zakłada nabór wniosków od najemców mieszkań z zasobu Gminy Miasto Szczecin oraz z zasobów TBS wynajmujących samodzielne mieszkania lub będących najemcami części lokali mieszkalnych, których pozostała część jest wolna pod względem prawnym i faktycznym.

Nabór i weryfikacja wniosków oraz wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu odbywać się będzie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych do czasu wynajęcia ostatniego lokalu.

Druki wniosków pobrać można ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25. W tym samym miejscu należy składać wypełnione wnioski wraz z załącznikami.


12Mieszkania do remontu – OSTATECZNY WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO WYNAJĘCIA MIESZKAŃ
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych publikuje ostateczny wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu mieszkania po przeprowadzeniu prac remontowych na koszt przyszłego najemcy.
13Ogłoszenie ostatecznego wykazu osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu.
W dniu 13 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych na stronie internetowej oraz w siedzibie opublikuje ostateczne listy osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu. Nabór wniosków osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania komunalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy trwał od 20 maja do 31 maja 2019 r.
14OSIEDLE WRZOSOWE WZGÓRZE
Ponowny nabór wniosków o zamianę na nowo wybudowane lokale z zasobów Szczecińskiego TBS położone w Szczecinie przy ul. Bronisława Sobola i ul. Józefa Romana (w pobliżu ul. Szosa Polska).
15KOMUNIKAT TECHNICZNY - TELEFONY
W nocy z dnia 30 na 31 października 2019 roku, na centralach telefonicznych ZBiLK, przeprowadzone będą prace konserwacyjne. Z uwagi na prowadzone czynności, w czwartek 31 października 2019 roku, mogą wystąpić przerwy w dostępności usług telefonicznych. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
16„Program wyrównywania różnic między regionami III” obszar A
Szanowni Mieszkańcy informujemy, że PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
17OSIEDLE WRZOSOWE WZGÓRZE
Nabór wniosków o zamianę na nowo wybudowane lokale z zasobów Szczecińskiego TBS położone w Szczecinie przy ul. Bronisława Sobola i ul. Józefa Romana (w pobliżu ul. Szosa Polska).
18Losowania- mieszkań do remontu – 19.09.2019 r. - godz. 8.30
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 19.09.2019 r. (tj. czwartek ) o godzinie 8.30 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 odbędą się losowania mieszkań do remontu.
19Wykaz lokali mieszkalnych do remontu na koszt przyszłego najemcy – ogólny nabór tura IV
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie dysponuje wolnymi mieszkaniami do remontu na koszt przyszłych najemców. W związku z tym zapraszamy wszystkich wnioskodawców, którzy zostali ujęci oraz nie ujęci w ostatecznym wykazie z dnia 15.04.2019r ., ( bez względu na uzyskaną liczbę punktów) do składania wniosków o najem wybranych mieszkań po przeprowadzeniu w nich niezbędnego remontu.
20Mieszkania do remontu – wstępne wyniki
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych publikuje wstępne listy osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu, nabór wniosków trwał od 20 maja do 31 maja 2019 r.
21Ogłoszenie wstępnego wykazu osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu.
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych opublikuje wstępne listy osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu.

Wstępne wykazy zostaną upublicznione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZBiLK w piątek (13 września) o godz. 13:00.

Nabór wniosków osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania komunalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy trwał od 20 maja do 31 maja 2019r.
22Wykaz lokali do remontu - ETAP III
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych publikuje trzecią listę lokali przeznaczonych do remontu dla 427 osób ujętych w ostatecznym wykazie z dnia 15.04.2019r., które uzyskały 1 pkt. i powyżej.
23Losowania - mieszkań do remontu – 29.08.2019 r. - godz. 8.30
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 29.08.2019 r. (tj. Czwartek ) o godzinie 8.30 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 odbędą się losowania mieszkań do remontu.
24Losowania - mieszkań do remontu – 27.08.2019 r. - godz. 8.30
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 27.08.2019 r. (tj. wtorek ) o godzinie 8.30 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 odbędą się losowania mieszkań do remontu.
