Przetargi
Otwarcie ofert online
Ogłoszenia tablicowe
Plan postępowań

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

lp.
tytuł ogłoszenia
CPV
12020-07-01  (termin otwarcia ofert: 2020-07-16)
(MM) Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na pięć części
22020-06-23  (termin otwarcia ofert: 2020-07-08)
(ACH) Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Tarpanowej i Niedźwiedziej w Szczecinie – działka nr 2/17 i 3/32 obręb 4108


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wyjaśnienia i modyfikacje z dnia 2020-07-03

UWAGA!
Modyfikacja treści siwz z dnia 03.07.2020r.; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.07.2020r;
32020-06-19  (termin otwarcia ofert: 2020-07-07)
(MM) Wykonanie rozbiórki budynku użytkowego przy ul. Nehringa 35 w Szczecinie, (działka 7/6 obręb 3056) wraz z uporządkowaniem terenu
42020-06-04  (termin otwarcia ofert: 2020-06-19)
(ACH) Zagospodarowanie terenu podwórza przy ul. Henryka Pobożnego w Szczecinie – działka nr 21/5 obręb 1030


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-06-29
52020-05-27  (termin otwarcia ofert: 2020-06-16)
(ACH) Wykonanie remontu nawierzchni działki przy ul. Arkońskiej 11-13 w Szczecinie (działka nr 232/2, 1/5 z obrębu 2033) oraz utwardzenie nawierzchni działki przy ul. Arkońskiej 9 w Szczecinie (działka nr 139/24 z obrębu 2033)


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-07-02
62020-05-18  (termin otwarcia ofert: 2020-06-02)
(MM)Rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej remont nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Zawadzkiego 156-162 w Szczecinie (nr dz 240 obręb 2008)


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-06-18
72020-05-18  (termin otwarcia ofert: 2020-05-27)
(EB) Pielęgnacja zieleni na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w podziale na cztery części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-06-18
82020-05-12  (termin otwarcia ofert: 2020-05-28)
(EB) Remont i przebudowa parteru i I piętra budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na tzw. kryzysowe lokale mieszkalne przy ul. Szpitalnej 18 w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-06-26

UWAGA!
Pytania i odpowiedzi z dnia 22.05.2020 r. Modyfikacja treści siwz z dnia 22.05.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.05.2020 r. Pytania i odpowiedzi z dnia 28.05.2020 r. Pytania i odpowiedzi z dnia 29.05.2020 r. Modyfikacja treści siwz z dnia 29.05.2020 r., Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.05.2020 r. Pytania i odpowiedzi z dnia 05.06.2020 r. Modyfikacja treści siwz z dnia 05.06.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.06.2020 r.
92020-05-05  (termin otwarcia ofert: 2020-05-20)
(MM) Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na siedem części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-06-03
102020-04-30  (termin otwarcia ofert: 2020-05-20)
(EB) Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie.


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-06-18

UWAGA!
Pytania i odpowiedzi z dnia 12.05.2020 r. Pytania i odpowiedzi z dnia 15.05.2020 r. Modyfikacja treści siwz z dnia 15.05.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.05.2020 r. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.05.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.05.2020 r. Modyfikacja treści siwz z dnia 21.05.2020 r.
112020-04-29  (termin otwarcia ofert: 2020-05-14)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, dotyczącego zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7, w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Informacja z otwarcia ofert z dnia 2020-05-18

UWAGA!
Uwaga! Pytania i odpowiedzi; Pytania i odpowiedzi (2); modyfikacja treści siwz; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.05.2020;
122020-04-29  (termin otwarcia ofert: 2020-05-15)
(ACH) Remont ciągów pieszych do budynku przy ul. Rugiańskiej 50, 50A, 50B w Szczecinie (nr działki nr 25/53 z obrębu 3100)


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-06-01
132020-04-28  (termin otwarcia ofert: 2020-05-19)
Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7, w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wyjaśnienia i modyfikacje z dnia 2020-06-26

