Przetargi
Otwarcie ofert online
Ogłoszenia tablicowe
Plan postępowań

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zapytanie o cenę o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

lp.
tytuł ogłoszenia
CPV
12017-02-17  (termin otwarcia ofert: 2017-02-17)
Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin w Rejonie Południe wraz z zimowym utrzymaniem terenów


ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-03-01

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.02.2017 r. Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.03.2017 r.