Oferta wynajmu mieszkań
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2020-06-04

Najem socjalny lokaliZarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w dniach od 27 stycznia do 07 lutego br. przeprowadził nabór wniosków o najem lokalu mieszkalnego na czas oznaczony – NAJEM SOCJALNY LOKALU
 Weryfikacja wniosków odbywa się w pierwszej kolejności wg ogólnych warunków (niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe,  związek z Gminą Miasto Szczecin i dochód) a następnie uwzględnia się kryteria oceny punktowej  wniosku zawarte w uchwale nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. Poz.7031) plik do pobrania

 

     Wnioski obecnie są w trakcie weryfikacji, a termin wywieszenia projektów list planowany jest na

     lipiec br. Zgodnie z  § 14 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej uchwały wnioskodawcy, którzy będą

     kwestionowali naliczone punkty, będą mieli możliwość złożenia odwołania w terminie oznaczonym

     przez Wynajmującego.

 

Przypominamy, aby otrzymać lokal socjalny należało złożyć wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, spełniając poniższe warunki :

 

  1. mieć niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe (w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego -  wszyscy jej członkowie mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe),
  2. być członkiem wspólnoty samorządowej,
  3. spełniać poniższe  kryterium dochodu.

 

   Wysokość dochodów gospodarstwa domowego uprawniających do najmu mieszkania na czas       

   oznaczony: 

1 osoba                                min        0  zł                max    1650 zł

2 osoby                                min        0  zł                max    1760

3 osoby                                min        0  zł                max    2640

4 osoby                                min        0  zł                max    3520

5 osób                                  min        0  zł                max    4400

6 osób                                  min        0 zł                 max    5280

7 osób                                  min        0 zł                 max    6160

8 osób                                  min        0 zł                 max    7040

 

 i plus o dalsze 880 zł na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie  osób.


informacje:
treść opublikowana dnia: 2020-06-04 o godzinie: 08:23:23 przez użytkownika Artur Mozolewski