UWAGA!
Uwaga! pytania i odpowiedzi. Modyfikacja treści siwz z dnia 12.05.2020; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.05.2020; TERMIN WIZJI LOKALNEJ; Pytania i odpowiedzi z dnia 13.05.2020r.(2);Pytania i odpowiedzi z dnia 27.05.2020r.(3-9);Modyfikacja treści siwz z dnia 27.05.2020; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.05.2020; modyfikacja treści siwz z dnia 03.06.2020; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.06.2020; pytania i odpowiedzi z dnia 09.06.2020 (10-15); modyfikacja treści siwz z dnia 09.06.2020; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.06.2020; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.06.2020; modyfikacja tresci siwz z dnia 26.06.2020 - ZMIANA TERMINU;
142020-03-10  (termin otwarcia ofert: 2020-03-26)
(MM) Wykonywanie robót zduńskich w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, w podziale na trzy części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-04-20
152020-02-20  (termin otwarcia ofert: 2020-03-06)
(EB) Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Monterskiej 2 w Szczecinie, wraz z budynkami gospodarczymi i uprzątnięciem terenu


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-04-16
162020-02-10  (termin otwarcia ofert: 2020-02-25)
(ACH) Wykonanie inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, pomocniczych, fragmentów rzutu kondygnacji, garaży oraz budynków komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin celem wykupu oraz legalizacji w podziale na dwie części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-03-18
172020-02-10  (termin otwarcia ofert: 2020-02-25)
(EB) Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie.


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-03-23

UWAGA!
Pytania i odpowiedzi z dnia 19.02.2020 r., Modyfikacja treści siwz z dnia 19.02.2020 r.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.02.2020 r. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.02.2020 r.
182020-02-04  (termin otwarcia ofert: 2020-02-19)
(MM) Wykonanie remontu dachu oraz pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 w Szczecinie, przeznaczonych na archiwum oraz biura dla pracowników ZBiLK


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-02-26

UWAGA!
pytanie i odpowedz z dnia 07.02.2020r.
192020-01-27  (termin otwarcia ofert: 2020-02-11)
(MM) Wykonanie murów oporowych, po uprzedniej rozbiórce istniejących, przy budynkach położonych przy ul. Poniatowskiego 66, 68, 70, 72, 74, w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-02-13
202020-01-24  (termin otwarcia ofert: 2020-02-10)
(MM) Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie w podziale na sześć części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-03-03
212020-01-22  (termin otwarcia ofert: 2020-02-05)
(ACH) Wykonanie remontu budynku użytkowego wolnostojącego przy ul. Podhalańskiej 9/U1 w Szczecinie w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla branży sanitarnej i uzyskaniem stosownych uzgodnień


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-02-10

UWAGA!
Pytania i odpowiedzi z dnia 23.01.2020r.; Pytania i odpowiedzi z dnia 30.01.2020r.; Modyfikacja treści siwz z dnia 30.01.2020r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.01.2020r.- Zmiana terminu składania i otwarcia ofert;
222020-01-15  (termin otwarcia ofert: 2020-01-31)
(ACH) Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nad Odrą 24 w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-01-29

UWAGA!
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 29.01.2020r.
232020-01-13  (termin otwarcia ofert: 2020-01-29)
(EB) Wykonanie remontu ciągu drogowo-pieszego (łącznika drogi) przy ul. Dunikowskiego w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-02-07

UWAGA!
modyfikacja treści siwz z dnia 16.01.2020 r.
242020-01-13  (termin otwarcia ofert: 2020-01-28)
(ACH) Uszczelnianie przewodów kominowych metodą szlamowania, w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-01-31
252020-01-08  (termin otwarcia ofert: 2020-01-24)
Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Krzysztofa Kolumba 32 oficyna lewa i oficyna prawa w Szczecinie, wraz z uprzątnięciem terenu


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-02-11

UWAGA!
pytanie i odpowiedź z dnia 22.01.2020r.
262019-11-27  (termin otwarcia ofert: 2019-12-13)
(EB) Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Jarowita 10/5 na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w branży budowlanej w trybie zaprojektuj i wybuduj.


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2020-01-08

UWAGA!
Pytania i odpowiedzi z dnia 10.12.2019 r. Modyfikacja treści siwz z dnia 10.12.2019 r.
272019-10-11  (termin otwarcia ofert: 2019-10-28)
(ACH) Utwardzenie nawierzchni i zagospodarowanie terenu przy ul. Krasińskiego/Niemierzyńska w Szczecinie (działka nr 16/2 i 46 z obrębu 1002)


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-11-12
282019-10-10  (termin otwarcia ofert: 2019-10-25)
(EB) Wykonanie remontu ciągu drogowo-pieszego (łącznika drogi) przy ul. Dunikowskiego w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-10-31
292019-10-08  (termin otwarcia ofert: 2019-10-24)
(ACH) Wykonanie remontu budynku użytkowego wolnostojącego przy ul. Podhalańskiej 9/U1 w Szczecinie w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla branży sanitarnej i uzyskaniem stosownych uzgodnień