25Losowania - mieszkań do remontu – 22.08.2019 r. - godz. 11.00
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 22.08.2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 11.00 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 odbędą się losowania mieszkań do remontu.
26Mieszkania od Gminy. Szybko i atrakcyjnie
Nie słabnie zainteresowanie ofertą NON STOP. Stąd Szczecin wprowadza kolejną możliwość wynajęcia mieszkania. Teraz w ofercie oprócz mieszkań wykończonych “pod klucz” będą również duże lokale do remontu.
27Wykaz lokali do remontu - ETAP II
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych publikuje drugą listę lokali przeznaczonych do remontu dla 427 osób ujętych w ostatecznym wykazie z dnia 15.04.2019r ., które uzyskały 1 pkt. i powyżej.
28Losowania - mieszkań do remontu – 23.07.2019 r. - godz. 8.30
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 23.07.2019 r. (tj. wtorek o godzinie 8.30 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 odbędą się losowania mieszkań do remontu.
29Losowania - mieszkań do remontu – 18.07.2019 r. - godz. 8.30
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 18.07.2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 8.30 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 odbędą się losowania mieszkań do remontu.
30Losowania - mieszkań do remontu – 16.07.2019 r. - godz. 8.30
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 16.07.2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 8.30 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 odbędą się losowania mieszkań do remontu.
31Losowania - mieszkań do remontu – 11.07.2019 r. - godz. 8.30
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 11.07.2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 8.30 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 odbędą się losowania mieszkań do remontu.
32Informacje ogólne oraz wniosek dotyczący udostępnienia lokalu mieszkalnego do remontu
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych opublikował listę lokali przeznaczonych do remontu dla 427 osób ujętych w ostatecznym wykazie z dnia 15.04.2019 r., które zgodnie z kryteriami oceny wniosków uzyskały od 1 pkt. wzwyż.
33Ogłoszenie - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze.
34Szczeciński Budżet Obywatelski 2020, rusza nabór wniosków - 5 czerwca do 5 lipca br.

35Rusza nabór wniosków o najem mieszkania do remontu
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych rozpoczyna nabór wniosków o wynajęcie lokalu po uprzednim przeprowadzeniu prac remontowych na koszt przyszłego najemcy w terminie od 20 do 31 maja 2019 r.
36WYKAZ LOKALI DO REMONTU - OGLĄDANIE MIESZKAŃ
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych publikuje listę lokali przeznaczonych do remontu dla 427 osób ujętych w ostatecznym wykazie z dnia 15.04.2019 r.
37Ogłoszenie wyników wyboru projektów dofinansowania do remontu podwórek i przedogródków
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych informuje, że w dniu wczorajszym tj. 17 kwietnia odbyło się posiedzenie komisji dokonującej wyboru projektów do realizacji w bieżącym roku w ramach programów Zielone Podwórka Szczecina oraz Zielone Przedogródki Szczecina.
38Mieszkania socjalne – OSTATECZNY WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYNAJĘCIA LOKALU
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych publikuje ostateczny wykaz osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu dla gospodarstw o niskim dochodzie (lokalu socjalnego).
39Mieszkania do remontu – OSTATECZNY WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO WYNAJĘCIA MIESZKAŃ
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych publikuje ostateczny wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu mieszkania po przeprowadzeniu prac remontowych na koszt przyszłego najemcy.
40Ogłoszenie ostatecznego wykazu osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu i dla osób o niskich dochodach
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych opublikuje ostateczne listy osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu i o niskich dochodach (lokal socjalny). Ostateczne wykazy zostaną upublicznione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZBiLK w poniedziałek (15 kwietnia) o godz. 13:00.
41 Nadal trwa nabór wniosków na nowo wybudowane lokale przy ul. Koszarowej 31,32
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych informuje, iż nadal trwa nabór wniosków o zamianę na lokale 2 pokojowe w nowo wybudowanych budynkach przy ul. Koszarowej 31,32 w Szczecinie.
