Oferta wynajmu mieszkań
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2016-03-02

Progi dochodowe
Z początkiem roku 2016 zmieniły się progi dochodowe uprawniające do wynajęcia mieszkania z zasobów Gminy Miasta Szczecin oraz towarzystw budownictwa społecznego. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.
 
Obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku progi dochodowe wyliczone zostały na podstawie najniższej emerytury, która wynosi obecnie 882,56 zł.
 
I. Dochody na lokale socjalne na czas oznaczony – od 1.03.2016 do 1.03.2017
Zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego następuje w stosunku do osób, których udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 80% na każdego członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach wieloosobowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Gmina może zawrzeć umowę najmu lokalu socjalnego, gdy przekroczenie kryterium dochodu, o którym mowa w niniejszym ustępie, następuje o nie więcej niż o 15%.
 
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód maksymalny [zł]
Dochód maksymalny powiększony o 15% [zł]
1 osoba
1323,84
1522,42
2 osoby
1412,10
1623,92
3 osoby
2118,15
2435,87
4 osoby
2824,20
3247,83
5 osób
3530,25
4059,79
6 osób
4236,30
4871,74
7 osób
4942,35
5683,70
8 osób
5648,40
6495,66
 
II. Dochody na lokale na czas nieoznaczony – od 1.01.2016
Zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony następuje w stosunku do osób, których udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekracza 0,7 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie Zachodniopomorskim w kwocie wskazanej w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnim kwartale roku bezpośrednio poprzedzającego złożenie wniosku – zwiększonego odpowiednio o 20% w gospodarstwach jednoosobowych, o 80% w gospodarstwach dwuosobowych oraz o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób. Przeciętne wynagrodzenie w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2015 r. wynosiło 3722,18 zł
 
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód maksymalny [zł]
1 osoba
3126,63
2 osoby
4689,95
3 osoby
5732,16
4 osoby
6774,37
5 osób
7816,58
6 osób
8858,79
i o dalsze 1042,21 zł na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.
 
III. Dochody na TBS wg stawek czynszu najmu jak dla mieszkaniowego zasobu TBS – od 1.01.2016
- nowe budownictwo
- lokale powstałe przed dniem 1.01.1997 i zmodernizowane przy udziale środków KFM/BGK
 
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód minimalny [zł]
Dochód maksymalny [zł]
1 osoba
2178,16
3266,02
2 osoby
3733,99
4899,02
3 osoby
5186,09
6736,16
4 osoby
6223,31
8165,04
5 osób
7157,81
9798,05
6 osób
8090,31
11431,06
 
- lokale powstałe przed dniem 1.01.1997 i niezmodernizowane przy udziale środków KFM/BGK
 
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód minimalny [zł]
Dochód maksymalny [zł]
1 osoba
2178,16
5307,28
2 osoby
3733,99
7960,91
3 osoby
5186,09
9730,01
4 osoby
6223,31
11499,10
5 osób
7157,81
13268,19
6 osób
8090,31
15037,28
 
IV. Dochody do TBS wg stawek czynszu jak dla komunalnego zasobu mieszkaniowego – od 1.01.2016
- nowe budownictwo
- lokale powstałe przed dniem 1.01.1997 i zmodernizowane przy udziale środków KFM/BGK
- lokale powstałe przed dniem 1.01.1997 i niezmodernizowane przy udziale środków KFM/BGK
 
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód minimalny [zł]
Dochód maksymalny [zł]
1 osoba
1323,84 2178,29
2 osoby 1412,10 3733,99
3 osoby 2118,14 5186,09
4 osoby 2824,19 6223,31
5 osób 3530,24 7157,81
6 osób 4236,29 8090,31
 

informacje:
treść opublikowana dnia: 2016-03-02 o godzinie: 12:20:41 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski