Oferta wynajmu mieszkań
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2018-11-22Rozpoczyna się ogólny nabór wniosków dla osób zainteresowanych wynajęciem mieszkania od Gminy Miasto Szczecin.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych przyjmuje wnioski o wynajęcie lokalu po uprzednim przeprowadzeniu prac remontowych na koszt przyszłego najemcy w terminie od 12 do 23 listopada 2018r.

Formularz wniosku o wynajęcie lokalu do remontu dostępny jest poniżej na naszej stronie internetowej lub w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesantów ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.
 
Kompletne wnioski należy składać w BOI ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 lub wysłać pocztą
w wyznaczonym terminie.
O wynajęcie mieszkania może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasta Szczecin o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych spełniający określone progi dochodowe.
 
Wnioski zostaną poddane ocenie punktowej.
Na jej podstawie sporządzone i ogłoszone zostaną wstępne wykazy złożonych wniosków z podaniem liczby punktów.
Osoby, które nie będą zgadzać się z naliczoną punktacją będą miały możliwość złożenia odwołania w ciągu 30 dni od ogłoszenia.
 
Odwołania, uwagi oraz zażalenia rozpatrywane będą przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.
Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań ZBiLK opublikuje ostateczne wykazy osób, które są uprawnione do wynajęcia mieszkania.
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków
 

Formularze:


informacje:
treść opublikowana dnia: 2018-11-22 o godzinie: 13:10:16 przez użytkownika Kamil Doering