logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...

Wynajmij mieszkanie

Do remontu

Mieszkania do remontu przez przyszłego najemcę


Lokale przeznaczone do remontu na koszt przyszłego najemcy, na które nie wpłynął żaden wniosek, zostają przeniesione na stały wykaz.

Wnioski na lokale umieszczone na stałym wykazie są przyjmowane w sposób ciągły - po przyjęciu pierwszego kompletnego wniosku na dany lokal - zostanie on usunięty z wykazu.

Gotowe do zasiedlenia

Oferta najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony – gotowe do zasiedlenia