logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Najem socjalny lokali - informacje szczegółowe

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. poz.7031) termin składania wniosków o najem socjalny lokalu określa Wynajmujący w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Druki wniosków i załączników udostępnione będą po ogłoszeniu kolejnego terminu naboru.


Dochody OBOWIĄZUJĄCE OD 01 MARCA 2020 R.

 

1 osoba                 min         0  zł                 max    1800 zł     

2 osoby                 min         0  zł                 max    1920 zł                    

3 osoby                 min         0  zł                 max    2880 zł                    

4 osoby                 min         0  zł                 max    3840 zł                    

5 osób                   min         0  zł                 max    4800 zł                    

6 osób                   min         0 zł                  max    5760 zł                    

7 osób                   min         0 zł                  max    6720 zł                    

8 osób                   min         0 zł                  max    7680 zł 

                   
i plus o dalsze 960 zł na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.
 

Lista załączników:
NrTytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1Rozstrzygnięcie Nadzorczeikona rozszerzenia załącznika243.8 kB2020-01-10 13:53:36
2Uchwałaikona rozszerzenia załącznika459.6 kB2020-01-10 13:53:52
3Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku ikona rozszerzenia załącznika49.5 kB2020-01-10 14:02:45
4Oświadczenie o posiadaniu bądź nieposiadaniu tytułu prawnego do lokaluikona rozszerzenia załącznika38 kB2020-01-10 14:37:00
5Oświadczenie o stanie majątkowymikona rozszerzenia załącznika54.5 kB2020-01-10 14:03:35
6zaświadczenie o dochodach z 3 m-cyikona rozszerzenia załącznika76.2 kB2020-01-10 14:37:31
7WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU DLA NAJEMCÓW POSIADAJĄCYCH UMOWĘ NA CZAS OZNACZONYikona rozszerzenia załącznika343 kB2020-05-08 07:41:56