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-10-24
302019-10-08  (termin otwarcia ofert: 2019-10-23)
(EB) Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Jarowita 10/5 na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w branży budowlanej w trybie zaprojektuj i wybuduj


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-10-23
312019-09-26  (termin otwarcia ofert: 2019-10-14)
(ACH) Utwardzenie nawierzchni i budowa chodnika przy ul. Litewskiej w Szczecinie (nr działki nr 14/1 z obrębu 2008)


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-10-16
322019-09-24  (termin otwarcia ofert: 2019-10-11)
(ACH) Remont drogi dojazdowej do budynku przy ul. Rugiańskiej 51, 51A, 51B w Szczecinie (nr działki nr 25/53 z obrębu 3100)


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-10-17
332019-08-28  (termin otwarcia ofert: 2019-09-13)
(EB) Wykonanie remontu elementów konstrukcyjnych poddasza w budynku przy ul. Nehringa 67 w Szczecinie (w tym lokalu mieszkalnego nr 4 w stanie surowym) - 1 etap


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-09-26
342019-08-14  (termin otwarcia ofert: 2019-08-30)
(ACH) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ogrzewania elektrycznymi piecami akumulacyjnymi, wraz z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBILK w Szczecinie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w podziale na trzy części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-09-10
352019-07-29  (termin otwarcia ofert: 2019-08-13)
(MM) Przebudowa pomieszczeń Centrum Aktywności Lokalnej Warszewo przy ul. Szczecińskiej 12, w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-10-02
362019-07-22  (termin otwarcia ofert: 2019-08-06)
(ACH) Zagospodarowanie terenu działek nr 42/10, 42/12, 42/17 z obrębu 1023 w kwartale ulic Pocztowa, 5 Lipca, Tarczyńskiego i Mickiewicza w Szczecinie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-09-18
372019-07-22  (termin otwarcia ofert: 2019-07-30)
(EB) Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, wraz z zimowym utrzymaniem terenów w podziale na trzy części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-08-14

UWAGA!
modyfikacja treści siwz z dnia 26.07.2019 r.
382019-07-17  (termin otwarcia ofert: 2019-08-02)
(EB) Wykonanie remontu budynku usługowego przy ul. Mazurskiej 19A w Szczecinie - 1 etap


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-09-17
392019-07-05  (termin otwarcia ofert: 2019-07-17)
(ACH) Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej (inwentaryzacji) budynków wspólnotowych wraz z elementami zagospodarowania terenu, w podziale na dwie części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-08-02
402019-06-18  (termin otwarcia ofert: 2019-07-04)
(EB) Wykonanie remontu budynku usługowego przy ul. Mazurskiej 19A w Szczecinie - 1 etap


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-07-04
412019-06-10  (termin otwarcia ofert: 2019-06-19)
Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w rejonie miasta Śródmieście-Niebuszewo


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-07-10
422019-06-05  (termin otwarcia ofert: 2019-06-14)
(ACH) Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej (inwentaryzacji) budynków wspólnotowych wraz z elementami zagospodarowania terenu, w podziale na trzy części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-06-26
432019-06-03  (termin otwarcia ofert: 2019-06-18)
(EB) Wydzielenie pomieszczenia łazienki w komunalnych lokalach mieszkalnych nr 3, nr 7, nr 11, i nr 12 w budynku przy ul. Kolskiej 2 oraz w lokalach nr 1,nr 3 i nr 4 w budynku przy ul. Szczecińskiej 23a w podziale na dwie części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-06-18
442019-05-17  (termin otwarcia ofert: 2019-06-04)
(ACH) Utwardzenie nawierzchni działki nr 13/1, 8/2, 45, 11/25, 11/23, 13/6 z obrębu 4153 drogi dojazdowej do garażowisk przy ul. Handlowej w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-06-13

