Oferta wynajmu mieszkań
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

WNIOSEK O UMORZENIE*/ROZŁOŻENIE NA RATY*/ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY NALEŻNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Sytuacja w związku z koronawirusem #17

Każdy kto czuje się dotknięty przez kryzys może złożyć wniosek do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych o odroczenie płatności. Złożenie wniosku - nawet przy nieopłacanym czynszu - daje możliwość nienaliczania karnych odsetek (począwszy od dnia 16 marca). Cała procedura w zakresie umorzenia, rozłożenia na raty itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami, które wymagają całego szeregu innych dokumentów, zostanie przeprowadzona  po ustaniu sytuacji kryzysowej.

Kluczowe jest to, aby złożyć wniosek, bo od momentu złożenia wniosku odsetki nie będą naliczane.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie poniższego wniosku i przesłanie drogą mailową na adres: sekretariat-dwzn@zbilk.szczecin.pl 

DO POBRANIA - WNIOSEK O ODROCZENIE PŁATNOŚCI