logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2019-08-30
Do pobrania

W CELU POBRANIA WYBRANEGO DOKUMENTU KLIKNIJ NA JEGO NAZWĘ LUB POBIERZ Z WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW (PONIŻEJ).

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH:
 1. Zaświadczenie o dochodach
 2. Zaświadczenie o dochodach na TBS (za rok poprzedni)
 
OBNIŻKI CZYNSZÓW:
 1. Wniosek o udzielenie obniżki czynszu
 2. Deklaracja o dochodach – obniżki czynszu
 3. Oświadczenie – o odpowiedzialności karnej
 4. Zaświadczenie o dochodach 
 5. KLAUZULA INFORMACYJNA i zgoda na przetwarzanie danych

ZWROT NADPŁATY:
 1. Wniosek o zwrot nadpłaty z konta czynszowego
 2. Wniosek o zwrot kaucji

ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH:
 1. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego dla najemców posiadających umowę na czas nieoznaczony
 2. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego dla najemców posiadających umowę na czas oznaczony
 3. Wniosek o zamianę międzylokatorską
 4. Wykaz dokumentów do zamiany międzylokatorskiej
 5. Oświadczenie do wniosku o zamianę
 6. Deklaracja o dochodach
 7. Oświadczenie o publikacji zdjęć – do zamiany międzylokatorskiej  

ZIELONE PODWÓRKA I ZIELONE PRZEDOGRÓDKI SZCZECINA:
 1. Wniosek – Zielone Podwórka
 2. Wniosek – Zielone Przedogródki
 3. Regulamin – Zielone Podwórka
 4. Regulamin – Zielone Przedogródki
 
SPRAWY WINDYKACYJNE - ROZŁOŻENIE NA RATY:
 1. Wniosek.
 2. Zaświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (formularz ZBiLK).
 3. Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 4. Oświadczenie o rodzaju uzyskiwanego dochodu.
 5. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 6. Oświadczenie o o uznaniu długów.

SPRAWY WINDYKACYJNE - UMORZENIE:
 1. Wniosek.
 2. Zaświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (na formularzu ZBiLK).
 3. Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 4. Oświadczenie o rodzaju uzyskiwanego dochodu.
 5. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 6. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Klauzula informacyjna - umorzenia, rozłożenia na raty (lokale mieszkalne).
 8. Oświadczenie (wnoszę o umorzenie).

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH:
 1. Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego 
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA - lokal socjalny, do remontu, zamiana z urzędu, sprzedaż, obniżki czynszu
 
KARTA ALARMOWA:
 1. Karta alarmowa
 
REGULACJE STANÓW PRAWNYCH LOKALI MIESZKALNYCH:
 1. Wniosek o regulację stanu prawnego lokalu mieszkalnego (po wyprowadzeniu się najemcy, po zgonie najemcy, po spłacie zaległości, po wygaśnięciu umowy, tzw. rozgęszczenie, w związku z innymi okolicznościami)
 2. Deklaracja o wysokości dochodu
 3. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego
 4. Oświadczenie o stanie majątkowym
 5. Zaświadczenie o dochodach
 
LOKALE UŻYTKOWE, GRUNTY, GARAŻE:
 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 2. Wniosek o przydział lokalu dla organizacji pożytku publicznego
 3. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 4. Służebność gruntowa – wniosek
 5. Służebność przesyłu – wniosek
 6. Zajęcie terenu – wniosek
 7. Wniosek o raty / umorzenie dla przedsiębiorcy
  1. Załącznik -  formularz przy ubieganiu się o pomoc publiczną
  2. Załącznik - oświadczenie dot. danych osobowych
 8. Wniosek o raty / umorzenie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
  1. Załącznik - oświadczenie o skutkach umorzenia
  2. Załącznik - oświadczenie dot. danych osobowych
  3. Załącznik - oświadczenie o stanie majątkowym
 9. Oświadczenie o stanie majątkowym (zał. do wniosku o umorzenie / raty)
 10. Oświadczenie o skutkach umorzenia (zał. do wniosku o umorzenie / raty
 11. Wniosek o cesję umowy dzierżawy gruntu
 12. Wniosek o zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji
 13. Wniosek w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy
 14. Wniosek o wydzierżawienie gruntu
 15. Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
 16. Wniosek o sprzedaż garażu na rzecz najemcy
 17. Wniosek o dzierżawę/użyczenie nieruchomości gruntowej dla: organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych
 18. KLAUZULA INFORMACYJNA - umorzenia, rozłożenia na raty dotyczące lokali użytkowych, bezprzetargowy najem lokalu uzytkowego