UWAGA!
Pytania i odpowiedzi z dnia 29.05.2019r.; Pytania i odpowiedzi z dnia 30.05.2019r.
452019-05-16  (termin otwarcia ofert: 2019-05-31)
(EB) Wydzielenie pomieszczenia łazienki w komunalnych lokalach mieszkalnych nr 3, nr 7, nr 11 i nr 12 w budynku przy ul. Kolskiej 2 oraz w lokalach nr 1, nr 3 i nr 4 w budynku przy ul. Szczecińskiej 23a w podziale na dwie części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-05-31
462019-04-26  (termin otwarcia ofert: 2019-05-14)
(ACH) Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Powstańców Wielkopolskich 22 w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-05-23
472019-04-24  (termin otwarcia ofert: 2019-05-09)
(ACH) Przebudowa lokali mieszkalnych nr 19, 19A, 20, 21 i 22 w celu wykonania pomieszczeń łazienek w budynku przy ul. Niemcewicza 35 oficyna w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-05-17
482019-04-11  (termin otwarcia ofert: 2019-04-19)
Pielęgnacja zieleni na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w podziale na cztery części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-05-07
492019-04-09  (termin otwarcia ofert: 2019-04-17)
(ACH) Wykonanie inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, pomocniczych, fragmentów rzutu kondygnacji, garaży oraz budynków komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin celem wykupu oraz legalizacji


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-04-29
502019-04-05  (termin otwarcia ofert: 2019-04-24)
Wydzielenie w komunalnych lokalach mieszkalnych pomieszczenia na łazienkę wraz z wykonaniem w części lokali centralnego ogrzewania z kotłem gazowym w podziale na trzy części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-04-30
512019-03-04  (termin otwarcia ofert: 2019-03-19)
(ACH) Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Powstańców Wielkopolskich 35 w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-03-27
522019-02-25  (termin otwarcia ofert: 2019-03-08)
(ACH) Wykonanie inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, pomocniczych, fragmentów rzutu kondygnacji, garaży oraz budynków komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin celem wykupu oraz legalizacji w podziale na trzy części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-03-20
532019-02-13  (termin otwarcia ofert: 2019-02-28)
(ACH) Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Powstańców Wielkopolskich 36 w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-03-07
542019-02-06  (termin otwarcia ofert: 2019-02-22)
(EB)Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Piotra Skargi 1 i al. Wyzwolenia 107 w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-03-06
552019-01-30  (termin otwarcia ofert: 2019-02-15)
Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 oficyna w Szczecinie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-02-22
562019-01-28  (termin otwarcia ofert: 2019-02-12)
(ACH) Przebudowa lokali mieszkalnych w celu wykonania pomieszczeń łazienek w budynku przy ul. Niemcewicza 35 oficyna w Szczecinie w podziale na dwie części.


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-02-20

UWAGA!
Modyfikacja treści siwz z dnia 06.02.2019
572019-01-24  (termin otwarcia ofert: 2019-02-08)
(ACH) Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Światowida 80B w Szczecinie (działka nr 3/6 obręb 3092)


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-02-11

UWAGA!
Pytania i odpowiedzi z dnia 30.01.2019 r. Modyfikacja treści siwz z dnia 30.01.2019 r.
582019-01-08  (termin otwarcia ofert: 2019-01-16)
Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w rejonie miasta Śródmieście-Niebuszewo


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-01-23
592018-12-12  (termin otwarcia ofert: 2018-12-20)
Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2019-01-03
602018-12-04  (termin otwarcia ofert: 2018-12-12)
Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, wraz z zimowym utrzymaniem terenów, w podziele na sześć części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-12-14
612018-10-25  (termin otwarcia ofert: 2018-11-09)
(ACH) Zagospodarowanie terenu podwórza przy ul. Henryka Pobożnego w Szczecinie – działka nr 21/5 obręb 1030


