Oferta wynajmu mieszkań
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2018-03-02

Progi dochodowe
Z początkiem roku 2018 zmieniły się progi dochodowe uprawniające do wynajęcia mieszkania z zasobów Gminy Miasta Szczecin oraz towarzystw budownictwa społecznego.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.


Obowiązujące od 1 marca 2018 roku progi dochodowe wyliczone zostały na podstawie najniższej emerytury, która wynosi 1029,80 zł.

I. Dochody na lokale socjalne na czas oznaczony -  od 01.03.2018 r. do 28.02.2019r.

Zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego następuje w stosunku do osób, których udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 80% na każdego członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach wieloosobowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Gmina może zawrzeć umowę najmu lokalu socjalnego gdy przekroczenie kryterium dochodu o którym mowa w niniejszym ustępie następuje o nie więcej niż o 15 %.

Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód maksymalny [zł]
Dochód maksymalny powiększony o 15% [zł]
1 osoba
1 544,70 zł
1 776,40 zł
2 osoby
1 647,68 zł
1 894,83 zł
3 osoby
2 471,52 zł
2 842,25 zł
4 osoby
3 295,36 zł
3 789,66 zł
5 osób
4 119,20 zł
4 737,08 zł
6 osób
4 943,04 zł
5 684,50 zł
7 osób
5 766,88 zł
6 631,91 zł
8 osób
6 590,72 zł
7 579,33 zł
 
 
II. Dochody na lokale na czas nieoznaczony - od   01.03.2018 r. do 28.02.2019r.

Zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony następuje w stosunku do osób, których udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekracza 300% najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego, 450% najniższej emerytury dla gospodarstwa dwuosobowego i o dalsze 100% najniższej emerytury na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób. 

Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód maksymalny [zł]
1 osoba
3 089,40 zł
2 osoby
4 634,10 zł
3 osoby
5 663,90 zł
4 osoby
6 693,70 zł
5 osób
7 723,50 zł
6 osób
8 753,30 zł
7 osób
9 783,10 zł
 i plus o dalsze 1029,80 zł na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób
 
 
 
III. Dochody na TBS wg stawek czynszu jak dla mieszkaniowego zasobu Szczecińskiego TBS

- Nowe budownictwo
- Lokale powstałe przed dniem 01.01.1997r i zmodernizowane przy udziale środków KFM/BGK
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód minimalny [zł]
Dochód maksymalny [zł]
1 osoba
2 357,30 zł
3 534,62 zł
2 osoby
4 041,09 zł
5 301,94 zł
3 osoby
5 612,61 zł
7 290,16 zł
4 osoby
6 735,13 zł
8 836,56 zł
5 osób
7 745,40 zł
10 603,87 zł
6 osób
8 755,67 zł
12 371,18 zł
 
o dalsze 123,48 zł na każdą dodatkową osobę
o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę
 
 
- Lokale powstałe przed dniem 01.01.1997r i nie zmodernizowane przy udziale środków KFM/BGK
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód minimalny [zł]
Dochód maksymalny [zł]
1 osoba
2 357,30 zł
5 743,76 zł
2 osoby
4 041,09 zł
8 615,65 zł
3 osoby
5 612,61 zł
10 530,23 zł
4 osoby
6 735,13 zł
12 444,82 zł
5 osób
7 745,40 zł
14 359,41 zł
6 osób
8 755,67 zł
16 274,00 zł
 
o dalsze 123,48 zł na każdą dodatkową osobę
o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę
 
 
IV. Dochody do TBS wg stawek czynszu jak dla komunalnego zasobu mieszkaniowego – od 1.12.2016

- nowe budownictwo
- lokale powstałe przed dniem 1.01.1997 i zmodernizowane przy udziale środków KFM/BGK
- lokale powstałe przed dniem 1.01.1997 i nie zmodernizowane przy udziale środków KFM/BGK

Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód minimalny [zł]
Dochód maksymalny [zł]
1 osoba
1 500,00 zł
2 357,30 zł
2 osoby
1 600,00 zł
4 041,09 zł
3 osoby
2 400,00 zł
5 612,61 zł
4 osoby
3 200,00 zł
6 735,13 zł
5 osób
4 000,00 zł
7 745,40 zł
6 osób
4 800,00 zł
8 755,67 zł
 
 

informacje:
treść opublikowana dnia: 2018-03-02 o godzinie: 10:47:08 przez użytkownika Artur Mozolewski