logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK

Dział Nadzoru Właścicielskiego poszukuje zarządcy dla Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. JEMIOŁOWA 11 w Szczecinie

W skład w/w nieruchomości wchodzi budynek mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami)  oraz budynek niemieszkalny.
Ogólna powierzchnia użytkowa budynków wynosi: 279,86 m2, ilość lokali mieszkalnych: 6


Zainteresowane podmioty zarządzaniem w/w nieruchomością proszone są o składanie ofert do dnia 22.07.2022 r. na adres mailowy kronkowska@zbilk.szczecin.pl