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-11-15
622018-10-15  (termin otwarcia ofert: 2018-10-30)
(ACH) Roboty remontowo-naprawcze dwóch chodników w Szczecinie, w podziale na dwie części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-11-07
632018-10-09  (termin otwarcia ofert: 2018-10-24)
(ACH) Remont dachów krytych papą dwóch budynków mieszkalnych w Szczecinie w podziale na dwie części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-11-06
642018-09-24  (termin otwarcia ofert: 2018-10-12)
(ACH) Wykonanie w latach 2019 / 2020 przeglądów technicznych budowlanych 5-letnich i rocznych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa zarządzanych przez ZBiLK, w podziale na trzy części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-10-23
652018-09-14  (termin otwarcia ofert: 2018-10-01)
(ACH) Remont dachów krytych papą dwóch budynków mieszkalnych w Szczecinie w podziale na dwie części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-10-03
662018-09-10  (termin otwarcia ofert: 2018-09-25)
(EB) Wykonanie muru oporowego, po uprzedniej rozbiórce istniejącego, u zbiegu ulicy Strzałowskiej i ulicy Marzanny w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-10-08
672018-08-31  (termin otwarcia ofert: 2018-09-18)
(ACH) Roboty remontowe ciągu pieszego – chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wlkp. w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-09-26
682018-08-28  (termin otwarcia ofert: 2018-09-14)
(ACH) Wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic wraz z wymianą okien piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kolumba 33 front i oficyna prawa w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-09-24
692018-08-28  (termin otwarcia ofert: 2018-09-13)
(ACH) Wykonanie docieplenia ścian i stropów wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Parkowej 2 oficyna w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-09-24
702018-08-27  (termin otwarcia ofert: 2018-09-12)
(ACH) Utwardzenie nawierzchni działki nr 16/28 z obrębu 4046 przy ul. Citroena w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-09-24
712018-08-09  (termin otwarcia ofert: 2018-08-30)
(EB) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łokietka 1 oficyna, ul. Łokietka 3 oficyna, ul. Łokietka 4 oficyna i ul. Łokietka 5 oficyna w podziale na cztery części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-09-19
722018-08-03  (termin otwarcia ofert: 2018-08-20)
(EB) Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 oficyna w Szczecinie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-08-22
732018-08-02  (termin otwarcia ofert: 2018-08-10)
(EB) Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach (100%) Gminy Miasto Szczecin w dawnym Rejonie Północ


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-08-13
742018-07-31  (termin otwarcia ofert: 2018-08-21)
(EB) Wydzielenie w komunalnych lokalach mieszkalnych z istniejących pomieszczeń, łazienek wraz z przebudową instalacji gazowej w podziale na cztery części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-08-21
752018-07-31  (termin otwarcia ofert: 2018-08-28)
(EB) Wykonanie muru oporowego, po uprzedniej rozbiórce istniejącego u zbiegu ulicy Strzałowskiej i ulicy Marzanny w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-08-31
762018-07-30  (termin otwarcia ofert: 2018-08-17)
(RR) Utwardzenie nawierzchni działki nr 16/28 z obrębu 4046 przy ul. Citroena w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-08-22

UWAGA!
Pytanie i odpowiedzi z dnia 06.08.2018 r. Modyfikacja treści siwz z dnia 06.08.2018 r. Pytania i odpowiedzi z dnia 10.08.2018 r.
772018-07-05  (termin otwarcia ofert: 2018-07-23)
(EB) Wydzielenie w komunalnych lokalach mieszkalnych, z pomieszczeń kuchennych łazienek wraz z wykonaniem w części lokali centralnego ogrzewania z kotłem gazowym w podziale na sześć części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-08-03
782018-07-04  (termin otwarcia ofert: 2018-07-12)
Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach (100%) Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-08-03

UWAGA!
Modyfikacja treści siwz z dnia 09.07.2018 r.
792018-07-02  (termin otwarcia ofert: 2018-07-17)
(ACH) Wykonanie docieplenia ścian i stropów wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Parkowej 2 oficyna w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-07-18
802018-06-28  (termin otwarcia ofert: 2018-07-13)
(EB) Wykonanie w komunalnych lokalach mieszkalnych z istniejących pomieszczeń łazienek wraz z przebudową instalacji gazowej w podziale na pięć części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-07-19
812018-06-28  (termin otwarcia ofert: 2018-07-18)
(ACH) Roboty remontowo-naprawcze nawierzchni drogi wewnętrznej garażowiska przy ul. Jasnej w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-07-26

UWAGA!
Pytania i odpowiedzi z dnia 09.07.2018 r. - Modyfikacja treści siwz z dnia 09.07.2018 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.07.2018 r. - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
822018-06-19  (termin otwarcia ofert: 2018-07-06)
(ACH) Wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic wraz z wymianą okien piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kolumba 33 front i oficyna prawa w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-07-11
832018-06-11  (termin otwarcia ofert: 2018-06-27)
(EB) Wykonanie remontu dachów budynków, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziele na cztery części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-07-03
842018-06-11  (termin otwarcia ofert: 2018-06-28)
(EB) Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 oficyna w Szczecinie, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach realizacji programu: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego"


