Oferta wynajmu mieszkań
Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2014-02-25

Progi dochodowe
Dochody na lokale socjalne na czas oznaczony - od 01.03.2014
Zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego następuje w stosunku do osób, których udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza150 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 80% na każdego członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach wieloosobowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Gmina może zawrzeć umowę najmu lokalu socjalnego gdy przekroczenie kryterium dochodu o którym mowa w niniejszym ustępie następuje o nie więcej niż o 15 %.

1 osoba                          max   1 266,67 zł         + 15% 1 456,67 zł
2 osoby                                   1 351,12 zł                    1 553,79 zł
3 osoby                                   2026,68 zł                     2 330,68 zł
4 osoby                                   2 702,24 zł                    3 107,57 zł
5 osób                                     3 377,80 zł                    3 884,47 zł
6 osób                                     4053,36 zł                     4 661,36 zł
7 osób                                     4 728,92 zł                    5 438,26 zł
8 osób                                     5 404,48 zł                    6 215,15 zł
 
Dochody na lokale na czas nieoznaczony - od 01.01.2014
Zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony następuje w stosunku do osób, których udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekracza 0,7 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie Zachodniopomorskim w kwocie wskazanej w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnim kwartale roku bezpośrednio poprzedzającego złożenie wniosku – zwiększonego odpowiednio o 20 % w gospodarstwach jednoosobowych, o 80 % w gospodarstwach dwuosobowych oraz o dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

1 osoba                          max   3 018,67 zł
2 osoby                                   4 528,00 zł
3 osoby                                   5 534,22 zł
4 osoby                                   6 540,44 zł
5 osób                                     7 546,67 zł
6 osób                                     8 552,89 zł
 
Dochody do TBS - od 01.01.2014

1 osoba       min    3 018,67 zł     max    5 606,09 zł       25m2      
2 osoby                4 528,00 zł               8 409,14 zł       32m2
3 osoby                5 534,22 zł               10 277,84 zł      44m2
4 osoby                6 540,44 zł               12 146,54 zł      52m2
5 osób                  7 546,67 zł              14 015,24 zł       63m2
6 osób                  8 552,89 zł              15 883,93 zł       69m2
 

informacje:
treść opublikowana dnia: 2014-02-25 o godzinie: 10:44:16 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski