Oferta wynajmu mieszkań
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO


UWAGA! POZYCJA ARCHIWALNA.Wykaz lokali mieszkalnych do remontu na koszt przyszłego najemcy – ogólny nabór tura IV


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie dysponuje wolnymi mieszkaniami do remontu na koszt przyszłych najemców. W związku z tym zapraszamy wszystkich wnioskodawców, którzy zostali ujęci oraz nie ujęci w ostatecznym wykazie z dnia 15.04.2019r ., ( bez względu na uzyskaną liczbę punktów) do składania wniosków o najem wybranych mieszkań po przeprowadzeniu w nich niezbędnego remontu.

Prawo do wyboru konkretnego mieszkania do remontu mają obecnie WSZYSCY wnioskodawcy (niezależnie od liczby uzyskanych punktów), którzy w terminie od 13 listopada do 23 listopada 2018 roku złożyli w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie kompletny wniosek o najem mieszkania do remontu, który został rozpatrzony pozytywnie.

Od 7 października do 11 października 2019 r.
należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów ZbiLK wniosek i wskazać lokale pierwszego i drugiego wyboru.
Druk wniosku do pobrania w formie papierowej jest dostępny w Biurze Obsługi Interesantów ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 lub na stronie internetowej http://www.zbilk.szczecin.pl .

Uwaga:
Przy wskazaniu lokali I i II wyboru proszę uwzględnić aby łączna powierzchnia mieszkalna przypadająca na osobę była nie mniejsza niż 7 m²

LINK:
Wykaz lokali mieszkalnych do remontu przez przyszłego najemcę - IV tura

Wniosek o udostępnienie lokalu mieszkalnego w celu przeprowadzenia prac remontowych