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-07-16
852018-06-05  (termin otwarcia ofert: 2018-06-21)
(ACH) Roboty remontowe ciągu pieszego – chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wlkp. w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-06-27
862018-05-29  (termin otwarcia ofert: 2018-06-14)
(ACH) Utwardzenie nawierzchni działki nr 16/28 z obrębu 4046 przy ul. Citroena w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-06-18
872018-05-28  (termin otwarcia ofert: 2018-06-13)
(EB) Wydzielenie w komunalnych lokalach mieszkalnych, z pomieszczeń kuchennych łazienek wraz z wykonaniem w części lokali centralnego ogrzewania z kotłem gazowym w podziale na trzy części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-06-27
882018-05-23  (termin otwarcia ofert: 2018-06-01)
(ACH) Wykonanie w latach 2018-2020 pięcioletnich przeglądów polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków będących w zasobach Gminy Miasto Szczecin zarządzanych przez ZBiLK


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-06-07
892018-05-23  (termin otwarcia ofert: 2018-06-07)
(ACH) Roboty remontowo-naprawcze nawierzchni drogi wewnętrznej garażowiska przy ul. Jasnej w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-06-11
902018-05-22  (termin otwarcia ofert: 2018-05-30)
(EB) Pielęgnacja zieleni na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin,zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w podziale na cztery części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-06-08
912018-05-16  (termin otwarcia ofert: 2018-06-04)
(EB)Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 oficyna w Szczecinie, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach realizacji programu: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-06-08
922018-05-08  (termin otwarcia ofert: 2018-05-23)
(EB) Wydzielenie w komunalnych lokalach mieszkalnych z istniejących pomieszczeń, łazienek wraz z przebudową instalacji gazowej w podziale na jedenaście części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-06-04
932018-04-20  (termin otwarcia ofert: 2018-05-08)
(EB) Wydzielenie w komunalnych lokalach mieszkalnych, z pomieszczeń kuchennych łazienek wraz z wykonaniem w części lokali centralnego ogrzewania z kotłem gazowym w podziale na trzy części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-05-08
942018-04-06  (termin otwarcia ofert: 2018-04-23)
(EB) Wykonanie remontu dachów budynków w Szczecinie wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na osiem części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-05-08

UWAGA!
Pytania i odpowiedzi z dnia 19.04.2018 r.
952018-03-27  (termin otwarcia ofert: 2018-04-12)
(EB) Wykonanie łazienekw komunalnych lokalach mieszkalnych nr 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Niemcewicza 35 oficyna oraz w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. Wilków Morskich 8 oficyna


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-04-12
962018-03-09  (termin otwarcia ofert: 2018-02-23)
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej we wszystkich branżach na wykonanie remontu kapitalnego budynku przy ul. Światowida 80b w Szczecinie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w odniesieniu do zaprojektowanych robót


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-04-24
972018-03-05  (termin otwarcia ofert: 2018-03-21)
(EB)Wykonanie łazienek w komunalnych lokalach mieszkalnych nr 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Niemcewicza 35 oficyna oraz w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. Wilków Morskich 8 oficyna


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-03-23
982018-03-01  (termin otwarcia ofert: 2018-03-19)
Wykonanie remontu dachów budynków wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na sześć części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-04-03
992018-02-19  (termin otwarcia ofert: 2018-02-28)
Wykonanie inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, pomocniczych, garaży i fragmentów rzutu kondygnacji oraz budynków komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin celem wykupu oraz legalizacji w podziale na dwie części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-03-09
1002018-02-02  (termin otwarcia ofert: 2018-02-20)
(ACH) Wykonanie łazienek i centralnego ogrzewania w komunalnych lokalach mieszkalnych w ramach zadania pn. „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Program KAWKA”, w podziale na trzy części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-02-27
1012018-02-01  (termin otwarcia ofert: 2018-02-19)
(EB) Wykonanie łazienek w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie w podziale na dwie części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-03-06
1022018-01-24  (termin otwarcia ofert: 2018-02-09)
Wykonanie remontu dachów budynków wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na pięć części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-02-19
1032017-12-28  (termin otwarcia ofert: 2018-01-09)
Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin w Rejonie Południe, wraz z zimowym utrzymaniem terenów


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2018-01-18
1042017-12-05  (termin otwarcia ofert: 2017-12-15)
Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach (100%) Gminy Miasto Szczecin w Rejonie Północ


