Oferta wynajmu mieszkań
Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Mieszkania do remontu – ostateczny wykaz


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych opublikuje ostateczny wykaz osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu. Lista zostanie upubliczniona na stronie internetowej oraz w siedzibie ZBiLK w piątek (29 czerwca) o godz. 13.00. ZBiLK planuje przekazać około 230 mieszkań do remontu na koszt przyszłych najemców. Lista mieszkań z terminem oglądania zostanie podzielona na dwa etapy, który pierwszy ZBiLK opublikuje w piątek (6 lipca) o godz. 12.00.

 Osobom ujętym w ostatecznym wykazie będzie przysługiwała możliwości wyboru lokalu. Po obejrzeniu mieszkań najemcy będą mogli składać wnioski, w których wskażą dwa lokale uwzględniając lokal pierwszego wyboru. W sytuacji, gdy jednym lokalem zainteresowanych będzie kilku chętnych o jego przyznaniu zadecyduje liczba punktów.

Natomiast, jeżeli wnioskodawcy ubiegający się o to samo mieszkanie mają taką samą punktację, to o przekazaniu lokalu zadecyduje losowanie.

Nabór wniosków od osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania komunalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy trwał od 15 listopada do 15 grudnia 2017 r. wpłynęło 600 wniosków.
O wynajęcie mieszkania mógł ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasta Szczecin o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych. Każdy wniosek został poddany ocenie punktowej. Na jej podstawie został sporządzony wstępny wykaz złożonych wniosków z podaniem liczby punktów. Listy te ZBiLK opublikował
27 kwietnia 2018 r.

Osoby, które nie zgadzały się z naliczoną punktacją miały możliwość złożenia odwołania w ciągu 30 dni. Odwołania, uwagi oraz zażalenia były rozpatrywane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Przed podpisaniem umowy o prace remontowe należy


  • wpłacić kaucję w wysokości 1000 zł zabezpieczającą pokrycie należności za nierealizowanie warunków umowy
  • dostarczyć wraz z kompletem dokumentów kserokopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 50 000,00 PLN, z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w remontowanym lokalu.


Szczegółowych informacji o potrzebnych dokumentach do zawarcia umowy udzielają pracownicy ZBiLK kontaktując się z osobami uprawnionymi do wynajęcia konkretnego mieszkania.