Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO


UWAGA! POZYCJA ARCHIWALNA.Mieszkania socjalne – ogłoszenie wstępnych wyników


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych opublikuje wstępną listę osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań socjalnych. Wstępny wykaz zostanie upubliczniony na stronie internetowej oraz w siedzibie ZBiLK w piątek (19 maja) o godz. 13.00.

Nabór wniosków od osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania socjalnego trwał od 15 kwietnia do 15 września 2016 r.

Do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych wpłynęły 953 wnioski o wynajęcie takich lokali.

W naborze mógł uczestniczyć każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasta Szczecin o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych. Każdy wniosek został poddany ocenie punktowej. Na jej podstawie sporządzony zostanie wykaz złożonych wniosków (w kolejności alfabetycznej) z podaniem liczby punktów.

Osoby, które nie będą zgadzać się z naliczoną punktacją będą miały możliwość złożenia odwołania w ciągu 30 dni. Odwołania, uwagi oraz zażalenia rozpatrywane będą przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań ZBiLK opublikuje ostateczny wykaz osób.

Mieszkania socjalne to lokale, których powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2. Lokal te są przeznaczone dla osób o najniższych dochodach i mogą posiadać obniżonych standard techniczny.  
Stawka czynszu w lokalu socjalnym wynosi obecnie 1,31 zł/m2.