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-12-22
1052017-10-02  (termin otwarcia ofert: 2017-10-17)
(ACH) Wykonanie łazienek i centralnego ogrzewania w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na sześć części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-10-19
1062017-09-27  (termin otwarcia ofert: 2017-10-13)
(ACH) Wykonanie docieplenia budynków mieszkalnych przy ul. Bogusława 35 oficyna oraz przy ul. Bogusława 34 oficyna w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na dwie części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-10-16
1072017-09-19  (termin otwarcia ofert: 2017-10-05)
(ACH) Wykonanie remontu trzydziestu jeden komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dziesięć części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-10-10
1082017-07-06  (termin otwarcia ofert: 2017-07-18)
(ACH) Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej (inwentaryzacji) budynków wspólnotowych wraz z elementami zagospodarowania terenu, w podziale na trzy części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-08-01
1092017-05-26  (termin otwarcia ofert: 2017-06-12)
(ACH) Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych i budynku użytkowego w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na trzy części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-06-28
1102017-05-16  (termin otwarcia ofert: 2017-06-02)
(ACH) Wykonanie remontu czterdziestu sześciu komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na sześć części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-06-12
1112017-04-07  (termin otwarcia ofert: 2017-04-25)
Wykonanie docieplenia budynków mieszkalnych przy al. Papieża Jana Pawła II 8a oraz przy ul. Firlika 48 w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na dwie części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-05-09
1122017-03-17  (termin otwarcia ofert: 2017-04-03)
Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych i budynku użytkowego w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na pięć części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-04-11
1132017-03-08  (termin otwarcia ofert: 2017-03-17)
Wykonanie inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, pomocniczych, garaży i fragmentów rzutu kondygnacji oraz budynków komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin celem wykupu oraz legalizacji.


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-03-28
1142017-02-03  (termin otwarcia ofert: 2017-02-22)
(ACH) Wykonanie docieplenia budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na dwie części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-03-02
1152017-01-26  (termin otwarcia ofert: 2017-02-13)
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, centralnej ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, demontaż części instalacji gazowej oraz budowa węzł cieplnego dwufunkcyjnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Królowej Jadwigi 39 oficyna lewa, ul. Królowej Jadwigi 39 oficyna prawa w Szczecinie w podziale na dwie części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-02-16

UWAGA!
Pytania i odpowiedzi z dnia 31.01.2017 r. Pytania i odpowiedzi z dnia 03.02.2017 r. Pytanie i odpowiedź z dnia 08.02.2017 r.Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.02.2017 r.
1162017-01-19  (termin otwarcia ofert: 2017-02-07)
(ACH) Wykonanie docieplenia budynków mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na cztery części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-02-23

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.02.2017; Pytania i odpowiedzi z dnia 03.02.2017; Pytania i odpowiedzi z dnia 31.01.2017; Modyfikacja treści siwz z dnia 25.01.2017; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.01.2017; Pytania i odpowiedzi z dnia 25.01.2017
1172017-01-13  (termin otwarcia ofert: 2017-01-30)
(ACH) Wykonanie remontu dwudziestu czterech komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie w podziale na osiem części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-02-08
1182016-12-12  (termin otwarcia ofert: 2016-12-21)
Wykonanie w latach 2017-2018 pięcioletnich przeglądów polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków będących w zasobach Gminy Miasto Szczecin zarządzanych przez ZBiLK


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-01-05
1192016-12-06  (termin otwarcia ofert: 2016-12-14)
Wykonanie w latach 2017 / 2018 przeglądów technicznych budowlanych 5-letnich i rocznych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa zarządzanych przez ZBiLK, w podziale na trzy części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-01-03
1202016-12-05  (termin otwarcia ofert: 2016-12-15)
Świadczenie usług w zakresie pogotowia lokatorskiego w budynkach i lokalach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2016-12-23
1212016-10-07  (termin otwarcia ofert: 2016-10-21)
(ACH) Wykonanie remontu trzydziestu jeden komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dziewięć części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2016-10-26
1222016-10-05  (termin otwarcia ofert: 2016-10-20)
Wykonanie węzła cieplnego, instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Mazurskiej 44 oficyna lewa oraz al. Papieża Jana Pawła II 8a oficyna w Szczecinie


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2016-10-21
1232016-10-04  (termin otwarcia ofert: 2016-10-19)
Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych w Szczecinie wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na dwie części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2016-10-27
1242016-09-16  (termin otwarcia ofert: 2016-10-05)
Wykonanie remontu dwudziestu jeden komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na sześć części


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2016-10-18

UWAGA!
Modyfikacja treści SIWZ z dnia 04.10.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.10.2016 Informacja z otwarcia z dnia 05.10.2016