Oferta wynajmu mieszkań
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO


UWAGA! POZYCJA ARCHIWALNA.Ogłoszenie ostatecznego wykazu osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu i dla osób o niskich dochodach


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych opublikuje ostateczne listy osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu i o niskich dochodach (lokal socjalny). Ostateczne wykazy zostaną upublicznione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZBiLK w poniedziałek (15 kwietnia) o godz. 13:00.

Nabór wniosków osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania komunalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy trwał od 12 listopada do 23 listopada 2018r. 

Nabór wniosków o wynajem lokali dla osób o niskich dochodach trwał od 8 października do 19 października 2018r.

Do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych wpłynęło razem około 1200 wniosków. O wynajęcie mieszkania mógł ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasta Szczecin o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych. Każdy wniosek został poddany ocenie punktowej. Na jej podstawie sporządzone zostały wykazy złożonych wniosków (w kolejności alfabetycznej) z podaniem liczby punktów. Listy te ZBiLK opublikował 30 stycznia 2019r.
Osoby, które nie zgadzały się z naliczoną punktacją miały możliwość złożenia odwołania w ciągu 30 dni. Odwołania, uwagi oraz zażalenia były rozpatrywane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.
 

Osobom uprawnionym do wynajęcia mieszkań do remontu ujętym w ostatecznym wykazie po spełnieniu kryterium dochodu i niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych będzie przysługiwała możliwości wyboru lokalu. Po obejrzeniu mieszkań najemcy będą mogli składać wnioski, w których wskażą dwa lokale uwzględniając lokal pierwszego wyboru. W sytuacji, gdy jednym lokalem zainteresowanych będzie kilku chętnych o jego przyznaniu zadecyduje liczba punktów. Natomiast, jeżeli wnioskodawcy ubiegający się o to samo mieszkanie mają taką samą punktację, to o przekazaniu lokalu zadecyduje losowanie.
ZBiLK planuje przekazać około 400 mieszkań do remontu na koszt przyszłych najemców. Lista mieszkań wraz z ich opisem, lokalizacją, szacunkowymi kosztorysami, zakresem pracy i terminem oglądania zostanie opublikowana po ogłoszeniu ostatecznego wykazu.
 
 
Osobom uprawnionym do wynajęcia mieszkań dla osób o niskich dochodach ujętym w ostatecznym wykazie po spełnieniu kryterium dochodu i niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych będzie przysługiwał lokal socjalny.
Lokalem socjalnym jest lokal znajdujący się na terenie Gminy Szczecin, nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego łączna powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5m2, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego 10m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Przez obniżony standard należy rozumieć położenie lokalu w tzw. lokalu wspólnym lub brak pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w obrębie lokalu.