logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
LpTytuł ogłoszenia
1 2017-02-17 (termin otwarcia ofert: 2017-02-17)

Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin w Rejonie Południe wraz z zimowym utrzymaniem terenów
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2017-03-01
Uwaga!
Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.02.2017 r. Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.03.2017 r.