42Program Małych Ulepszeń: na czym polega, na jakie wsparcie można liczyć
Mieszkasz w lokalu komunalnym lub TBS? Chcesz wykonać łazienkę, wc i jednocześnie zmienić sposób ogrzewania? Skorzystaj z Programu Małych Ulepszeń. Teraz twój remont może być prawie w całości dofinansowany!
43Czujniki czadu - możliwości sfinansowania przez ZBiLK.
Informujemy, że istnieje możliwość zakupu i montażu czujnika(ów) tlenku węgla przez ZBiLK w lokalach komunalnych. Detektory mogą być zamontowane w mieszkaniach objętych czynną umową najmu i wyposażonych przez ZBiLK w emisyjne źródła ciepła i ciepłej wody użytkowej (koksowe, węglowe i gazowe). Wnioski można składać w siedzibie ZBiLK przy ul. Jagiellońskiej 34c lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat-dte@zbilk.szczecin.pl .
44Losowanie mieszkania do remontu – 12.02.2019 r. - godz. 8.30
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 12.02.2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 8.30 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 odbędzie się losowanie mieszkania do remontu. LOSOWANIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRE SKŁADAŁY WNIOSKI W NABORZE OD 15 LISTOPADA DO 15 GRUDNIA 2017 R.
45Mieszkania socjalne - wstępne wyniki
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych publikuje wstępne listy z wynikami naboru na mieszkanie socjalne, nabór wniosków trwał od 8 października do 19 października 2018r.
46Mieszkania do remontu – wstępne wyniki
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych publikuje wstępne listy osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu, nabór wniosków trwał od 12 listopada do 23 listopada 2018r.
47Ogłoszenie wstępnego wykazu osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu i dla osób o niskich dochodach.
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych opublikuje wstępne listy osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu i o niskich dochodach (lokal socjalny). Wstępne wykazy zostaną upublicznione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZBiLK w środę (30 stycznia) o godz. 13:00.
48Zielone Przedogródki Szczecina 2019
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych informuje, że od dnia 2 stycznia do 1 marca bieżącego roku trwa nabór wniosków i projektów do Programu Zielone Podwórka Szczecina oraz Zielone Przedogródki Szczecina do realizacji w 2019 roku. Wniosek oraz Regulaminy Programów dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Zielone Podwórka Szczecina.
49Losowania - mieszkań do remontu – 15.01.2019 r. - godz. 8.30
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 15.01.2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 8.30 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 odbędzie się losowanie mieszkania do remontu. LOSOWANIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRE SKŁADAŁY WNIOSKI W NABORZE OD 15 LISTOPADA DO 15 GRUDNIA 2017 R
50Losowania - mieszkań do remontu – 18.12.2018 r. - godz. 8.30
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 18.12.2018 r. (tj. wtorek) o godzinie 8.30 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 odbędą się losowania mieszkań do remontu.
51Losowania - mieszkań do remontu – 06.12.2018 r. - godz. 8.30
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 06.12.2018 r. (tj. czwartek) o godzinie 8.30 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 odbędą się losowania mieszkań do remontu.
52Mieszkanie Plus - Ogólnopolski numer telefonu: 801-801-596
W związku z ogromnym zainteresowaniem Programem Mieszkanie Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił Ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym można uzyskać wszelkie informacje o tym programie. Zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
53Losowania - mieszkań do remontu – 29.11.2018 r. - godz. 8.30
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 29.11.2018 r. (tj. czwartek) o godzinie 8.30 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 odbędą się losowania mieszkań do remontu. LOSOWANIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRE SKŁADAŁY WNIOSKI W NABORZE OD 15 LISTOPADA DO 15 GRUDNIA 2017 R.
54Rusza nabór wniosków o najem mieszkania
Rozpoczyna się ogólny nabór wniosków dla osób zainteresowanych wynajęciem mieszkania od Gminy Miasto Szczecin.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych przyjmuje wnioski o wynajęcie lokalu po uprzednim przeprowadzeniu prac remontowych na koszt przyszłego najemcy w terminie od 12 do 23 listopada 2018r.