INNE:
 1. Oświadczenie o potrzebach mieszkaniowych i zamieszkiwaniu
 2. Oświadczenie o rodzajach uzyskiwanego dochodu
 3. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Wniosek o wyrażenie zgody na podnajem lokalu mieszkalnego
 5. Deklaracja o dochodach - na TBS (rok ubiegły, 12 miesięcy) 
 6. KLAUZULA INFORMACYJNA - lokal socjalny, do remontu, zamiana z urzędu, sprzedaż, obniżki czynszu 
 7. KLAUZULA INFORMACYJNA - lokale zamienne,  mieszkania chronione, dla osób niepełnosprawnych, bezprzetargowy najem lokalu garażu
 8. KLAUZULA INFORMACYJNA - pracownie artystyczne, lokale kryzysowe, odpowiedź na pismo w sprawie wyjaśnienia rozliczenia mediów
 9. KLAUZULA INFORMACYJNA DO OŚWIADCZENIA (rozwiązanie umowy najmu)

Informacje: treść opublikowana dnia: 2019-08-30 o godzinie: 14:50:48 przez użytkownika Kamil Doering

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: o godzinie: przez użytkownika
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-08-30 o godzinie: 14:50:48 przez użytkownika Kamil Doering

Historia wersji:


2023-11-14 - 10:34:12 - Kamil Doering 2023-09-28 - 11:10:32 - Artur Mozolewski 2023-09-14 - 12:45:16 - Kamil Doering 2023-07-14 - 11:01:17 - Artur Mozolewski 2023-03-01 - 15:13:04 - Artur Mozolewski 2023-01-20 - 09:20:32 - Kamil Doering 2023-01-17 - 08:09:48 - Artur Mozolewski 2022-09-12 - 08:03:34 - Artur Mozolewski 2022-07-06 - 15:04:22 - Kamil Doering 2021-08-13 - 13:49:28 - Artur Mozolewski 2021-07-20 - 13:33:02 - Artur Mozolewski 2021-07-20 - 13:28:44 - Artur Mozolewski 2021-07-20 - 11:56:21 - Artur Mozolewski 2021-07-20 - 11:53:06 - Artur Mozolewski 2021-07-15 - 13:59:06 - Kamil Doering 2021-07-05 - 14:29:29 - Kamil Doering 2021-07-05 - 14:29:01 - Kamil Doering 2021-07-05 - 14:26:27 - Kamil Doering 2021-06-28 - 07:50:48 - Artur Mozolewski 2021-02-26 - 11:11:20 - Kamil Doering 2021-02-26 - 11:10:21 - Kamil Doering 2021-02-19 - 08:03:30 - Artur Mozolewski 2021-02-19 - 07:55:15 - Artur Mozolewski 2021-02-10 - 10:42:38 - Artur Mozolewski 2021-02-10 - 10:32:35 - Artur Mozolewski 2021-02-10 - 10:07:57 - Artur Mozolewski 2021-02-10 - 10:06:37 - Artur Mozolewski 2021-02-10 - 10:06:03 - Artur Mozolewski 2021-02-10 - 10:04:50 - Artur Mozolewski 2021-02-09 - 09:11:29 - Artur Mozolewski 2021-02-09 - 09:10:49 - Artur Mozolewski 2021-02-09 - 09:05:43 - Artur Mozolewski 2021-02-09 - 09:00:02 - Artur Mozolewski 2021-02-09 - 08:55:57 - Artur Mozolewski 2021-02-09 - 08:55:05 - Artur Mozolewski 2021-02-09 - 08:53:41 - Artur Mozolewski 2021-02-09 - 08:51:27 - Artur Mozolewski 2021-01-29 - 14:34:03 - Kamil Doering 2021-01-13 - 12:37:08 - Kamil Doering 2020-12-29 - 15:11:26 - Kamil Doering 2020-12-29 - 15:04:04 - Kamil Doering 2020-12-29 - 14:55:58 - Kamil Doering 2020-12-29 - 14:54:35 - Kamil Doering 2020-12-14 - 11:41:57 - Kamil Doering 2020-09-10 - 09:02:19 - Artur Mozolewski 2020-07-28 - 07:47:50 - Kamil Doering 2020-07-24 - 14:05:11 - Kamil Doering 2020-07-24 - 14:01:53 - Kamil Doering 2020-06-10 - 09:10:34 - Kamil Doering 2020-05-25 - 12:07:36 - Kamil Doering 2020-05-15 - 07:38:39 - Artur Mozolewski 2020-05-05 - 13:13:19 - Artur Mozolewski 2019-12-10 - 12:16:00 - Artur Mozolewski 2019-08-30 - 14:50:48 - Kamil Doering 2019-08-30 - 14:50:20 - Kamil Doering 2019-08-30 - 14:48:11 - Kamil Doering 2019-08-30 - 13:00:11 - Kamil Doering 2019-08-30 - 10:29:19 - Kamil Doering 2019-08-16 - 10:52:59 - Kamil Doering 2019-08-16 - 10:52:42 - Kamil Doering 2019-08-16 - 10:50:33 - Kamil Doering 2019-08-16 - 10:49:21 - Kamil Doering 2019-05-23 - 08:22:47 - Karolina Wielińska 2019-05-10 - 10:13:38 - Artur Mozolewski 2018-11-30 - 13:07:43 - Kamil Doering 2018-10-26 - 13:34:32 - Kamil Doering 2018-10-26 - 13:34:08 - Kamil Doering 2018-10-26 - 13:33:29 - Kamil Doering 2018-10-26 - 13:32:45 - Kamil Doering 2018-10-26 - 13:30:28 - Kamil Doering 2018-10-08 - 07:57:01 - Artur Mozolewski 2018-09-11 - 11:08:28 - Artur Mozolewski 2018-08-03 - 09:14:20 - Kamil Doering 2018-08-03 - 09:13:45 - Kamil Doering 2018-06-28 - 13:06:19 - Artur Mozolewski 2018-06-26 - 11:13:28 - Artur Mozolewski 2018-06-26 - 11:12:26 - Artur Mozolewski 2018-06-26 - 11:11:24 - Artur Mozolewski 2018-06-26 - 11:09:37 - Artur Mozolewski 2018-06-26 - 11:07:51 - Artur Mozolewski 2018-06-26 - 11:06:23 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 13:46:40 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 12:18:32 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 12:14:06 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 12:06:08 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 12:00:44 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 11:57:17 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 11:54:34 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 11:52:49 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 11:51:30 