logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Ogłoszenie wstępnego wykazu osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych na czas oznaczony – NAJEM SOCJALNY LOKALU

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych opublikuje wstępne listy osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań dla osób o niskich dochodach. Wstępne wykazy zostaną upublicznione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZBiLK w poniedziałek (6 września) o godz. 13:00.

Nabór wniosków o najem socjalny lokali dla osób o niskich dochodach trwał od 10 maja do 21 maja 2021r.

Weryfikacja wniosków odbywa się w pierwszej kolejności wg ogólnych warunków (niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, związek z Gminą Miasto Szczecin i spełnione kryterium dochodowe) a następnie   uwzględnia się kryteria oceny punktowej wniosku zawarte w
uchwale nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. Poz.7031)
 
Do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych wpłynęło razem niespełna 500 wniosków.
O wynajęcie mieszkania mógł ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasta Szczecin o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, spełniający kryteria dochodowe. Każdy  kompletny wniosek został poddany ocenie punktowej. Na jej podstawie sporządzone zostaną wykazy złożonych wniosków (w kolejności alfabetycznej) z podaniem liczby punktów).

        Zgodnie z § 14 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej uchwały wnioskodawcy, którzy będą kwestionowali naliczone punkty, będą mieli możliwość złożenia odwołania w terminie oznaczonym przez Wynajmującego.
 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2021-08-30 o godzinie: 08:04:57 przez użytkownika Kamil Doering
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-08-30 o godzinie: 08:04:57 przez użytkownika Kamil Doering

Publikacja treści wykonana dnia: 2021-08-30 o godzinie: 08:04:57 przez użytkownika Kamil Doering

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 4315 razy.