55Wykaz lokali mieszkalnych do remontu przez przyszłego najemcę – 2018r.
Zarząd Budynków i Lokali komunalnych publikuje listę lokali przeznaczonych do remontu na koszt przyszłych najemców bez względu na uzyskaną liczbę punktów. Prawo do wyboru konkretnego mieszkania do remontu mają obecnie WSZYSCY wnioskodawcy (niezależnie od liczby uzyskanych punktów), którzy w terminie od 15 listopada do 15 grudnia 2017 roku złożyli w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie kompletny wniosek o najem mieszkania do remontu, który został rozpatrzony pozytywnie.
56Wykaz lokali mieszkalnych do remontu na koszt przyszłego najemcy – 2018r. ogólny nabór - tura III
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie dysponuje wolnymi mieszkaniami do remontu na koszt przyszłych najemców. W związku z tym zapraszamy wszystkich wnioskodawców ( bez względu na uzyskaną liczbę punktów) do składania wniosków o najem wybranych mieszkań po przeprowadzeniu w nich niezbędnego remontu.
57Losowania - mieszkań do remontu – 11.10.2018 r. - godz. 8.30
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 11.10.2018 r. (tj. czwartek) o godzinie 8.30 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 odbędą się losowania mieszkań do remontu.
58Wykaz lokali mieszkalnych do remontu przez przyszłego najemcę - czas na drugą szanse
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych publikuje wykaz wolnych lokali mieszkalnych do remontu na koszt przyszłego najemcy dla uczestników naboru o najwyższej punktacji (8pkt. i powyżej).  Nabór wniosków osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania komunalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy trwał od 15 listopada do 15 grudnia 2017 r. W tym czasie wpłynęło 600 wniosków.
59Nabór wniosków o zamianę na lokale TBS o czynszu komunalnym w nowowybudowanych budynkach przy ul. Koszarowej 31, 32.
Osiedle „Nad Płonią” przy ul. Koszarowej 31,32 w Szczecinie to inwestycja Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”. Do zasiedlenia są 24 lokale, które zostaną wynajęte za czynsz komunalny. Oferta zakłada nabór wniosków od najemców mieszkań z zasobu Gminy Miasto Szczecin oraz z zasobów TBS wynajmujących samodzielne mieszkania lub będących najemcami części lokali mieszkalnych, których pozostała część jest wolna pod względem prawnym i faktycznym.
60Losowania - mieszkania do remontu – 24.09.2018 r. - godz. 8.30
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 24.09.2018 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 8.30 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 odbędzie się losowanie mieszkania do remontu.
61Losowania - mieszkań do remontu – 10.09.2018 r. - godz. 8.30
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 10.09.2018 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 8.30 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 odbędą się losowania mieszkań do remontu.
62Losowania - mieszkań do remontu – 06.09.2018 r. - godz. 8.30
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 06.09.2018 r. (tj. czwartek) o godzinie 8.30 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 odbędą się losowania mieszkań do remontu.
63WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE LOKALU W CELU PRZEPROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH

64Wykaz lokali do remontu- ETAP II
Zarząd Budynków i Lokali komunalnych publikuje drugą listę lokali przeznaczonych do remontu dla 209 osób ujętych w ostatecznym wykazie , które uzyskały 8 pkt. i powyżej.
65Wykaz lokali do remontu- oglądanie mieszkań
Zarząd Budynków i Lokali komunalnych publikuje pierwszą listę lokali przeznaczonych do remontu dla 209 osób ujętych w ostatecznym wykazie , które uzyskały 8 pkt. i powyżej.
66Mieszkania do remontu – OSTATECZNY WYKAZ
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych publikuje ostateczny wykaz osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu.
67Mieszkania do remontu – ostateczny wykaz
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych opublikuje ostateczny wykaz osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu. Lista zostanie upubliczniona na stronie internetowej oraz w siedzibie ZBiLK w piątek (29 czerwca) o godz. 13.00. ZBiLK planuje przekazać około 230 mieszkań do remontu na koszt przyszłych najemców. Lista mieszkań z terminem oglądania zostanie podzielona na dwa etapy, który pierwszy ZBiLK opublikuje w piątek (6 lipca) o godz. 12.00.