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 11:49:16 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 11:46:57 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 11:45:17 - Artur Mozolewski 2018-06-14 - 09:56:34 - Kamil Doering 2018-06-12 - 13:17:44 - Kamil Doering 2018-06-12 - 13:15:34 - Kamil Doering 2018-06-12 - 13:14:54 - Kamil Doering 2018-05-22 - 15:04:14 - Artur Mozolewski 2018-05-21 - 14:09:12 - Kamil Doering 2018-05-21 - 14:04:32 - Kamil Doering 2018-01-10 - 08:27:32 - Artur Mozolewski 2018-01-09 - 13:38:19 - Artur Mozolewski 2017-10-09 - 08:54:23 - Artur Mozolewski 2017-10-04 - 12:56:47 - Artur Mozolewski 2017-08-28 - 10:16:14 - Artur Mozolewski 2017-07-25 - 11:06:53 - Artur Mozolewski 2017-07-04 - 11:19:51 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 11:16:14 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 11:15:11 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 11:10:06 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 11:02:28 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 10:59:33 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 10:56:24 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 10:50:34 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 10:46:50 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 10:43:17 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 10:39:47 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 10:33:23 - Marcin Nieradka 2017-04-20 - 13:34:35 - Marcin Nieradka 2017-04-20 - 13:33:15 - Marcin Nieradka 2017-03-14 - 13:22:59 - Marcin Nieradka 2017-03-14 - 13:22:19 - Marcin Nieradka 2017-02-16 - 12:54:31 - Artur Mozolewski 2016-12-29 - 11:36:03 - Artur Mozolewski 2016-11-30 - 14:57:49 - Marcin Nieradka 2016-11-30 - 14:54:16 - Marcin Nieradka 2016-11-30 - 11:41:59 - Artur Mozolewski 2016-11-17 - 15:19:59 - Marcin Nieradka 2016-11-17 - 15:17:50 - Marcin Nieradka 2016-11-14 - 11:43:39 - Marcin Nieradka 2016-07-22 - 09:42:30 - Artur Mozolewski 2016-06-30 - 13:11:08 - Marcin Nieradka 2016-04-13 - 08:17:10 - Artur Mozolewski 2016-04-13 - 08:16:50 - Artur Mozolewski 2016-03-02 - 11:51:05 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-03-02 - 11:50:22 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-25 - 14:54:41 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-25 - 14:48:57 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-23 - 14:57:32 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-23 - 14:00:53 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-12 - 08:56:30 - Artur Mozolewski 2016-02-08 - 08:48:10 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-08 - 08:46:13 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-03 - 10:19:29 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-03 - 10:12:46 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-22 - 09:02:22 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-22 - 09:00:21 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-22 - 08:58:06 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-20 - 10:48:14 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-20 - 10:43:02 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-20 - 10:40:07 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-14 - 11:47:36 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-13 - 12:36:48 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-13 - 12:36:06 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-12 - 14:25:48 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-12 - 11:24:48 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-12 - 11:23:32 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-11 - 14:26:33 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-11 - 13:48:13 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-07 - 14:57:04 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-07 - 14:56:28 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-07 - 14:53:31 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-07 - 14:50:20 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-07 - 14:49:57 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-07 - 14:47:08 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-07 - 14:46:33 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-07 - 14:41:24 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-07 - 14:33:56 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2015-12-21 - 13:45:48 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2015-12-21 - 13:42:27 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2015-12-21 - 12:00:05 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2015-12-04 - 14:13:00 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2013-04-08 - 13:50:58 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2009-04-23 - 13:22:13 - System Administrator