68Mieszkania do remontu – odwołania do dnia 27 maja 2018r.
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych przypomina, że do dnia 27 maja 2018r osoby, które nie zgadzają się z naliczoną punktacją mogą składać odwołania do Społecznej Komisji Mieszkaniowej za pośrednictwem ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie.
69Wyniki naboru na lokale komunalne do remontu
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych publikuje wstępne listy z wynikami naboru o wynajem mieszkania komunalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy.
70Zielone miasto: Jeszcze więcej zielonych podwórek i przedogródków
Znamy już adresy wspólnot mieszkaniowych, które otrzymają dofinansowanie od miasta w ramach programów Zielone Podwórka oraz Zielone Przedogródki. W tym roku 25 miejsc przejdzie kompleksową metamorfozę.
71Zielone Podwórka i Zielone Przedogródki Szczecina 2018
Wpłynęło 18 wniosków o dofinansowanie z Zielonych Podwórek i 16 wniosków o dofinansowanie z Zielonych Przedogródków. Łącznie 34 wnioski. Do realizacji 25 inwestycji.
72Mieszkania do remontu – ogłoszenie wstępnego wykazu osób
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych opublikuje wstępną listę osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu. Wstępny wykaz zostanie upubliczniony na stronie internetowej oraz w siedzibie ZBiLK w piątek (27 kwietnia) o godz. 13.00.
73Ulepszaj mieszkanie z pomocą miasta
Najemcy mieszkań komunalnych mogą korzystać z dofinansowania przy modernizacji swojego lokalu. Zmieniając sposób ogrzewania na bardziej ekologiczne, wykonując łazienkę lub kuchnię mogą liczyć na wsparcie finansowe.
74Zielone wnioski
Ponad 30 wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych udziałem w programach: Zielone Podwórka oraz Zielone Przedogródki. Zaczyna się weryfikacja złożonych wniosków . Gdzie powstaną kolejne zielone punkty na mapie Szczecina dowiemy się w kwietniu.
75Palenie z głową nie szkodzi
Sprawny piec, drożne kominy i sposób palenia - to wszystko także wpływa na jakość powietrza w mieście. Co roku w mieszkaniach komunalnych wykonuje się prace zduńskie i kominiarskie. Dodatkowo specjaliści radzą jak palić, aby nie dymić i nie powodować smogu.
76Remontujemy dachy
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych co roku wykonuje kompleksowe remonty dachów w budynkach komunalnych. Tylko w ostatnich trzech latach mieszkańcy 37 kamienic zyskali zupełnie nowe pokrycia dachowe. W tym roku będą kolejne.
77Centrum Obsługi Najemców – udogodnienia
Wszystkie ważne sprawy najemca komunalny załatwi już w jednym miejscu – w nowoczesnym Centrum Obsługi Najemców przy ul Jagielońskiej 33 i 34 w Szczecinie. Dodatkowo Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych uruchamia kontakt telefoniczny i mailowy do zgłaszania awarii.
78Zielone Podwórka zmieniają Szczecin
Ponad 100 podwórek za 10 mln złotych - to wymierny efekt 10 lat realizacji programu Zielone Podwórka Szczecina. Program przypadł do gustu mieszkańcom, którzy coraz chętniej sięgają po pieniądze na metamorfozę swojego otoczenia. Kończy się kolejna edycja programu.
79Szczecin buduje osiedle nowych mieszkań komunalnych
To pierwsze i jedyne takie osiedle w Szczecinie. Jest zielone światło dla budowy kolejnego etapu osiedla „Nad Płonią” w Dąbiu. Jeszcze w tym roku ruszy budowa kolejnych dwóch budynków, w których znajdą się 24 mieszkania o czynszu komunalnym.
80Uwaga na oszustów mieszkaniowych
Urząd miasta informuje o przypadku podszywania się pod urzędników i oferowania na wynajem mieszkania komunalnego.